IPA 2011 “CIVILNO DRUŠTVO ZA ODGOVORNO UPRAVLJANJE”

Motivacijski sastanak s OCD-ima – Osijek 12. veljače 2016.

Dana 12. veljače 2016. godine s početkom u 11:45 sati održan je individualni motivacijski sastanak s predstavnicom organizacije civilnog društva iz Osijeka – “Potrošački forum” – kao podrška neovisnom monitoringu mjera “Praćenje provedbe članka 25. Zakona o zaštiti potrošača (osnivanje Savjetodavnih tijela u šest ciljnih gradova na području Osječko-baranjske, Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije)”. Na sastanku su nazočili Miren Špek – koordinator projekta za Osječko-baranjsku županiju Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, Mira Lukačević-Brumerčak udruga “Potrošački forum” Osijek.

Motivacijski sastanak s OCD-ima – Osijek 3. veljače 2016.

Dana 3. veljače 2016. godine s početkom u 13:30 sati održan je sastanak s predstavnicima organizacija civilnog društva iz Osijeka kao podrška neovisnom monitoringu mjera “Garancija za mlade”. Na sastanku su nazočili Miren Špek – koordinator projekta za Osječko-baranjsku županiju Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, Mirjana Jozanović i Maja Knežević – Info-centar za mlade/PRONI Centar za socijalno podučavanje, te Martina Cangajst i Marina Mišanović, Organizacija građanske inicijative – O.G.I Osijek.

Na sastanku su se predstavnici osvrnuli na odaziv i odgovore ispitanika u anketi o učinkovitosti mjera „GzM“ – za mlade, čije je anketiranje krenulo u prosincu i nastavlja se, dogovoreni su načini distribucije ankete o učinkovitosti mjera „GzM“ – za poslodavce te se razgovaralo oko budućih aktivnosti na monitoringu.

Ovdje možete preuzeti online ankete:

ANKETA O UČINKOVITOSTI MJERA “GARANCIJA ZA MLADE” – ZA POSLODAVCE KOJI SU KORISTILI MJERE

ANKETA O UČINKOVITOSTI MJERA “GARANCIJA ZA MLADE” – ZA POSLODAVCE KOJI NISU KORISTILI MJERE

PETI SASTANAK NACIONALNIH PARTNERA IPA 2011 “CIVILNO DRUŠTVO ZA ODGOVORNO UPRAVLJANJE”, OSIJEK, 13. SIJEČNJA 2016.

5_partnerski_Osijek5_partnerski_Osijek_slika2

13. siječnja 2016. godine u prostoru Centra za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, Trg Augusta Šenoe 1, Osijek održan je peti sastanak nacionalnih partnera na projektu IPA 2011 „Civilno društvo za odgovorno upravljanje“.

Sastanku su nazočili partneri iz Informativno pravnog centra iz Slavonskog Broda (IPC), Srpskog demokratskog foruma iz Pakraca (SDF) te domaćini Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek. Ključna tema sastanka bio je dogovor oko izrade međuizvještaja, kao i planiranje aktivnosti u 2016. godini – drugoj godini provedbe projekta.

II. SASTANAK LOKALNE STRUČNE PLATFORME – OSIJEK – PROSINAC 2015.

20151214_131011

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek 14. prosinca 2015. godine organizirao je drugi sastanak lokalne stručne platforme Osijek u svrhu jačanja načela dobrog upravljanja i anti-diskriminacije na lokalnoj razini. Inicijalni sastanak platforme održan je u srpnju ove godine.

Na sastanku je uz članove i članice platforme sudjelovao i pročelnik upravnog odjela za financije i nabavu Grada Osijeka, gdin.David Krmpotić.

Jedna od tema sastanka bila je transparentnost lokalnog proračuna, a povodom dodjele priznanja za transparentnost proračuna za 2015. godinu Instituta za javne financije Gradu Osijeku. David Krmpotić predstavio je novi projekt Grada Osijeka – weblog “Čist račun – osječki proračun” na kojem građani imaju potpune, točne i pravodobne informacije o prihodima i rashodima gradskog proračuna. Ovim projektom nastoji se osigurati dobra komunikacija između Grada i građana, približiti proračun građanima te ih potaknuti da prate aktivnosti Grada i sudjeluju u njihovu kreiranju.

U nastavku razgovaralo se o godišnjem financiranju udruga kroz prijavu projekata na gradski natječaj te novom modelu financiranja. Predstavnica „Potrošačkog foruma“ ukazala je na problem financiranja Savjetovališta za potrošače, te obvezu gradova – jedinica lokalne uprave, da sukladno Zakonu o zaštiti potrošača financiraju rad Savjetovališta.

Članovi/članice platforme zaključili su da ukazani projekt svakako doprinosi načelima dobrog upravljanja (građanska participacija, transparentnost…) te da treba nastaviti s istim.  

Na sastanku platforme nastavno su se razmijenile informacije o isteku gradske Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području grada Osijeka za razdoblje od 2011. do 2015. Članica platforme, predstavnik gradskog Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo izvjestila je kako će sredinom 2016. biti donijeta nova lokalna strategija, a u procesu izrade će uz Povjerenstvo za OSI ulogu imati i mnogobrojne udruge koje će se početkom 2016. pozvati na okrugli stol kako bi Grad dobio povratnu informaciju, preporuke.

Članovi/članice platforme složili su se s navedenim kako u proces izrade nove lokalne Strategije treba uključiti sve relevantne dionike, a posebno udruge invalida kako bi jasno ukazali na nove probleme i dali preporuke za njihovo rješavanje. Članovi platforme smatraju da je lokalna Strategija svakako bila uspješan alat za borbu protiv diskriminacije osoba s invaliditetom.

Komentirana je dosadašnja provedba Akcijskog plana provedbe mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za 2011-2015 na području Osječko-baranjske županije u odnosu na Grad Osijek. Članove/članice platforme o provedbi na lokalnoj razini izvjestila je Predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Osijeka, gđa.Sanja Stipanić. Članovi/ice su raspravljali o provođenju kampanja i drugih aktivnosti s ciljem upoznavanja javnosti sa Zakonom o ravnopravnosti spolova i drugim diskriminacijskim zakonima te mehanizama zaštite od rodne diskriminacije, o obilježavanju relevantnih dana vezano uz ravnopravnost spolova te o političkoj zastupljenosti žena u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti, na regionalnoj i lokalnoj razini (od dva Dogradonačelnika niti jedna žena, od 7 pročelnika/ica upravnih odjela 2 su žene, a od 36 gradskih zastupnika/ica 9 su žene).

Članovi/članice platforme smatraju da pri izradi sljedećeg Akcijskog plana gradska povjerenstva (Beli Manastir i Osijek) predlože Županijskom povjerenstvu da uvrsti mjeru koja će se odnositi na stambeno zbrinjavanje žrtava nasilja u obitelji.

Članovima i članicama predstavljen je i proces neovisnog monitoringa organizacija s područja Osijeka u sklopu projekta „Civilno društvo za odgovorno upravljanje“ IPA 2011, financiran sredstvima EU i Ureda za udruge Vlade RH, kojeg provodi Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek u suradnji s dva nacionalna partnera .

MOTIVACIJSKI SASTANAK S OCD-eima – BELI MANASTIR 16.12.2015.

U srijedu, 16. prosinca 2015. godine, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek održao je u belomanastirskom Društvenom centru motivacijski sastanak s predstavnicama P.G.D.I.-ja Mirelom Alagić i Erikom Jasnić, Mirovne grupe “Oaza“ Anom Jeličić te Udrugom romskog prijateljstva „Luna“ Duškom Kostićem. Navedene organizacije civilnog društva suradnici su na projektu IPA 2011 “Civilno društvo za odgovorno upravljanje”.

Beli_16-12-2015_slika1

Sadržaj motivacijskog sastanaka ticao se podrške u neovisnom monitoringu koje provode navedene organizacije: P.G.D.I. prati učinkovitost provedbe mjere “Garancija za mlade”, Mirovna grupa Oaza prati učinkovitost provedbe mjere 7. “Osigurati trajno i privremeno stambeno zbrinjavanje žrtava nasilja u obitelji sukladno raspoloživim stambenim prostorima” iz “Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2011. do 2016. godine” dok Udruga Romskog prijateljstva prati provedbu mjere 2.4.3 Organizirati programe javnih radova i uključiti dugotrajno nezaposlene osobe pripadnike romske nacionalne manjine iz Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013-2015. godine.

Na sastanku se razgovaralo o procesu neovisnog monitoringa od srpnja do prosinca , učinjenom i budućim aktivnostima.

Mirovna grupa „OAZA“ iz Belog Manastira i Ženska udruga „Izvor“ iz Tenje tako su u navedenom razdoblju ispunile nekoliko anketa s korisnicima. Riječ je o žrtvama nasilja u obitelji te mogućnošću podnošenja zahtjeva za stambenim zbrinjavanjem. Tijekom studenog/prosinca 2015. poslani su dopisi s pripadajućim anketnim upitnikom prema sunositeljima mjere (lokalni Centri za socijalnu skrb Osijek i Beli Manastir, upravni odjeli Gradova, Agencija za promet nekretnina). 

Projekt Građanske Demokratske Inicijative – P.G.D.I iz Belog Manastira te Info-centar za mlade/PRONI Centar za socijalno podučavanje i Organizacija Građanske Inicijative – O.G.I. iz Osijeka izradile su i distribuirale anketu o informiranosti mladih mjerama „Garancija za mlade“. Anketu je dosad ispunilo više od 200 mladih osoba (15-30 godina). Prikupljen je broj informativnih radionica Ministarstva rada o mjerama „Garancija za mlade“, kao i statistički podaci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u odnosu na broj nezaposlenih mladih 2013./2014. i prve polovice 2015. godine. U studenom održana je fokus grupa u kojoj je sudjelovalo 16 sudionika. U prosincu je, na temelju održane fokus grupe, izrađena anketa o učinkovitosti mjera „Garancija za mlade“ i trenutno je distribuciji.

Udruga Romskog prijateljstva „Luna“ iz Belog Manastira izradila je i započela s distribucijom anketnih upitnika prema Romima – korisnicima javnih radova. Tijekom studenog zaprimljen je odgovor HZZ – Regionalni ured Osijek i Ispostave Beli Manastir u svezi pribavljanja statističkih podataka o broju pripadnika Romske nacionalne manjine uključenih u programe javnih radova na području Baranje za 2014. godinu. Tijekom studenog/prosinca upućeni su dopisi prema Općinama i Romskim udrugama koje su provodile program javnih radova za Rome u 2014. godini s pripadajućom anketom o zadovoljstvu programom.

ANKETA O UČINKOVITOSTI MJERA „GARANCIJA ZA MLADE“ – za mlade

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek, Info-centar za mlade/PRONI – Centar za socijalno podučavanje Osijek, Organizacija za građanske inicijative Osijek – O.G.I., Projekt Građanske Demokratske Inicijative Beli Manastir – P.G.D.I provode istraživanje o učinkovitosti mjera „Garancija za mlade“ na području Slavonije i Baranje. Monitoring se provodi u sklopu projekta IPA 2011 “Civilno društvo za odgovorno upravljanje”.

Najljepše vas molimo za odvajanje malo vremena i popunjavanje ovog anonimnog upitnika.
Svrha i cilj upitnika je dobiti odgovor o učinkovitosti mjera „Garancija za mlade“. Mjera “Garancija za mlade” novi je pristup u rješavanju pitanja nezaposlenosti mladih osoba (do 30 godina) radi što brže aktivacije na tržištu rada. Više o mjeri na www.gzm.hr.

Anketa se sastoji od zatvorenih i otvorenih pitanja, pa vas molimo za iskreno mišljenje prilikom odgovaranja.
Anketu mogu ispuniti svi koji su koristili ili koriste navedene mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

**Ukoliko ste dosad koristili više mjera (npr. stručno osposobljavanje i javne radove) molimo da ispunite upitnik samo za jednu mjeru, a ukoliko želite dati svoje mišljenje za drugu mjeru, molimo da ponovno ispunite upitnik.

Link na anketu… http://goo.gl/forms/azzBpUJuVA

Sudjelovanje na – Javna rasprava-stručni skup „ZAJEDNO U SPREČAVANJU I BORBI PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U OBITELJI“ Osijek, 25. studenog 2015.

rasprava 25 11 (2)

Ženska udruga „IZVOR“ u suradnji s Povjerenstvima za ravnopravnost spolova Osječko-baranjske županije i Grada Osijeka obilježili su Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i početak svjetske kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ organiziranjem stručne javne rasprave 25. 11. 2015. godine u prostorima Županije.

Cilj rasprave bio je pružiti mogućnost svim glavnim nositeljima aktivnosti s područja zaštite od obiteljskog nasilja za upoznavanje, razmjenu praksi, dosega Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2011. do 2016. i predlaganje rješenja za poboljšanja primjene i napredak.

Rasprava je doprinos senzibilizaciji stručne i šire javnosti o problemu nasilja u obitelji i potrebi aktivnog uključivanja u eliminaciju svih oblika nasilja te podrška svim žrtvama obiteljskog nasilja, a ponajprije ženama, kao najzastupljenijoj skupini oštećenih.

U raspravi je uz predstavnicu Samostalne službe za podršku žrtvama i svjedocima Ministarstva pravosuđa, predstavnik Ureda pučke pravobraniteljice, predstavnicu Ureda pravobraniteljice za djecu, dvije predstavnice Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, dvije sutkinje Prekršajnog suda u Osijeku, dvije predstavnice Državnog odvjetništva u Osijeku, dva predstavnika Policijske uprave Osječko-baranjske, predstavnica Centra za socijalnu skrb Osijek, dvoje predstavnika Kliničke bolnice Osijek, predstavnica UDU OBŽ, sudjelovale i dvije predstavnice Centra za mir, nenasilje i ljudska prava, pravnica na programu besplatne pravne pomoći te voditeljica projekta “Civilno društvo za odgovorno upravljanje”, IPA 2011 Ljiljana Božić-Krstanović.

Ženska udruga „IZVOR“ inače je i organizacija suradnica na projektu “Civilno društvo za odgovorno upravljanje”, IPA 2011 koja zajedno s Mirovnom grupom OAZA iz Belog Manastira i Klubom ženom iz Pakraca prati učinkovitost provedbe Mjere 7. – osiguranje trajnog i privremenog stambenog zbrinjavanja žrtava nasilja u obitelji  iz Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2011. do 2016. godine, dok u radu lokalnog stručnog tima/platforme Osijek sudjeluje i Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Osijeka.

Zaključke s javne rasprave možete preuzeti ovdje

FOKUS GRUPA – MONITORING PROVEDBE “GARANCIJA ZA MLADE” – OSIJEK, 3.11.2015.

FOKUS GRUPA - GARANCIJA ZA MLADE - OSIJEK

3. studenog 2015. godine (utorak) s početkom u 12:00h u prostoru Regionalnog info-centra za mlade, Ribarska 1, Osijek održana je fokus grupa u sklopu neovisnog monitoringa “Garanacija za mlade”.

PRONI/Info-centar za mlade Osijek, Organizacija za Građanske Inicijative – OGI Osijek te Projekt Građanske Demokratske Inicijative – PGDI Beli Manastir kao organizacije suradnice Centra za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek u sklopu ovog projekta, prate provedbu i učinkovitost “Garancija za mlade” na području Osječko-baranjske županije. Za vrijeme trajanja monitoringa “Garancija za mlade”, organizacije suradnice izradile su i distribuirale (i još uvijek distribuiraju) anketu o informiranosti mladih o mjeri „Garancija za mlade“, a u planu je i izrada ankete o učinkovitosti mjere kojoj je prethodilo održavanje fokus grupe.

Na fokus grupi  raspravljao se o informiranosti mladih i poslodavaca o mjeri, razmjenila su se iskustva te pozitivni i negativni aspekti mjere, učinkovitost mjere u odnosu na zapošljavanje mladih, problemi poslodavaca i drugih relevantnih subjekata u ovom procesu.

Sudionici fokus grupe bili su dogradonačelnik Grada Osijeka, Denis Ambruš, Dorotea Telarović, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport Osječko-baranjske županije, Ivan Ravlić, predstavnik Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Osijek, kao i predstavnik CISOK-a, HZZ, te predstavnici realnog i javnog sektora (poslodavci), predstavnici organizacija civilnog društva, mlade osobe koje su nezaposlene i nisu koristile neku od mjera iz sheme „Garancija za mlade“ kao i one koji su kroz određenu mjeru prošli (npr.stručno osposobljavanje) te danas rade na sličnim ili istim poslovima za koje su se usavršavali.

Zaključeno je, između ostalog, da je ključan problem nezaposlenosti mladih osoba obrazovni sustav – kvote upisa u određene struke tj. neusklađenost u odnosu na tržište rada, nužnost prakse u srednjim školama, na pojedine mjere mora se gledati kao na nastavak školovanja, roditelji su ponekad ključan faktor kod poticanja djece/mladih osoba, da mladi moraju biti više motivirani, zainteresirani za pretraživanje uvjeta mjera, kao i da je potrebno se informirati o putu poslije mjera, mentorstvo je ključno, specifičnosti tehničkog sektora u odnosu na mjeru stručno osposobljavanje, te da postoji problem u manjim mjestima i ruralnim krajevima jer nedostaje institucija/ustanova u kojima mladi mogu odraditi neku od mjera.

Neposredno prije početka fokus grupe, predstavnici PRONI/Info-centra za mlade predstavili su ključna pitanja i odgovore mladih, preliminarne rezultate iz ankete o iniformiranosti mladih.

II. SASTANAK LOKALNE STRUČNE PLATFORME – BELI MANASTIR – RUJAN 2015.

WP_20151001_003

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek 30. rujna 2015. godine organizirao je drugi sastanak lokalne stručne platforme Beli Manastir u svrhu jačanja načela dobrog upravljanja i anti-diskriminacije na lokalnoj razini. Inicijalni sastanak platforme održan je u lipnju ove godine.

Sastanak lokalne stručne platforme održan je uz svesrdnu podršku i pomoć gradske uprave Beli Manastir pružajući prostor Male vijećnice grada Belog Manastira.

Na sastanku je uz članove i članice platforme sudjelovao i dogradonačelnik Grada Belog Manastira, gdin.Marko Bogatić.

Na sastanku se govorilo o programu integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije Belog Manastira. Program integrira aktivnosti iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija” 2014.-2020. i Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020. S programom, sadržajem i ciljevima članove platforme upoznao je dogradonačelnik Grada Belog Manastira, gdin.Marko Bogatić.

Članovi/članice platforme zaključili su kako pri izradi intervencijskih planova Grad Beli Manastir mora uključiti i ideje lokalnih organizacija civilnog društva s tog područja, tim više jer su neke i pružatelji socijalnih usluga, te dugogodišnje djeluju za probitak zajednice.

Na sastanku su se razmijenile i informacije nakon izbjegličke krize u Belom Manastiru te su date preporuke kako se više mora poraditi na koordinaciji, da se u svakom trenutku mora znati što je čija odgovornost.

Razgovaralo se o isteku Akcijskog plana provedbe mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za razdoblje 2011-2015 na području Osječko-baranjske županije. Predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Belog Manastira predstavila je aktivnosti Povjerenstva te provedbu Akcijskog plana. Platforma je donijela preporuku da se za sljedeće razdoblje uvrsti kao mjera Stambeno zbrinjavanje žrtava nasilja u obitelji.

Sastanak je završio predstavljanjem procesa neovisnog monitoringa izabranih organizacija civilnog društva iz Belog Manastira koji je počeo u srpnju 2015.

ČETVRTI SASTANAK NACIONALNIH PARTNERA IPA 2011 “CIVILNO DRUŠTVO ZA ODGOVORNO UPRAVLJANJE”, PAKRAC, 29. RUJNA 2015.

20150929_11321720150929_113245

29. rujna 2015. u prostoru pakračkog ureda SDF-a, Osječka 2, Pakrac, održan je četvrti sastanak nacionalnih partnera na projektu IPA 2011 „Civilno društvo za odgovorno upravljanje“, financiranog sredstvima pomoći Europske unije iz programa IPA 2011 „Jačanje potpore organizacijama civilnog društva za povećanje transparentnosti i dobrog upravljanja javne uprave u Hrvatskoj“.

Sastanku su nazočili partneri iz Srpskog demokratskog foruma iz Pakraca i Informativno pravnog centra, te nositelj projekta Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek.

Ključna tema sastanka bila je rekapitulacija provedenih kao i plan budućih aktivnosti na projektu IPA 2011 “Civilno društvo za odgovorno upravljanje”.