Proširenje Europske unije i zemlje zapadnog Balkana

Kao dio međunarodnog projekta civilnog društva sufinanciranog od strane Europske unije organizirana je “bus turneja” od 9. do 15. rujna 2012. u zemljama članicama EU za promicanje proširenja EU zemljama iz regije zapadnog Balkana. Centar za mir Osijek je preko svog predstavnika sudjelovao u aktivnosti te predstavljao Republiku Hrvatsku kao jedini predstavnik.

 

Glavno obilježje turneje je bilo uspostavljanje labirinta u različitim glavnim gradovima: Budimpešta (Mađarska, 9. rujna), Bratislava (Slovačka, 10. rujna), Beč (Austrija, 11. rujna), Ljubljana (Slovenija, 13. rujna) i Udinama (Italija, 15. rujna) kako bi privukli pozornost prolaznika na ulici. Šećući labirintom posjetitelji su mogli odgovoriti na deset pitanja koja se odnose na zemljopis, kulturu i odnose sa EU sedam zemalja Zapadnog Balkana: Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Crne Gore i Srbije.

 

Tijekom turneje predstavnici OCD-a iz zemalja zapadnog Balkana su imali priliku promicati svoje zemlje u različitim oblicima.

 

Labirint “proširenje EU” postavljen na središnjim lokacijama glavnih gradova je bio dobar izbor: privukao je nekoliko stotina posjetitelja u svakom mjestu. U pogledu posjetitelja najpopularnija destinacije je bila u Udinama, gdje je ova aktivnost održana kao dio godišnjeg Friuli Doc Festivala te je privukla gotovo 1.000 posjetitelja.

 

Tijekom turneje distribuiran upitnik prolaznicima, u kojem su oni iznijeli svoje stavove prema proširenju EU u cjelini te zasebno prema Zapadnom Balkanu. Rezultati upitnika bit će dostupni na kraju projekta, u prosincu 2012.

 

Sudionici turneje su istakli da su ovakve izravne javne aktivnosti visoke vidljivosti potrebne da bi građani postali više svjesni o procesu proširenja EU te da bi se više informirali o zemljama koje žele pristupiti Europskoj uniji. Složili su se da surađuju i u budućnosti u raznim projektima i aktivnostima.