Natječaj za radno mjesto stručni/a suradnik/ca – prevoditelj/ica za engleski jezik

N A T J E Č A J

Centar za mir objavljuje poziv za radno mjesto stručni suradnik/ca za prevođenje tekstova na engleski jezik,  prema ugovoru o radu na određeno vrijeme, najmanje godinu dana, pola radnog vremena, od 1. lipnja 2009. godine, probni rok 3 mjeseca

Uvjeti:
Stupanj i smjer stručne spreme:    – VSS ili SSS, ali s radnim iskustvom na istim poslovima
Drugi posebni uvjeti: rad na računalu.
Radno iskustvo: 2 godine na prevoditeljskim poslovima

Natječaj je otvoren 15 dana od dana objave na web stranici Centra za mir

Uz prijavu kandidati/kinje trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta.

Prijave se dostavljaju na adresu Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek, Osijek, Šenoin trg 1, s naznakom «za natječaj», ili e-mail: centar-za-mir@centar-za-mir.hr

Sve informacije u vezi s natječajem možete dobiti na tel. 031/206886.

 

EU_zastava_malaNatječaj je vezan uz provedbu projekta financiranog sredstvima Europske komisije kroz program EIDHR.
Osijek, 13. svibnja 2009.