Naša klupica – naši prvi sastanci

Povodom obilježavanja dvadeset godina postojana i rada Centra za mir, nenasilje i ljudska prava-Osijek, dana 9. prosinca 2012. postavljena je spomen pločica na klupi ispred EFOS-a gdje su se održavali prvi sastanci naše Udruge.

Tom prigodom prisjetili smo se sa zahvalnošću svih osnivačica i osnivača Centra za mir koji su ‘postavili temelje’  i koji su nam i danas inspiracija u našim sadašnjim i budućim aktivnostima

 NAŠI OSNIVAČI i OSNIVAČICE su:

 • Veselin Debeljacki
 • Petar Gazibara
 • Jasmina Hadžihajdarević
 • Dušanka Ilić
 • Damir Jurić
 • Branka Kaselj
 • Dragica Koceva
 • Martin Kovačević
 • Katarina Kruhonja
 • Zlatica Mehičić
 • Branka Drabek-Milekić
 • Biserka Milošević
 • Spasenija Moro
 • Lidija Obad
 • Krunoslav Sukić
 • Tatjana Škrbić
 • Ljerka Tonković

Hvala Vam.

klupa