Praćenje suđenja za ratne zločine

Zločin u zatvoru u Staroj Gradiški (opt. Dušan Kojić)

 

Postupak protiv Dušana Kojića, za kazneno djelo surovog postupanja s ranjenicima, bolesnim i ratnim zarobljenicima iz čl. 150. OKZ RH.

 

OPĆI PODACI

Okružni sud u Sisku

Broj predmeta: K-27/92

Sud: sudac Željko Barać

Optužni prijedlog: Okružnog javnog tužilaštva Sisak KT-177/92 od 1. prosinca 1992. godine

Kazneno djelo: surovog postupanja s ranjenicima, bolesnim i ratnim zarobljenicima iz čl. 150. OKZ RH

Optuženik: Dušan Kojić, nedostupan

Branitelj optuženog: Josip Sladić, odvjetnik iz Siska

Žrtva – zlostavljan: Veljko Kovačević

 

Presudom Okružnog suda u Sisku broj K-27/92 od 19. siječnja 1993. godine optuženi Dušan Kojić proglašen je krivim što je dana 23. studenog 1991. godine u zatvoru u Staroj Gradiški, prilikom ispitivanja zarobljenog hrvatskog vojnika Veljka Kovačevića, govorio mu da je kukavica i izdajica srpskog naroda te ga pri tome više puta šakama udario u genitalije, smijući se pri tome.

Izrečena mu je kazna zatvora u trajanju od 5 godina.

 

Presudu Okružnog suda u Sisku pogledajte ovdje.

 

 

 

 

Zločin u Borovcu (opt. Nikola Ljiljak)

 

Postupak protiv Nikole Ljiljka, za kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZ RH.

 

OPĆI PODACI

Okružni sud u Sisku

Broj predmeta: K-28/93

Raspravno vijeće: sudac Željko Barać, predsjednik Vijeća, sutkinja Alemka Sladić, članica Vijeća, suci porotnici Ivana Zlovolić, Đuro Sertić i Ivan Blažinić, članovi Vijeća

Optužnica: Okružnog državnog odvjetništva Sisak broj KT-180/92 od 21. svibnja 1993. godine

Optuženik: Nikola Ljiljak, odsutan

Žrtve:

– teško ranjen: Ivan Brulj

– protupravno uhićeni i zlostavljani: Luka Filipović, Josip Kvočić, Đuro Bogunović, Jelena Bogunović i Vlado Ivaštinović

– otuđena, uništena ili oštećena imovina: Josipa Kvočića, Ivana Brulja, Ivana Grgića, Slavka Grgića, Ive Ivaštinovića, Rudolfa Ivaštinovića i Antuna Ivanovića

Presudom Okružnog suda u Sisku broj K-28/93-17 od 5. listopada 1993. godine optuženi Nikola Ljiljak proglašen je krivim što je tijekom 1991. godine u Borovcu, kao pripadnik četničko-terorističkih formacija tzv. SAO Krajine, u više navrata sam i sa grupom kojom je komandirao uhićivao, tukao, zatvarao, palio, rušio, pucao i pljačkao imovinu mještana Borovca te naredio rušenje mjesne crkve.

Izrečena mu je kazna zatvora u trajanju od 20 godina.

 

Presudu Okružnog suda u Sisku pogledajte ovdje.

Vrhovni sud Republike Hrvatske presudom broj I Kž 151/1994-3 od 27. travnja 1994. odbio je kao neosnovanu žalbu opt. Nikole Ljiljka te je potvrdio presudu suda prvog stupnja.

Presudu VSRH pogledajte ovdje.

Zločin u Glini (opt. Josip Kovačević)

 

Postupak protiv Josipa Kovačevića, za kazneno djelo surovog postupanja s ranjenicima, bolesnim i ratnim zarobljenicima iz čl. 150. OKZ RH.

 

OPĆI PODACI

Okružni sud u Sisku

Broj predmeta: K-37/92

Sud: sudac Željko Barać

Optužni prijedlog: Okružnog javnog tužilaštva Sisak broj KT-170/92 od 17. prosinca 1992. godine

Kazneno djelo: surovog postupanja s ranjenicima, bolesnim i ratnim zarobljenicima iz čl. 150. OKZ RH

Optuženik: Josip Kovačević, nedostupan

Braniteljica optuženog: Lada Nuić-Ugarković, odvjetnica iz Siska

Žrtva – zlostavljan: Mijo Mlađenović

 

Presudom Okružnog suda u Sisku broj K-37/92 od 17. veljače 1993. godine opt. Josip Kovačević proglašen je krivim što je tijekom rujna 1991. u Glini, kao komandir okupacijskih vlasti zadužen za razmjenu zarobljenika, u četničkom zatvoru adaptiranom od prostorija Odgojno-popravnog doma, prilikom saslušavanja zarobljenih hrvatskih vojnika, tukao ih i nanosio im povrede, a prilikom saslušanja ratnog zarobljenika Mije Mlađenovića, tukući ga udario ga i stolicom.

Izrečena mu je kazna zatvora u trajanju od 5 godina.

 

Presudu Okružnog suda u Sisku pogledajte ovdje.

 

VSRH djelomično je uvažio žalbu optuženog, preinačio je presudu suda prvog stupnja te je optuženom izrekao kaznu zatvora u trajanju od 3 godine.

Presudu VSRH od 3. veljače 1994. pogledajte ovdje.

Zločin u Petrinji (opt. Simo Podunavac)

 

Postupak protiv Sime Podunavca, za kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZ RH.

 

OPĆI PODACI

Županijski sud u Sisku

Raspravno vijeće: sudac Željko Barać, predsjednik Vijeća, sutkinja Alica Freiberger, članica Vijeća, suci porotnici Ružica Grahovac, Vladimir Bernšic i Josip Milaković, članovi Vijeća

Predmet: K-47/1993

Optužnica: Okružnog javnog tužilaštva Sisak broj KT-152/92 od 15. prosinca 1992. godine

Kazneno djelo: ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZRH

Optuženik: Simo Podunavac, nedostupan

Branitelj: Marijan Mifek, odvjetnik iz Petrinje

Žrtve – ubijeni civili: Fadila Sefić, Branko Kostić, Čeho Isaković, Đuro Grubić, Ivica Kovačević, Stjepan Šnajder i Mirko Jelisavac

Presudom Županijskog suda u Sisku broj K-47/1993 od 3. ožujka 1999. godine optuženik Simo Podunavac proglašen je krivim što je od 3. studenog 1991. do 4. travnja 1992. godine, kao zapovjednik artiljerijske jedinice tzv. JNA, u Petrinji, izdao zapovijed svojim podčinjenim oficirima, koji su komandirali tenkovskim i drugim topničkim i raketnim jedinicama, da sa svojih vatrenih položaja otvore vatru po industrijskoj zoni Siska te po civilnim objektima u gradskom i prigradskom području, pri čemu je na postrojenjima INE Rafinerije nafte Sisak nastupila velika materijalna šteta, smrtno je stradalo sedmero građana, a najmanje tri osobe zadobile su teške tjelesne ozljede.

Izrečena mu je kazna zatvora u trajanju od 20 godina.

Presudu Županijskog suda u Sisku pogledajte ovdje.

Presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske br. I Kž-496/99 od 14. svibnja 2002. odbijena je žalba optuženika kao neosnovana i potvrđena je presuda suda prvog stupnja.

Odlučujući u trećem stupnju o žalbi optuženika izjavljenoj protiv presude VSRH donesenoj u drugom stupnju, Vrhovni sud Republike Hrvatske je presudom broj I Kž-700/02-3 od 3. srpnja 2003. godine odbio žalbu opt. Sime Podunavca kao neosnovanu i potvrdio presudu suda drugog stupnja.

Presudu VSRH donesenu u trećem stupnju pogledajte ovdje.

Zločin u Gorama kod Petrinje (opt. Emin Veljačić)

 

Postupak protiv Emina Veljačića, za kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZ RH.

 

OPĆI PODACI

Okružni sud u Sisku

Broj predmeta: K-14/93

Raspravno vijeće: sudac Željko Barać, predsjednik Vijeća, sutkinja Alemka Sladić, članica Vijeća, suci porotnici Ivan Zlovolić, Đuro Sertić i Ante Jukić, članovi Vijeća

Optužnica: Okružnog javnog tužilaštva Sisak broj KT-16/93 od 10. ožujka 1993. godine, izmijenjena tijekom glavne rasprave

Kazneno djelo: ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZ RH

Optuženik: Emin Veljačić, nedostupan

Branitelj optuženog: Željko Balder, odvjetnik iz Siska

Žrtve – usmrćeni: Pero Mlađenović, Mara Dvorneković i Stevan Holi

 

Presudom Okružnog suda u Sisku broj K-14/93-19 od 10. svibnja 1993. godine optuženi Emir Veljačić proglašen je krivim što je nakon pristupanja neprijateljskim formacijama tzv. TO i JNA dana 3. listopada 1991. godine u Gorama iz lovačkog karabina ubio tri civilne osobe.

Izrečena mu je kazna zatvora u trajanju od 20 godina.

 

Presudu Okružnog suda u Sisku pogledajte ovdje.

Zločin u Glini (opt. Rade Vrga)

 

Postupak protiv Rade Vrge, za kazneno djelo ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika iz čl. 122. OKZ RH.

 

OPĆI PODACI

Županijski sud u Sisku

Broj predmeta: K-6/02

Raspravno vijeće: sudac Željko Barać, predsjednik Vijeća, sutkinja Vera Vekić, članica Vijeća, suci porotnici Mijo Rapić, Marija Srbljanin i Siniša Sever, članovi Vijeća

Optužnica: Okružnog javnog tužilaštva Sisak broj KT-63/93 od 18. listopada 1993. godine, izmijenjena na glavnoj raspravi 17. svibnja 2002.

Kazneno djelo: ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. i ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz čl. 122. OKZ RH; nakon izmjene optužnice ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz čl. 122. OKZ RH

Optuženik: Rade Vrga, prisutan

Branitelj optuženog: Boro Radić, odvjetnik iz Zagreba

Žrtve – zlostavljani: Damir Vanđelić, Ivica Vrdoljak, Josip Čačić, Milena Radin i Siniša Čular

 

Optužnicom OJT Sisak broj KT-63/93 od 18. listopada 1993. godine Radi Vrgi je, kao XXI-optuženom, stavljeno na teret da je zajedno sa ostalim stražarima u Domu za preodgoj u Glini, a kasnije u prostoru u koji su zatvarani ratni zarobljenici, počinio kaznena djela iz čl. 120. st. 1. i 122. OKZ RH.

 

Nakon što je optuženi Vrga postao dostupan pravosudnim tijelima RH, postupak protiv njega je razdvojen u odnosu na postupak prema ostalim optuženicima.

 

Presudom Županijskog suda u Sisku broj K-6/02 od 17. svibnja 2002. godine opt. Rade Vrga proglašen je krivim što je od 12. rujna 1991. do 14. ožujka 1992. u Glini, nakon što je veća grupa hrvatskih branitelja i civila bila uhićena na širem području Banije i odvedena u Kazneno-popravni dom Glina i smještena u neodgovarajuće prostorije, bez minimalnog higijenskog sadržaja i izostanka bilo kakve medicinske pomoći, kao stražar tog zatvora, prijetio im smrću, što je kod njih izazvalo psihičke traume, a u više navrata, prilikom ispitivanja nekoliko osoba, sa drugim (neidentificiranim) stražarima tukao zarobljenike nogama, gumenim palicama i drugim predmetima, nanijevši im pri tome brojne ozljede, s time što im je adekvatna medicinska pomoć pružena tek po izlasku iz zatvora, u bolnici u Zagrebu.

Izrečena mu je kazna zatvora u trajanju od 5 godina.

Presudu Županijskog suda u Sisku pogledajte ovdje.

 

Presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj I Kž-592/02-8 od 8. siječnja 2003. godine prihvaćena je žalba državnog odvjetnika pa je opt. Radi Vrgi izrečena kazna zatvora u trajanju od 7 godina.

Presudu VSRH pogledajte ovdje.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zločin u Gornjem Taborištu (opt. Milan Stanojević i dr.)

 

Postupak protiv Milana Stanojevića i Miroslava Jovića, za kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZ RH.

 

OPĆI PODACI

Županijski sud u Sisku

Broj predmeta: K-4/06

Vijeće za ratne zločine: sutkinja Snježana Mrkoci, predsjednica Vijeća, sudac Danko Kovač, član Vijeća, sutkinja Melita Avedić, članica Vijeća

Optužnica: Županijskog državnog odvjetništva Sisak broj K-DO-2/03 od 8. veljače 2006.

Kazneno djelo: ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZ RH

Optuženici: Milan Sanojević, prisutan, i Miroslav Jović, nedostupan

Branitelji optuženih: Luka Šušak, odvjetnik iz Zagreba, za prvooptuženog; Marko Rafaj, odvjetnik iz Siska, za drugooptuženog

Žrtve:

– ubijena: Ivanka Medved

– ranjen: Branko Medved

Presudom Županijskog suda u Sisku broj K-4/06 od 30. svibnja 2006. godine optuženici Milan Stanojević i Miroslav Jović proglašeni su krivima što su 3. rujna 1991. godine, oko 12,30 sati, u mjestu Gornje Taborište, kao pripadnici nelagalnih postrojbi tzv. RSK, u namjeri usmrćenja svojih susjeda Branka i Ivanke Medved, kivni na njih jer su smatrali da pomažu legalne oružane formacije RH, kriomice došli u blizinu njihove kuće te, kada su se Branko i Ivanka Medved vraćali kući iz polja, iz automatskih pušaka u pravcu njih ispalili više hitaca, pri čemu je Ivanka Medved zadobila mnogostruke ozljede od kojih je ubrzo preminula, dok je Branko Medved zadobio više ozljeda, teških i po život opasnih, no život mu je spašen adekvatnom kirurškom intervencijom.

Obojici optuženika izrečene su kazne zatvora u trajanju od po 15 godina.

Presudu Županijskog suda u Sisku pogledajte ovdje.

Presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj I Kž 672/06-8 od 14. kolovoza 2007. godine odbijene su žalbe optuženih te je potvrđena prvostupanjska presuda.

Presudu VSRH pogledajte ovdje.

Zločin u Hrvatskoj Kostajnici i Donjoj Velešinji (opt. Jovan Maljković i dr.)

 

Postupak protiv Jovana Maljkovića, Nikole Maljkovića, Dragana Japranina, Nikole Begovića i Branka Matijaševića, za kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZ RH.

 

OPĆI PODACI

Okružni sud u Sisku

Broj predmeta: K-31/93

Raspravno vijeće: sudac Željko Barać, predsjednik Vijeća, sutkinja Alemka Sladić, članica Vijeća, suci porotnici Ivana Zlovolić, Đuro Sertić i Josip Žinić, članovi Vijeća

Optužnica: Okružnog državnog odvjetništva iz Siska broj KT-184/92 od 21. lipnja 1993. godine

Kazneno djelo: ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZ RH

Optuženici: Jovan Maljković, Nikola Maljković, Dragan Japranin, Nikola Begović i Branko Matijašević, nedostupni

Branitelj optuženih: Hamdija Unkić, odvjetnik iz Siska

Žrtve:

– usmrćeni: Mladen Bišćan, Anđelka Bišćan, Jagoda Brkljačić i Gojko Badrić

– zlostavljan: Danijel Bišćan

– silovana: jedna ženska osoba (ime ne navodimo)

 

Presudom Okružnog suda u Sisku broj K-31/93-19 od 13. listopada 1993. godine optuženici Jovan Maljković, Nikola Maljković, Dragan Japranin, Nikola Begović i Branko Matijašević proglašeni su krivima što su 8. rujna 1991. u Hrvatskoj Kostajnici, kao pripadnici četničko-terorističkih formacija tzv. SAO Krajina, opkolili kuću Mladena Bišćana, u kojoj su se nalazili Mladen Bišćan, Anđelka Bišćan, Jagoda Brkljačić, Gojko Badrić i Danijel Bišćan, te kada su se ovi predali i odložili oružje, jer nisu mogli pružati otpor pa su sa podignutim rukama izašli iz kuće, sve njih osim Danijela Bišćana usmrtili rafalnom paljbom iz protuavionskog topa, dok su Danijela Bišćana uhitili te ga prilikom ispitivanja tukli puškama i nogama.

Optuženici Dragan Japranin i Nikola Begović proglašeni su krivima i zbog toga jer su u listopadu 1991. godine u Donjoj Velešinji silovali jednu žensku osobu. Neposredno prije toga pretukli su njenog supruga.

Svaki od optuženih osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od 20 godina.

Zločin u Petrinji (opt. Jugoslav Vidić)

 

Postupak protiv Jugoslava Vidića, za kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZ RH.

 

OPĆI PODACI

Županijski sud u Sisku

Broj predmeta: K-39/1994

Raspravno vijeće: sudac Damir Parcen, predsjednik Vijeća, sutkinja Marija Srbljanin, članica Vijeća, suci porotnici Ante Jelović, Stjepan Benčić i Ante Bazina, članovi Vijeća

Optužnica: Županijskog državnog odvjetništva u Sisku broj KT-51/94 od 18. srpnja 1994. godine

Kazneno djelo: ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZ RH

Optuženik: Jugoslav Vidić, nedostupan

Branitelj optuženog: Ivica Kraljičković, odvjetnik iz Siska

Žrtva – usmrćen: Stjepan Komes

 

Presudom Županijskog suda u Sisku broj K-39/1994 od 4. prosinca 1998. opt. Jugoslav Vidić proglašen je krivim što je 16. rujna 1991. u Petrinji u krugu Mesne industrije “Gavrilović” u Sisačkoj ulici, kao pripadnik paravojnih formacija tzv. SAO Krajine, sa većim broj neidentificiranih osoba sudjelovao u fizičkom i psihičkom zlostavljanju djelatnika navedene tvornice, a zatim iz grupe djelatnika izdvojio Stjepana Komesa, kivan na ovoga jer se rukovao s predsjednikom Republike Franjom Tuđmanom kad je ovaj bio u posjetu Petrinji, te mu oštrim željeznim predmetom odsjekao desnu ruku u predjelu lakta, zbog koje povrede i nepružanja odgovarajuće medicinske pomoći je Stjepan Komes ubrzo nakon toga preminuo.

Osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od 20 godina.

Presudu Županijskog suda u Sisku pogledajte ovdje.

 

Presudom VSRH broj I Kž 23/1999-3 od 6. svibnja 1999. godine odbijena je kao neosnovana žalba opt. Jugoslava Vidića te je potvrđena presuda suda prvog stupnja.

Presudu VSRH pogledajte ovdje.

 

Zločin u Petrinji (opt. Slobodan Tarbuk)

 

Postupak protiv Slobodana Tarbuka, za kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 142. st. 1. KZJ.

 

OPĆI PODACI

Okružni sud u Sisku

Broj predmeta: K-9/92

Raspravno vijeće: sudac Ivica Pleše, predsjednik Vijeća, sutkinja Alemka Sladić, članica Vijeća, suci porotnici Ivan Kasaić, Mirko Švaljek i Đuro Sertić, članovi Vijeća

Optužnica: Okružnog javnog tužiteljstva Sisak broj KT-88/91 od 21. svibnja 1992. godine

Kazneno djelo: ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 142. st. 1. KZJ

Optuženik: Slobodan Tarbuk, nedostupan

Branitelj optuženog: Davor Škugor, odvjetnik iz Siska

Žrtve:

– ubijeni: Nikola Lokner i Stjepan Bučar

– teško ranjeni: Rajko Đuričić, Ramiz Halereić, Nikola Drakulić i Ivan Kendal

 

Presudom Okružnog suda u Sisku broj K-9/92-29 od 7. srpnja 1992. godine okrivljeni Slobodan Tarbuk proglašen je krivim što je dana 2. rujna, 16. rujna i 21. rujna 1991. godine, kao zapovjednik garnizona Petrinja, bez ikakvog stvarnog razloga i povoda, naredio artiljerijsku vatru po Petrinji, pa nakon što je takav napad uslijedio naredio pripadnicima tenkovskih i drugih jedinica da tenkovima izađu iz vojarne „Vasilj Gaćeša“ i „Šamarica“ te da otvore tenkovsku i drugu vatru po Petrinji, što je i učinjeno, pa su u takvom napadu ubijena dvojica građana Petrinje, više ih je ranjeno, razrušeno je i uništeno više stambenih, komunalnih, poslovnih i sakralnih objekata.

Izrečena mu je kazna zatvora u trajanju od 20 godina.

Presudu Okružnog suda u Sisku pogledajte ovdje.

 

Presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj I Kž 717/1992-3 od 28. listopada 1992. godine odbijena je žalba Slobodana Tarbuka kao neosnovana i potvrđena je presuda suda prvog stupnja.

Presudu VSRH pogledajte ovdje.