IPA 2011 “CIVILNO DRUŠTVO ZA ODGOVORNO UPRAVLJANJE”

JAČANJE POTPORE ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA ZA POVEĆANJE TRANSPARENTNOSTI I DOBROG UPRAVLJANJA JAVNE UPRAVE U HRVATSKOJ – IPA 2011 RADIONICA ZA PRIPREMU MEĐUIZVJEŠTAJA I ZAVRŠNIH IZVJEŠTAJA, 26.OŽUJKA 2015., SAFU – ZAGREB

26. ožujka 2015. održana je radionica za pripremu Međuizvještaja i Završnih izvještaja za grant ugovore unutar IPA 2011, u prostorijama Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb.

Na radionici je uz ostale predstavnike organizacija civilnog društva nazočio projektni tim Centra za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek (voditeljica projekta Ljiljana Božić-Krstanović i projektna asistentica Una Josipović), koji provodi projekt „Civilno društvo za odgovorno upravljanje“ financiran sredstvima pomoći Europske unije iz programa IPA 2011 „Jačanje potpore organizacijama civilnog društva za povećanje transparentnosti i dobrog upravljanja javne uprave u Hrvatskoj“.

Predavačice : Maja Tomičić, Ured za Udruge Vlade RH te Ana Crnčec, Središnja Agencija za Financiranje i Ugovaranje projekata EU. 

DRUGI SASTANAK NACIONALNIH PARTNERA IPA 2011 “CIVILNO DRUŠTVO ZA ODGOVORNO UPRAVLJANJE”, CENTAR ZA MIR, NENASILJE I LJUDSKA PRAVA OSIJEK, 23. OŽUJKA 2015.

PS_23-1-2015

23. ožujka 2015. u prostoru Centra za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek održan je drugi sastanak nacionalnih partnera na projektu IPA 2011 „Civilno društvo za odgovorno upravljanje“.

Sastanku su nazočili partneri iz Informativno pravnog centra iz Slavonskog Broda, Srpskog demokratskog foruma iz Pakraca te domaćini Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek. Ključna tema sastanka bio je izbor organizacija civilnog društva koje su iskazale interes za uključivanje u projektne aktivnosti (trening, monitoring, rad u lokalnim platformama), te sadržaj treninga o dobrom upravljanju i anti-diskriminaciji koji se održava krajem svibnja 2015. godine u Zagrebu.

Dogovoreno je da će se u narednim danima održati sastanci s izabranim organizacijama civilnog društva u šest gradova (Osijek, Beli Manastir, Slavonski Brod, Nova Gradiška, Pakrac i Lipik) kako bi se iste uvelo u planirane projektne aktivnosti, razmijenile informacije o potencijalnim lokalnim politikama/strategijama/akcijskim planovima (vezano uz ciljne skupine poput invalida, mladih i djece, nacionalnih manjina, Roma, žena) te utvrdila preliminarna lista potencijalnih sudionika.

Informacija o projektu i poziv za sudjelovanje u projektu “Civilno društvo za odgovorno upravljanje”

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek u partnerstvu s Informativno pravnim centrom iz Slavonskog Broda, Srpskim demokratskim forumom, te nizozemskim partnerima PAX-om i  Haškom Akademijom za lokalnu upravu od 30. prosinca 2014. godine provodi dvogodišnji projekt „Civilno društvo za odgovorno upravljanje“ koji se financira sredstvima pomoći Europske unije iz programa IPA 2011 „Jačanje potpore organizacijama civilnog društva za povećanje transparentnosti i dobrog upravljanja javne uprave u Hrvatskoj“.

Svrha projekta je:

  • osnažiti kapacitete lokalnih organizacija civilnog društva za praćenje, analizu i izvještavanje o provedbi politika povezanih s dobrim upravljanjem i anti-diskriminacijom,
  • osnažiti međusektorsko partnerstvo uspostavom lokalnih stručnih platformi organizacija civilnog društva, lokalne uprave i javnih institucija u svrhu jačanja načela dobrog upravljanja i anti-diskriminacije na lokalnoj razini i
  • podržati strukturirani dijalog između organizacija civilnog društva, lokalne uprave i javnih institucija, državnih tijela i stručnjaka iz EU, uz podršku stvaranju i promociji novih mehanizama za praćenje politika u području dobrog upravljanja i anti-diskriminacije.

Direktni korisnici projekta su lokalne organizacije civilnog društva osnovane radi promicanja, ostvarivanja i zaštite prava i interesa ranjivih skupina i ljudskih prava (manjine, Romi, spol, rod, invalidi, mladi) i predstavnici lokalne samouprave i javnih institucija u čijoj je nadležnosti provođenje tih politika.

Projekt se provodi na području Republike Hrvatske, u šest gradova u Osječko-baranjskoj,  Brodsko-posavskoj i Požeško-slavonskoj županiji:  Osijek, Beli Manastir, Slavonski Brod, Nova Gradiška, Pakrac i Lipik.

Aktivnosti projekta su jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva te lokalne uprave i javnih institucija kroz trening i follow-up trening sa stručnjacima iz Nizozemske i razvoj suradnje između istih, održavanje redovnih motivacijskih sastanaka s organizacijama civilnog društva i lokalnim stručnim platformama, praćenje načela dobrog upravljanja i anti-diskriminacije, izrada lokalnih izvješća i izrada završne analize/publikacije te održavanje Regionalnog Foruma pri završetku provedbe projekta.

Jedna od ključnih aktivnosti koju planiramo održati krajem mjeseca svibnja 2015. godine je petodnevni interaktivni i participativni trening koji će održati treneri iz Nizozemske. Teme treninga biti će:  uspjesi/nedostaci u sadašnjem praćenju i zagovaranju promjena politika; metode monitoringa i indikatori; analiza podataka i interpretacija (tumačenje); oblikovanje (formatting) nalaza i pisanje preporuka; završni izvještaj i komunikacija.

Trening će biti  podijeljen u dva dijela, razdvojene radionice po 3 dana s lokalnom upravom i javnim institucijama s jedne strane  i OCD-ima s druge strane, te zajednička radionica svih sudionika u trajanju od 2 dana. Biti će osiguran i simultani prijevod.

Trening s lokalnom upravom i javnim institucijama vodit će Haška akademija za lokalnu upravu na temu dobro upravljanje, transparentnost, integracija, odgovornost i participacija. O kojim načelima govorimo, kako se implementiraju, koji su primjeri dobre prakse?

Trening s OCD-ima  vodit će treneri iz PAX-a na temu: modeli građanske participacije, posebno uzimajući u obzir ranjive skupine (manjine, Romi, spol, rod, invalidi, mladi) iz tri županije u RH, i praćenje implementacije načela dobrog upravljanja i anti-diskriminacije, uključujući i definiranje mehanizma (modela) uspješnog praćenja politika povezanih s dobrim upravljanjem i anti-diskriminacijom.

Na zajedničkom dijelu treninga sudionici/ce će dobiti odgovore na neka od pitanja kao što su: što je dobro upravljanje i anti-diskriminacija, zašto moramo pratiti implementaciju, na koji način će te dvije grupe surađivati i zašto bi trebale surađivati?

Svi sudionici/ce treninga dobit će praktični priručnik koji će im biti od koristi za buduće zagovaračke aktivnosti.

U drugoj godini provedbe projekta organizirat ćemo follow up trening, svojevrsni nastavak treninga koji će uključiti sve sudionike/ice. Svrha ovog treninga je podrška međusektorskom partnerstvu: provjeriti kako rade platforme, ima li poteškoća i prepreka, kako ih prevazići, te pružiti dodatnu potporu i motivaciju ciljnih skupina za daljnje neovisno djelovanje.

Koliko ste puta čuli za „dobro upravljanje“? Znate li što sve obuhvaćaju načela dobrog upravljanja i tko ih je dužan provoditi? Možete li i vi kao građani dati svoj doprinos? Može li se implementacija politika koje se odnose na ranjive skupine zbog čijih interesa i zaštite ste i osnovali udruge promijeniti ili unaprijediti? Kako to učiniti? Jesu li lokalne uprave spremne za međusektorsku suradnju i otvaranje prostor za građansku participaciju? Zbog čega je važno sudjelovanje zainteresiranih skupina građana?

Kako bismo dobili odgovore na ta i druga zanimljiva pitanja pozivamo vas da se uključite u trening, te da uz podršku stručnjaka iz EU uspostavimo međusektorsku suradnju kroz osnivanje lokalnih platformi u  ciljanim gradovima, razvijemo modele praćenja politika povezanih s načelima dobrog upravljanja i anti-diskriminacije, razvijemo akcijske planove za uspješnu provedbu mjera i politika te na taj način zagovaramo za uspostavu i/ili unapređenje mjera i politika i doprinesemo boljem položaju ciljanih ranjivih skupina u lokalnim zajednicama.

Molimo vas da najkasnije do 2. ožujka 2015. popunite anketni upitnik  Anketni upitnik_IPA 2011_20-2-2015  i proslijedite na dolje navedene e-mail adrese kako bismo izvršili odabir sudionika/ca jer je broj ograničen.

JAČANJE POTPORE ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA ZA POVEĆANJE TRANSPARENTNOSTI I DOBROG UPRAVLJANJA JAVNE UPRAVE U HRVATSKOJ – IPA 2011 PROVEDBENA RADIONICA, 6. VELJAČE 2015., SAFU – ZAGREB

6. veljače 2015., održana je provedbena radionica za korisnike bespovratnih sredstava o provedbi projekata. Radionica se održala u prostorijama Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU), u Zagrebu.

Na radionici je uz ostale predstavnike organizacija civilnog društva nazočio projektni tim Centra za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, koji provodi projekt „Civilno društvo za odgovorno upravljanje“ financiran sredstvima pomoći Europske unije iz programa IPA 2011 „Jačanje potpore organizacijama civilnog društva za povećanje transparentnosti i dobrog upravljanja javne uprave u Hrvatskoj“.

Predavačice : Kristina Ozimec Škof, Središnja Agencija za Financiranje i Ugovranje te Jelena Zvonarić, Marta Raljević, Ured za Udruge Vlade RH.

ODRŽANA RASPRAVA O DOPRINOSU CIVILNOG DRUŠTVA SUZBIJANJU KORUPCIJE I REFORMI JAVNE UPRAVE

U organizaciji Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, a povodom dovršetka procesa ugovaranja projekata u sklopu programa IPA 2011 „Jačanje potpore organizacijama civilnog društva za povećanje dobrog upravljanja i transparentnosti javne uprave u Hrvatskoj“, organizirana je rasprava na temu „Doprinos civilnog društva suzbijanju korupcije i reformi javne uprave“ . Rasprava je održana 5. veljače 2015. s u Kući Europe (Ban centar) u Zagrebu.

Raspravi su nazočili i na istoj sudjelovali Ljubo Manojlović, Srpski demokratski forum i Miren Špek, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, inače partneri na projektu „Civilno društvo za odgovorno upravljanje“ koji se financira sredstvima pomoći Europske unije iz programa IPA 2011 „Jačanje potpore organizacijama civilnog društva za povećanje transparentnosti i dobrog upravljanja javne uprave u Hrvatskoj“.

Sama rasprava se dotakla širokog spektra tema, pri čemu je uz osvrt na novu Strategiju suzbijanja korupcije za period od 2015.-2020. bilo riječi o Akcijskom planu suzbijanja korupcije te Strategiji razvoja javne uprave kao i o Zakonu o pravu na pristup informacijama. Ministar Bauk najavio je mogućnost osnivanje novog Vladinog ureda koji bi se bavio razvojem javne uprave u svrhu bolje koordinacije strateških aktivnosti na ovome području,  dok je Povjerenica za informiranje istaknula važnost Inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast kao mehanizma približavanja javne vlasti građanima.
Apostrofirana je i nužnost transparentnog rada samih udruga, posebice zbog činjenice da je u sustavu preko 6000 tijela koja dodjeljuju javna sredstva udrugama.
Zaključak svih okupljenih je da uspostava kvalitetnog sustava nadzora rada državnih i lokalnih tijela nije moguća bez aktivnog i jakog civilnog društva, te bez adekvatne financijske podrške naporima koji imaju za cilj povećanje transparentnosti rada javnih vlasti i suzbijanje korupcije na svim razinama.

Sudjelovanje na radionici o primjeni novog Zakona o područjima posebne državne skrbi

Dana 4. veljače 2015.god. voditeljica projekta Ljiljana Božić-Krstanović (Centar za mir) i koordinatorica projekta za BPŽ, Nataša Kovačević (IPC) sudjelovale su na radionici o primjeni novog Zakona o područjima posebne državne skrbi u organizaciji Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Radionica je održana s ciljem educiranja i pomoći predstavnicima ureda državne uprave u županijama i nadležnog upravnog tijela Grada Zagreba ali i organizacijama civilnog društvo koji se u svom radu dotiču stambenog zbrinjavanja, o postupku rješavanja po zahtjevima za stambeno zbrinjavanje.

Izvršeno je predstavljanje Tematskih cjelina i to redom: prezentacija izvršenja Plana za stambeno zbrinjavanje u 2014. godini; primjena u praksi Zakona o područjima posebne državne skrbi („Narodne novine“, br. 86/06, 57/11, 51A/13, 148/13,76/14 i 147/14); osvrt na zadnje izmjene navedenog Zakona te informiranje sudionika radionice o pripremi donošenja novog Zakona o stambenom zbrinjavanju u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju („Narodne novine“, br. 147/14) u 2015.god.

Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje na održanoj radionici prezentirao je izvršenje planova stambenog zbrinjavanja za 2014 god. te istaknuo sljedeći Zaključak:
– visoki stupanj izvršenja godišnjih planova za korisnike organiziranog smještaja te ostale korisnike sukladno Listi prvenstva;
-zadovoljavajući stupanj izvršenja godišnjeg plana za bivše nositelje stanarskog prava te ove postupke treba intenzivirati;
– revizija statusa izbjeglica i prognanika nije završen sukladno Odluci i treba je što prije okončati te
predmete koji se odnose na Obnovu potrebno je prioritetno riješiti jer je rok za podnošenje zahtjeva istekao još 2004.god. te ovi korisnici ukoliko ne ostvare pravo po Zakonu o obnovi, mogu postati korisnici po ZPPDS-u.

U drugom dijelu radionice predstavnicima ureda državne uprave prezentirana je informatička podrška za evidentiranje prvostupanjskih rješenja ureda državne uprave i upravnog tijela Grada Zagreba te je prezentiran format tipskih rješenja za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

PRVI SASTANAK NACIONALNIH PARTNERA IPA 2011 “CIVILNO DRUŠTVO ZA ODGOVORNO UPRAVLJANJE”, 28. SIJEČNJA 2015., OSIJEK

ns28-1-2015ns28-1-2015-3ns28-1-2015-2ns28-1-2015-5

28. siječnja 2015. u prostoru Centra za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek održan je prvi sastanak nacionalnih partnera na projektu IPA 2011 „Civilno društvo za odgovorno upravljanje“. Sastanku su nazočili partneri iz Informativno pravnog centra iz Slavonskog Broda, Srpskog demokratskog foruma iz Pakraca te domaćini Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek. Na sastanku se govorilo o implementaciji projekta, aktivnostima, te partnerskim obvezama.