IPA 2011 “CIVILNO DRUŠTVO ZA ODGOVORNO UPRAVLJANJE”

MOTIVACIJSKI SASTANAK S OCD-eima – OSIJEK 24.05.2016.

U utorak, 24. svibnja 2016. godine, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek održao je motivacijski sastanak s predstavnicama Info-centar za mlade/PRONI Centar za socijalno podučavanje i Organizacijom građanske inicijative O.G.I. Osijek. Navedene organizacije civilnog društva suradnici su na projektu IPA 2011 “Civilno društvo za odgovorno upravljanje”.

Sadržaj motivacijskog sastanaka bio je izvještaj o odazivu za sudjelovanje u ispunjavanju anketnih upitnika o informiranosti mladih mjerom “Garancija za mlade”, anketnih upitnika o učinkovitosti mjera „Garancija za mlade“, ispunjavanju anketnih upitnika o učinkovitosti mjera koji su poslani poslodavcima, te planirane aktivnosti projekta vezane uz neovisni monitoring i izradu lokalnih izvještaja.

Dogovoreno je da se anketiranje nastavlja i dalje, a s obzirom na slabiji odaziv ponovo će se poslati pozivi za sudjelovanjem u anketama.

INDIVIDUALNI MOTIVACIJSKI SASTANAK S OCD-eima – OSIJEK 17.05.2016.

Dana 17. svibnja 2016. godine s početkom u 10:00 sati održan je individualni motivacijski sastanak s predstavnicama organizacije civilnog društva iz Tenje – Ženska udruga “Izvor” – kao podrška neovisnom monitoringu mjera “Praćenje učinkovitosti provedbe Mjere 7. –Osiguranje trajnog i privremenog stambenog zbrinjavanja žrtava nasilja u obitelji iz Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2011. do 2016. Na sastanku su nazočili Natalija Havelka – koordinatorica projekta za Osječko-baranjsku županiju i Ljiljana Božić – Krstanović, voditeljica projekta iz Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, Mirjana Šimunović i Nikolina Zec, Ženska udruga „Izvor“.

Koordinatorica projekta je na sastanku ukratko izložila glavne zaključke s nedavno održanog treninga „Izvještavanje – od prikupljanja podataka do interpretacije i prezentacije izvještaja“. Nakon toga razgovaralo se o predstojećim aktivnostima vezanim uz nastavak neovisnog praćenja provedbe Mjere 7. Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2011. – 2016. godine.

ODRŽAN TRENING “IZVJEŠTAVANJE – OD PRIKUPLJANJA PODATAKA DO INTERPRETACIJE I PREZENTACIJE IZVJEŠTAJA ” OSIJEK 27.04.2016. – 29.04.2016.

U organizaciji Centra za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, u partnerstvu s Informativno pravnim centrom iz Slavonskog BrodaSrpskim demokratskim forumom, te nizozemskim partnerima PAX-om i Haškom akademijom za lokalnu upravu, u Osijeku je organiziran trodnevni follow up trening pod nazivom „Izvještavanje – od prikupljanja podataka do interpretacije i prezentacije izvještaja“  koji je integralni dio dvogodišnjeg projekta „Civilno društvo za odgovorno upravljanje“ financiran sredstvima pomoći Europske unije iz programa IPA 2011 „Jačanje potpore organizacijama civilnog društva za povećanje transparentnosti i dobrog upravljanja javne uprave u Hrvatskoj“.

Na treningu su sudjelovali 32 predstavnika/ce organizacija civilnog društva, lokalnih samouprava i javnih institucija iz Osječko-baranjske, Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije.

Trening je održan u hotelu Waldinger u Osijeku, u trajanju od 27.-29. travnja 2016. godine, a vodila ga je dr. sc. Danijela Širinić, znanstvena novakinja i predavačica na preddiplomskim kolegijima Statistika, Metode istraživanja medijskih publika i Metode istraživanja na Fakultetu političkih znanosti, Sveučilišta u Zagrebu. Budući su sudionici na prvoj radionici usvojili osnovna znanja o oblikovanju pokazatelja, te razvili obrasce za monitoring po specifičnim lokalnim temama, na ovom treningu sudionici su se osposobili za pripremu, analizu i izvještavanje o prikupljenim podacima. Stečena znanja i vještine pomoći će im u primjeni alata praćenja i korištenje podataka za argumentirano zagovaranje.

           

INDIVIDUALNI MOTIVACIJSKI SASTANAK S OCD-eima – BELI MANASTIR 13.04.2016.

U srijedu, 13. travnja 2016. godine, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek održao je održan je individualni motivacijski sastanak s predstavnikom Udruge romskog prijateljstva „LUNA“ iz Belog Manastira. Na sastanku su nazočili Duško Kostić predstavnik udruge romskog prijateljstva „LUNA“ i Natalija Havelka koordinatorica projekta za OBŽ. Navedene organizacije civilnog društva suradnici su na projektu IPA 2011 “Civilno društvo za odgovorno upravljanje”.

Sadržaj motivacijskog sastanaka bio je dogovor oko budućih aktivnosti na neovisnom monitoringu provedbe mjere 2.4.3 Organizirati programe javnih radova i uključiti dugotrajno nezaposlene osobe pripadnike romske nacionalne manjine iz Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013-2015. godine. Koordinatorica projekta i predstavnik Udruge romskog prijateljstva LUNA izmeđuostalog su razgovarali o Nacionalnoj strategiji za uključivanje Roma za razdoblje od 2013-2020, mogućnošću njezinog revidiranja, raspuštanju Povjerenstva za praćenje nacionalne strategije Roma, te donošenju odluke o osnivanju povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine.

MOTIVACIJSKI SASTANAK S OCD-eima – OSIJEK 12.04.2016

Dana 12. travnja 2016. godine s početkom u 10:00 sati održan je individualni motivacijski sastanak s predstavnicom organizacije civilnog društva iz Osijeka – “Potrošački forum” – kao podrška neovisnom monitoringu mjera “Praćenje provedbe članka 25. Zakona o zaštiti potrošača (osnivanje Savjetodavnih tijela u šest ciljnih gradova na području Osječko-baranjske, Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije)”. Na sastanku su nazočili Natalija Havelka – koordinatorica projekta za Osječko-baranjsku županiju Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, Mira Lukačević-Brumerčak udruga “Potrošački forum” Osijek.

Koordinatorica projekta je na sastanku najavila održavanje treninga „Izvještavanje – od prikupljanja podataka do interpretacije i prezentacije izvještaja“ koja će se održati od 27. – 29. travnja 2016. u Osijeku. Naglasila je da je svrha ovog treninga osnažiti kapacitete organizacija civilnog društva te lokalne uprave i javnih institucija za analizu i izvještavanje o provedbi politika povezanih s dobrim upravljanjem i anti-diskriminacijom i zagovaranje promjena politika na lokalnoj/nacionalnoj razini kroz povećanje znanja i vještine za analizu prikupljenih podataka; izvještavanje – formiranje nalaza i preporuka za promjenu politika; izradu lokalnih akcijskih planova.

MOTIVACIJSKI SASTANAK S OCD-eima – OSIJEK 05.04.2016.

U utorak, 05. travnja 2016. godine, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek održao je motivacijski sastanak s predstavnicama Info-centar za mlade/PRONI Centar za socijalno podučavanje i Organizacijom građanske inicijative O.G.I. Osijek. Navedene organizacije civilnog društva suradnici su na projektu IPA 2011 “Civilno društvo za odgovorno upravljanje”.

Sadržaj motivacijskog sastanaka bio je izvještaj o odazivu za sudjelovanje u ispunjavanju anketnih upitnika o informiranosti mladih mjerom “Garancija za mlade”, anketnih upitnika o učinkovitosti mjera „Garancija za mlade“, te ispunjavanju anketnih upitnika o učinkovitosti mjera koji su poslani poslodavcima. Dogovoreno je da se anketiranje nastavlja, te da će se po potrebi ponoviti zahtjevi za anketiranje.

Koordinatorica projekta je na sastanku najavila održavanje treninga „Izvještavanje – od prikupljanja podataka do interpretacije i prezentacije izvještaja“ koja će se održati od 27. – 29. travnja 2016. u Osijeku. Naglasila je da je svrha ovog treninga osnažiti kapacitete organizacija civilnog društva te lokalne uprave i javnih institucija za analizu i izvještavanje o provedbi politika povezanih s dobrim upravljanjem i anti-diskriminacijom i zagovaranje promjena politika na lokalnoj/nacionalnoj razini kroz povećanje znanja i vještine za analizu prikupljenih podataka; izvještavanje – formiranje nalaza i preporuka za promjenu politika; izradu lokalnih akcijskih planova.

III. SASTANAK LOKALNE STRUČNE PLATFORME – BELI MANASTIR – OŽUJAK 2016.

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek dana 29. ožujka 2015. godine organizirao je treći sastanak lokalne stručne platforme Beli Manastir u svrhu jačanja načela dobrog upravljanja i anti-diskriminacije na lokalnoj razini. Inicijalni sastanak platforme održan je u lipnju prošle godine.

Sastanak lokalne stručne platforme i ovaj put je održan uz svesrdnu podršku i pomoć gradske uprave Beli Manastir koji je ustupio prostor Male vijećnice grada Belog Manastira.

Na sastanku je uz članove i članice platforme sudjelovao i dogradonačelnik Grada Belog Manastira, gdin. Marko Bogatić i gdin. Petar Tokić iz Odjela za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Belog Manastira.

Dogradonačelnik Grada Belog Manastira izvijestio je sve prisutne da je 15.02.2016. godine održan radni sastanak predstavnika Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, WYG savjetovanja i predstavnika Grada Belog Manastira vezano uz realizaciju programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije Belog Manastira, koji integrira aktivnosti iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija” 2014.-2020. i Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020. Na spomenutom sastanku predstavnicima Grada Belog Manastira predstavljena je metodologija izrade intervencijskog plana i analize stanja.

Dogradonačelnik je naglasio da je trenutno u izradi analiza stanja i uspostava Partnerstva za Intervencijski plan. Navedeno Partnerstvo činit će predstavnici javnog, civilnog i privatnog sektora. Najprije će se provesti operativne analize s dionicima kako bi se kroz proaktivnu ulogu partnerstva iznjedrila slika stvarnih potreba područja i njihovih mogućih rješenja. Analiza će se provoditi kroz 6. tematskih skupina u kojima će se predstaviti’ razvojne hipoteze’ (razvojnih potreba, mogućnosti, trendova) do kojih se došlo temeljem analize pisanih izvora od strane stručnjaka tehničke pomoći. Sa svim dionicima će se voditi dijalog o potrebama, mogućnostima i razvojnom okruženju, te identificirati potencijalne modele rješavanja problema kroz integrirani pristup.

Također je zaključeno da će se u svrhu dobrog upravljanja i dalje monitorirati ovaj proces budući je cilj ovog programa razvoj potencijala ovog područja, prvenstveno smanjivanje gubitka stanovništva, siromaštva i socijalne nejednakosti, poboljšanje infrastrukture, ojačavanje potencijala razvoja, stvaranje uvjeta za kvalitetniji život, povećanje ulaganja i socijalne uključenosti.

Na sastanku se također raspravljalo o javnom natječaju koji je Grad Beli Manastir raspisao za financiranje projekata i programa udruga iz područja kulture, socijalne zaštite i gospodarskih djelatnosti, a koji je otvoren do 03. travnja 2016. godine. Sudionici sastanka su se složili da je navedeni natječaj usklađen s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, te da je isti jasan i transparentan.

Sastanak je završio predstavljanjem procesa neovisnog monitoringa izabranih organizacija civilnog društva iz Belog Manastira koji je počeo u srpnju 2015.

ŠESTI SASTANAK NACIONALNIH PARTNERA IPA 2011 “CIVILNO DRUŠTVO ZA ODGOVORNO UPRAVLJANJE”

SLAVONSKI BROD, 30. OŽUJKA 2016.

U uredu Informativno pravnog centra, Ante Starčevića 63, Slavonski Brod održan je šesti sastanak nacionalnih partnera na projektu IPA 2011 „Civilno društvo za odgovorno upravljanje“, financiranog sredstvima pomoći Europske unije iz programa IPA 2011 „Jačanje potpore organizacijama civilnog društva za povećanje transparentnosti i dobrog upravljanja javne uprave u Hrvatskoj“.

Sastanku su nazočili partneri iz Srpskog demokratskog foruma iz Pakraca i Informativno pravnog centra, te nositelj projekta Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek.

Ključne teme sastanka bile informacije o pripremama za follow up trening koji će se održati u razdoblju od 27. -29. travnja 2016. godine u Osijeku, te plan budućih aktivnosti na projektu IPA 2011 “Civilno društvo za odgovorno upravljanje”.

MOTIVACIJSKI SASTANAK S OCD-eima – BELI MANASTIR 09.03.2016.

U srijedu, 09. ožujka 2016. godine, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek održao je u belomanastirskom Društvenom centru motivacijski sastanak s predstavnicama P.G.D.I.-ja Mirelom Alagić i Erikom JasnićMirovne grupe “Oaza“ Anom Jeličić te Udrugom romskog prijateljstva „Luna“ Duškom Kostićem. Navedene organizacije civilnog društva suradnici su na projektu IPA 2011 “Civilno društvo za odgovorno upravljanje”.

Sadržaj motivacijskog sastanaka bio je dogovor oko budućih aktivnosti na neovisnom monitoringu koje provode navedene organizacije: P.G.D.I. prati učinkovitost provedbe mjere “Garancija za mlade”, Mirovna grupa Oaza prati učinkovitost provedbe mjere 7. “Osigurati trajno i privremeno stambeno zbrinjavanje žrtava nasilja u obitelji sukladno raspoloživim stambenim prostorima” iz “Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2011. do 2016. godine” dok Udruga Romskog prijateljstva prati provedbu mjere 2.4.3 Organizirati programe javnih radova i uključiti dugotrajno nezaposlene osobe pripadnike romske nacionalne manjine iz Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013-2015. godine.

Projekt Građanske Demokratske Inicijative – P.G.D.I iz Belog Manastira i koordinatorica projekta utvrdili su da je slab odaziv mladih za sudjelovanjem u anketi o učinkovitosti mjera „Garancija za mlade“. Zbog navedenog, koordinatorica projekta je poslala zamolbe na adrese nekoliko općina i gradova naše županije sa zamolbom da anketu proslijede mladima koji u njihovim tijelima koriste ili su koristili neku od mjera „Garancije za mlade“. Ista zamolba upućena je Savjetu mladih Općine Kneževi Vinogradi.

Udruga Romskog prijateljstva „Luna“ iz Belog Manastira nastavlja s distribucijom anketnih upitnika prema pripadnicima romske nacionalne manjine – korisnicima javnih radova. Koordinatorica projekta zaprimila je dopis Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ispostava Beli Manastir o broju uključenih pripadnika romske nacionalne manjine u programe javnih radova tijekom 2015. godine. Prema njihovim evidencijama tijekom 2015. godine na području Baranje ukupno je bilo uključeno 137 pripadnika/ca romske nacionalne manjine.

Predstavnica Mirovne grupa „OAZA“ iz Belog Manastira dostavila je ispunjene anketne upitnike od strane grada Belog Manastira i Centra za socijalnu skrb Beli Manastir, sunositelja mjere 7. – osiguranje trajnog ili privremenog stambenog zbrinjavanja žrtava nasilja u obitelji iz Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2011. do 2016. godine. Niti jedan od navedenih sunositelja nije evidentirao niti jedan zahtjev za stambeno zbrinjavanje žrtava nasilja u obitelji tijekom 2015. godine.

ANKETA O UČINKOVITOSTI MJERA „GARANCIJA ZA MLADE“ – za poslodavce

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek, Info-centar za mlade/PRONI – Centar za socijalno podučavanje Osijek, Organizacija za građanske inicijative Osijek – O.G.I., Projekt Građanske Demokratske Inicijative Beli Manastir – P.G.D.I provode istraživanje o učinkovitosti mjera „Garancija za mlade“ na području Slavonije i Baranje. Monitoring se provodi u sklopu projekta IPA 2011 “Civilno društvo za odgovorno upravljanje” financiranog sredstvima Europske unije i Ureda za udruge Vlade          RH.
Svrha i cilj upitnika je dobiti odgovor o učinkovitosti mjera „Garancija za mlade“.
Upitnik je sastavljen na temelju održane fokus grupe poslodavaca, predstavnika javnih i državnih institucija, mladih, a koje su organizirale navedene organizacije u studenom 2015. godine. Anketa se sastoji od zatvorenih i otvorenih pitanja, pa vas molimo za iskreno mišljenje prilikom odgovaranja.

Mjera “Garancija za mlade” novi je pristup u rješavanju pitanja nezaposlenosti mladih osoba (15 do 30 godina) radi što brže aktivacije na tržištu rada. Više o mjeri na www.gzm.hr.

Neke od najzastupljenijih su stručno osposobljavanje mladih i javni radovi mladih.

Najljepše vas molimo za odvajanje malo vremena i popunjavanje ovog anonimnog upitnika. 

Anketu mogu ispuniti poslodavci koji su koristili ili koriste navedene mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, kao i poslodavci koji do sada nisu koristili navedene mjere.

ANKETA O UČINKOVITOSTI MJERA “GARANCIJA ZA MLADE” – ZA POSLODAVCE KOJI SU KORISTILI MJERE

ANKETA O UČINKOVITOSTI MJERA “GARANCIJA ZA MLADE” – ZA POSLODAVCE KOJI NISU KORISTILI MJERE