Arhiva vijesti

Plan lokalne integracije u gradu Osijeku

U sklopu projekta Integracija državljana trećih zemalja na temelju urbanih partnerstava – INTEGRA, izradili smo “Plan lokalne integracije u gradu Osijeku” u participativnom procesu u okviru radionice integracijskog laboratorija, koju su vodili doc.dr.sc. Goranka Lalić Novak s Katedre za upravnu znanost Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i doc.dr.sc. Teo Giljević s Katedre za upravnu znanost Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagreb.
Na radionici integracijskog laboratorija sudjelovali su predstavnici Grada Osijeka, regionalnog ureda Pučkog pravobranitelja, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, predstavnici Crvenog križa, organizacija civilnoga društva i vjerskih zajednica.

U Planu smo definirali opći i specifične ciljeve u područjima obrazovanja, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi; zapošljavanja i stanovanja; lokalnih kapaciteta: sigurnosti i podizanja svijesti građana, u dva moguća scenarija, mjere i pokazatelji postignuća te predložene aktivnosti za postizanje ciljeva i mjera integracije državljana trećih zemalja u Gradu Osijeku.

Plan je pripremljen prvenstveno kao potpora Gradu Osijeku u Republici Hrvatskoj u izradi gradske strategije i akcijskih planova za integraciju državljana trećih zemalja.

Plan lokalne integracije u gradu Osijeku

EduCATe – Europska platforma za edukaciju učitelja za nenasilnu preobrazbu sukoba

Putem trogodišnje suradnje kroz Erasmus + program partneri na EduCATe projktu su prikupili i usporedili istaživanja i dobre prakse u pet zemalja EU, proveli konzultacijski proces te oblikovali zajedničku Europsku platformu za edukaciju učitelja za nenasilnu preobrazbu sukoba.

Na projektu su surađivali partneri iz Francuske, Švedske, Španjolske, Italije, Belgije i Hrvatske: Coordination pour l’éducation à la non-violence et à la paix (Koordinacija za edukaciju za nenasilje i mir Francuske (120 organizacija ); Centro psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti – CPP (Centar za psiho-pedagoško obrazovanje i upravljanje sukobima iz Italije); University of Gothenburg ( Gotenburški univerzitet iz Švedske); Escola de Cultura de Pau – Universitat Autonoma de Barcelona (Škola mirovne kulture – Autonomno sveučilište u Barceloni, Španjolska); Centar za mir, nenasilje I ljudska prava – Osijek (Hrvatska); te Evens Foundation (Zaklada Evens iz Belgije).

U objavljenim dokumentima nalaze se analize usporednih istraživanja iz navedenih zemalja uključujući i Hrvatsku, a tiču se potrebe, zakonodavnog okvira te zastupljenosti edukacije i prakse za nenasilnu preobazbu sukoba za učitelje.
U njima navodimo važan dio nalaza za Hrvatsku: učitelji imaju obavezu štiti prava učenika i prijavljivati nasilje a ta tema nije pokrivena u obaveznom programu inicijalnog obrazovanja, a koliko je pokrivena u profesionalnom usavršavanju nije razvidno. U Hrvatkoj niti jedan fakultet nema u obaveznim predmetima pokriveno to područje, za razliku od Švedske u kojoj sva sveučiliša imaju.

Na temelju istraživanja i usporedbi dobrih praksi oblikovali smo, te putem međunarodnog pilot treninga testirali inovativni kurikulum koji predlažemo kao temeljno polazište a sastoji se od četiri modula (nasilje/sukob/nenasilno upravljane sukobom; nenasilna komunikacija; odnos moći i autoriteta te škola kao učeća zajednica/ škola u zajednici. Ključni pristup je: a) učitelji su ključ; b) pristupiti sukobu i kao mjestu učenja; c) „promjena počinje sa mnom“: što svi navedeni pojmovi/područja znače za mene, moj razred, moju školu i moju zajednicu.

Usuglasili smo zagovarčke pozicije i prioritete te platformu za postavljanje Europske mreže za edukaciju učitelja za nenasilnu preobrazbu sukoba.

Na sljedećoj web stranici mogu se vidjeti navedeni dokumenti, istraživanja, preporuke i novi kurikulum Nenasilna preobrazba sukoba za učitelje: http://www.educate-europe.org

Održan INTEGRA DAN

U utorak, 11. prosinca u 17.00 sati, u Auli Ekonomskog Fakulteta u Osijeku, održali smo INTEGRA DAN!

Integra dan obilježili smo kroz održavanje Okruglog stola koji je sadržavao dva dijela: I dio – Od tražitelja azila do sugrađana, II dio – Mirnu reintegraciju treba nastaviti. Sudionici su bili predstavnici organizacija i institucija koji direktno rade s državljanima trećih zemalja, popust JRS-a, CMS-a, predstavnika Grada Osijeka i dr.
U sklopu Integra dana, postavili smo izložbu Photovoice, drugi puta u ovoj godini. Izložba Photovoice spaja fotografije s porukom te prikazuje primjere dobre prakse državljana trećih zemalja po pitanju integracije, te također prikazuje prostor za poboljšanje integracije u gradu Osijeku.
Također, u sklopu Integra dana, organizirali smo kuhanje s vlasnikom afričkog restorana „African cuisine & bar“, Princom Wale Soniyikijem u Ugostiteljsko – turističkoj školi u Osijeku. Svi zainteresirani mogli su dobiti iznimnu priliku kuhanja s poznatim kuharom te doživjeti okuse Afrike.

Održan je integracijski laboratorij “Izrada plana lokalne integracije državljana trećih zemalja na području grada Osijeka”

Dana 23. i 24. studenog 2018. godine održali smo radionicu izrade “Plan lokalne integracije državljana trećih zemalja na području grada Osijeka” kao jednokratnu aktivnost projekta INTEGRA.

Integracija je dvostrani proces sudjelovanja migranata u temeljnim strukturnim područjima društva države primateljice i njihova identifikacija s tim društvom, te smo ovom radionicom definirali glavne probleme za dobru integraciju, ciljeve koje treba ispuniti, aktivnosti/mjere koje treba donijeti te koja su potrebna sredstva za ostvariti zadane ciljeve.
Kroz SWOT analizu, definirali smo ključne karakteristike Grada Osijeka i identificirali strateške faktore koji mogu utjecati na uspješnost lokalne integracije migranata.
Definirana područja integracije migranata na lokalnoj razini su: obrazovanje, zdravstvena zaštita i socijalna skrb, zapošljavanje i stanovanje, lokalni kapaciteti te sigurnost i podizanje svijesti građana.

Radionici su prisustvovali predstavnici MUP-a, Grada Osijeka, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Pučke pravobraniteljice, Gradskog društva Crveni križ, Volonterskog centra Osijek, Centra za mirovne studije, Centra za nestalu i zlostavljanu djecu, Udruge Breza, Dječje osječke kreativne kućice, Nansen dijalog centra i Centra za kulturu dijaloga te Centra za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek.

Voditelji radionice bili su doc.dr.sc. Goranka Lalić Novak i doc.dr.sc. Teo Giljević s Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Home Away from Home – studijski posjet Belgiji

U sklopu projekta Centra za mir, Dom daleko od doma,(Home Away from Home), financiranog od strane Europske unije kroz Erasmus + program, trenutno je u tijeku posljednji studijski posjet Belgiji, od 23. do 28. studenog 2018. godine.

Belgijsko društvo može poslužiti kao inspirativan primjer integracije, te se studijski posjet održao baš u toj zemlji kako bi se identificirali najbolji načini intergracije izbjeglica, tražitelja azila i migranata u europsko društvo.

Projektni tim, koji se sastoji od predstavnika organizacija iz Hrvatske, Ujedinjenog Kraljevstva, Belgije, Austije i Njemačke, sastaje se sa inicijatorima, sudionicima i volonterima inspirativnih projekata i inicijativa koji djeluju na području Belgije. Organizacije i inicijative koje je projektni tim posjetio su Voice of Afghans in Belgium, Project X (Altochtonen van de toekomst!), Niemo Vzw Jong Gent, Tumult – talent voor samen leven with Startanimatoren, Road of Change, From Syria With Love, Burgerplatform/civilisation platform, Youth on the Run – Youth Red CrossRode Kruis-Vlaanderen, Kampen en animatorcursussen/camps and training courses – Tumult, Zijde gij ook van sinnekloas, a u posljednja dva dana posjetit će i mnoge druge.

Rezultati projekta Dom daleko od doma objavljuju se na web stranici www.hafh.eu te će poslužiti kao bitan čimbenik u stvaranju novih modela treninga koji će se razviti kako bi mlade ljude u Europi upoznali s najboljim načinima integracije izbjeglica, tražitelja azila i migranata.

Organiziramo Integracijski laboratorij: Izrada plana lokalne integracije državljana trećih zemalja na području grada Osijeka

Centar za mir organizira dvodnevnu radionicu u okviru projekta “Integracija državljana trećih zemalja putem urbanih partnerstava – INTEGRA” koja će se održati 23.11. i 24.11.2018. godine, pod nazivom „Izrada plana lokalne integracije državljana trećih zemalja na području grada Osijeka“.

Radionica integracijskog laboratorija zamišljena je kao participativan proces na kojemu će sudjelovati različiti dionici, stručnjaci iz područja relevantnog za integraciju, s ciljem izrade plana lokalne integracije za Grad Osijek. Zajedno će se raditi na razvoju budućih scenarija za utjecaj migracije za grad (za buduće razdoblje od 3-5 godine), s posebnim naglaskom na pitanja koja su identificirana u auditu grada (stanovanje, obrazovanje, zaposlenje, zdravstvenu skrb, socijalnu podršku itd.). Rezultat radionice bit će Plan lokalne integracije, koji će također predložiti specifične intervencije (na političkoj i / ili praktičnoj razini) javnim i građanskim akterima uključenim u postupak integracije.

Radionicu će moderirati doc.dr.sc. Goranka Lalić Novak i doc.dr.sc. Teo Giljević, docenti na Katedri za upravnu znanost Pravnog fakulteta u Zagrebu.

POZIV za prijedlog projekta u okviru Programa malih grantova Igmanske inicijative “CARE – Contribution to Access of Refugees and IDPs to Rights and Employment Opportunities” (doprinos pristupu izbjeglica i raseljenih osoba pravima i mogućnostima zapošljavanja)

Igmanska inicijativa, mreža nevladinih organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije objavila je natječaj za prijedloge projekta u okvira CARE koji financira Europska komisija DG NEAR, s osnovnim ciljem doprinosa tehničkoj, socio-ekonomskoj i socio-kulturnoj održivosti Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja. Projekti u okviru Programa malih grantova primjenjuju se u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Srbiji. Ukupni budžet Programa iznosi 230,000 EUR. Trajanje projekata iz ovog poziva je od 6 do 12 mjeseci.
Ovo je ograničen poziv za podnošenje prijedloga projekta, u kojem je prvi korak evaluacija kompletne prijave, koji uključuje Deklaraciju podnosioca prijedloga, dokumente koji se odnose na registraciju, i financijske izvještaje za posljednje 2 godine, kako bi se utvrdila podobnost kandidata. Rok za podnošenje kompletnih prijava je 15. prosinac 2018. Jezik poziva za projekte je engleski. Kandidati koji su prethodno odabrani podliježu detaljnoj provjeri podobnosti na osnovu priloženih dokumenata. Kriteriji, okvirni budžet, ciljna grupa i prioriteti su određeni u skladu s potrebama korisnika RHP i navedeni su u smjernicama za svaku zemlju.

Svi dokumenti koji se odnose na ovaj poziv su dostupni na ovom linku.

Održali smo prvu gradsku šetnju u sklopu projekta INTEGRA

16. listopada 2018. Centar za mir organizirao je prvu gradsku šetnju, jednu od aktivnosti projekta INTEGRA.
Prva gradska šetnja organizirana je u središnjem dijelu Osijeka, u neposrednoj blizini željezničke i autobusne stanice, sportske dvorane i gradske ulice gdje su Pravni fakultet i Ekonomski fakultet. Zbog početka akademske godine, posjećeno područje bilo je živahno i pun života. Šetnja sama po sebi bila je vrlo informativna, a zbog manjeg broja sudionika, atmosfera je bila opuštenija, otvorena i stoga omogućila više dubinskih razgovora među sudionicima. Šetnjama su prisustvovali predstavnici TCN-a, nevladinog sektora i volontera koji su stvorili prostor za otvorene rasprave o temi integracije iz različitih perspektiva.

Tražimo volontere

Tražimo 2 volontera/ke za mjesto suradnika/ce na organizaciji obilježavanja 10-te obljetnice Mirovna nagrada “Krunoslav Sukić”

Potrebne kvalifikacije:
• Organizacijske sposobnosti i, ako je moguće, iskustvo organiziranja javnog događanja
• Primanje, slanje i pohrana korespodencije
• Računalna pismenost, uključujući rad u exel tablicama
• Nije obavezno, no poželjno, izvrsno poznavanje engleskog jezika.

Kontakt osoba: Natalija Havelka,
Kontakti za prijave i dodatne informacije: 031 206 886,
Email: natalija@centar-za-mir.hr

Održan drugi sastanak lokalne integracijske grupe u sklopu projekta INTEGRA

Centar za mir-Osijek je dana 27.09.2018. organizirao drugi sastanak lokalne integracijske grupe u sklopu projekta Integracija državljana trećih zemalja putem urbanih partnerstava – INTEGRA.
Na sastanku su sudjelovali predstavnici organizacija i institucija koji čine lokalnu integracijsku grupu, i to predstavnici Grada Osijeka, Udruge Breza, Crvenog križa Osijek i Volonterskog centra Osijek.
Na sastanku su prezentirani rezultati do sada provedenih aktivnosti, te su se plan provedbe predstojećih aktivnosti.
Najveći naglasak je stavljen na planiranje i organizaciju integracijskog laboratorija čija organizacija je planirana za mjesec studeni. Predstavnici Centra za mir- Osijek predstavili su zaključke koodinativnog sastanka na temu Nacrta kriterija za izradu Plana razmještaja osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita koji je održan 21.09.2018. godine u prostorijama Gradskog poglavarstva u organizaciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.