Poziv za iskazivanje interesa – natječaj za pravnika-pripravnika

Republika Hrvatska

Projekt socijalnog i gospodarskog oporavka –

Potkomponenta socija­lna uključenost

„Ostvarivanjem prava do bolje socijalne uključenosti“

Pripravnik – 2 izvršitelja

Svjetska banka – zajam br. 7283 HR

Darovni ugovor br. 06-D-SU2-21111/08-14

Iskaz interesa

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek je dobio financijska sredstva od Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva na ime troškova Projekta socijalnog i gospodarskog oporavka – Potkomponenta socijalna uključenost, naziv projekta „Ostvarivanjem prava do bolje socijalne uključenosti“ i namjerava dio sredstava plasirati za aktivnost osposobljavanja pripravnika za samostalan rad. Pravnici pripravnici koji se žele javiti za rad na ovom projektu moraju ispunjavati slijedeće uvjete:

–         stručna sprema: VSS, pravni fakultet

–         prijavljeno prebivalište na području posebne državne skrbi

–         poznavanje rada na računalu.

Prednost imaju kandidati s volonterskim iskustvom u civilnom sektoru te osobe motivirane za rad sa socijalno osjetljivim skupinama.

Pozivamo kvalificirane osobe koje ispunjavaju naprijed navedene uvijete da iskažu interes za izvršavanjem ove aktivnosti. Prijave se primaju do 24.02.2008.god.

Pravnici pripravnici će biti odabrani u skladu s postupcima datim u publikaciji Svjetske banke: Smjernice: Izbor i upošljavanje savjetnika od strane korisnika sredstava Svjetske banke (najnovije izdanje).

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Centru za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek, I.F. Gundulića 34/I, Osijek, tel/fax: 031/206-887.