Naša snaga su ljudi i djelovanje

20. Obljetnica Centra za mir, nenasilje i ljudska prava-Osijek

NAŠA SNAGA SU LJUDI I DJELOVANJE

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava sa zahvalnošću se prisjeća onih koji su utkani u rad i rezultate tijekom naših 20 godina, a ostali su nam i danas inspiracija: Marina Cee, Adam Curle, Petar Gazibara, Nada Ignjatović, Dragica Koceva, Mirko Mikić, Marijana Mitrović, Branka Pujić, Stana Raguž, Rosemary Street, Krunoslav Sukić, Jelena Šantić i ostali, ovdje neimenovani, junaci mira. Ako smo prije 20 godina promišljali, učili i djelovali postupno, ali istovremeno, na tri načina i na njima odgovarajućim područjima: ublaživanjem ratnih trauma; suprotstavljanjem kršenju ljudskih prava u vlastitoj zajednici, te podupiranjem mirovnog procesa, danas inzistiramo na nečemu što se zove “održivi mir”. Pomažemo graditi i jačati strategije, norme, strukture, znanja i vještine za upravljanje sukobima, za uklanjanje nepravdi bez upotrebe nasilja, za nošenje sa posljedicama sukoba iz prošlosti; aktualnima i onima koja se tiču budućih generacija. Pomažemo graditi svijest kod pojedinaca, skupina i institucija da imaju unutarnje kapacitete za djelovanje na takav način. Pomažemo iznaći osnove temeljnog povjerenja između ljudi, skupina i institucija pravne države. U svemu tome nismo sami. Bili smo i još uvijek jesmo titraj koji prenosi valove: inspirirali smo pojedince i osnaživali osnivanje novih udruga. To je naša snaga: ljudi i djelovanje.