Pogledajte novosti sa suđenja za ratne zločine

IX Regionalna konferencija državnih odvjetnika

 Na Brijunima je, od 14. do 16. lipnja 205. godine održana IX Regionalna konferencija državnih odvjetnika  –  suradnja u progonu počinitelja ratnih zločina.
Na Konferenciji su sudjelovali državni odvjetnici / tužitelji gospodin Serge Brammertz s delegacijom Ureda tužiteljstva Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju i Hassan B. Jallow sa delegacijom Ureda tužitelja Međunarodnog rezidualnog mehanizma. U radu Konferencije sudjelovali su predstavnici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, Tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije, Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine, Republičkog tužilaštva Republike Srpske, Tužilaštva Brčko Distrikta. Na Konferenciji su bili nazočni predstavnici Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država, Europske komisije  i Ujedinjenih naroda.

Sudionici Konferencije dogovorili su nastavak suradnje u radu na predmetima ratnih zločina.

Nepravomoćna presuda opt. Ljubinku Radoševiću i opt. Vojislavu Grčiću

Vijeće za ratne zločine Županijskog suda u Osijeku, u ponovljenom postupku, zbog kaznenog djela ratnog zločina protiv civila iz čl. 120.st.1. OKZ RH, počinjenog silovanjem, nepravomoćno je proglasilo krivima i osudilo opt. Ljubinka Radoševića na 10 godina zatvora, opt. Vojislava Grčića na 5 godina zatvora.

Rješenje Vijeća Vrhovnog suda Republike Hrvatske

Vijeće Vrhovnog suda Republike Hrvatske svojim Rješenjem br.II Kž-148/15, od 17. travnja 2015. godine, odbilo je žalbu Županijskog državnog odvjetništva iz Zagreba, izjavljenju protiv Rješenja Županijskog suda u Zagrebu, br. Kv-rz-11/15, od 31. ožujka 2015. godine, o ukidanju istražnog zatvora određenog protiv Branimira Glavaša.

Žalba ŽDO iz Zagreba odbijena je kao neosnovana.

Novosti iz rada MKSJ (22. svibnja 2015. godine)

Raspravno vijeće MKSJ uvažilo zahtjev obrane okrivljenog Gorana Hadžića, te mu je odobrilo povratak u Srbiju.Okrivljenik će u Srbiji nastaviti liječenje  i oporavkom od kemoterapije.

Izvršenje rečene odluke Raspravnog vijeća odgođeno je do odluke o žalbi, izjavljenoj od Tužilaštva MKSJ. Do tada okrivljenik Goran Hadžić nalazit će se u Pritvorskoj jedinici MKSJ u Den Haagu.

Raspravno vijeće je naložilo da se okrivljenik mora vratiti u pritvor kada bude određen novi liječnički pregled.  U svojoj odluci Raspravno vijeće je detaljno navelo stroge uvjete boravka okrivljenog Gorana Hadđžića na na privremenoj slobodi.

Zbog njegova teškog zdravstvenog stanja naloženo je pažljivo praćenje i redovno izvještavanje o njegovu zdravlju. Kako se radi o osobi koja je godinama izbjegavala kazneni progon,  od zemlje domaćina, Republike Srbije,  očekuju se provođenje strogih mjera nadzora kretanja okrivljenika Gorana Hadžića.

Vrhovni sud RH potvrdio četverogodišnju kaznu zatvora izrečenu opt. Mihajlu Hrastovu

Vrhovni sud Republike Hrvatske odbio je žalbe opt. Mihajla Hrastova i ŽDO iz Karlovca, te je potvrdio četverogodišnju kaznu zatvora izrečenu opt. Mihajlu Hrastovu, zbog kaznenog djela protupravnog ubijanja i ranjavanja neprijateljskih vojnika, izvršenog 21.  rujna 1991. godine na Koranskom mostu u Karlovcu.

ŽDO iz Karlovca u svojoj žalbi tražilo je  veću kaznu.  Obrana opt. Mihajla Hrastova osporavala je osuđujuću presudu, tvrdeći da je donesena na temelju pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja, i povrede zakona.

Opt. Mihajlo Hrastov još 2009. godine počeo je izdržavati četverogodišnju kaznu zatvora, u kaznionici u Lepoglavi. Odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske ukinuta je pravomoćna presuda zbog povrede odredaba kaznenog postupka.

U izrečenu kaznu zatvora uračunat će se razdoblje od svibnja 2009.  godine do prosinca 2010. godine, kada je opt. Mihajlo Hrastov bio na izvržavanju kazne. Također, uračun će se i vrijeme provedeno u pritvoru od 6. ožujka do 4. rujna 1992. godine.

Protiv opt. Mihajla Hrastova pokrenut je kazneni postupak 1992. godine. Tri puta je na Županijskom sudu u Karlovcu donesena nepravmoćna oslobađajuća presuda,  s obrazloženjem da je u razoružane neprijateljske vojnike pucao u nužnoj obrani. Vrhovni sud Republike Hrvatske tri puta donio je osuđujuće presude, kojima je opt. Mihajlo Hrastov bio osuđivan pravomoćno na osam, sedam i četiri godine zatvora.

Branitelji opt. Mihajla Hrastova najavili su ulaganje ustavne tužbe.

Potpisane Smjernice za unaprjeđenje suradnje za procesuiranje ratnih zločina

Dinko Civitan, glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske (Državno odvjetništvo Republike Hrvatske – DORH), Goran Salihović, glavni Tužilac Bosne i Hercegovine (Tužilaštvo Bosne i Hercegovine), Vladimir Vukčević, tužilac za ratne zločine Republike Srbije (Tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije) i Yuri Afanasiev, rezidentni koordinator Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini, potpisali su Smjernice za unapređenje regionalne suradnje za procesuiranje ratnih zločina i traganja za nestalim osoba i uspostavu koordinacijskog mehanizama.

Smjernice su potpisane nastavno na ranije potpisane Protokole, Memorandume i Sporazume između DORH-a, Tužilaštava BiH i Tužilaštva za ratne zločine RS.  Cilj potppisivanja Smjernica je osiguranje nastavka i unaprjeđenje daljnje suradnje navedenih pravosudnih tijela u procesuiranju predmeta ratnih zločina. Misija UN će, kroz Razvojni Program Ujedinjenih naroda (UNDP-a) u Bosni i Hercegovini, osigurati logističku potporu radi tehničkog i financijskog pružanja pomoći u okviru potpisanih protokola, memoranduma i sporazuma.

NEPRAVOMOĆNA OSLOBAĐAJUĆA PRESUDA ZA ZLOČIN U TENJI

Dana 6. travnja 2015. godine, Odjeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu, donijelo je nepravomoćnu oslobađajuću presudu u odnosu na okr. Žarka Čubrila, bivšeg pripadnika Teritorijalne odbrane Tenja.

Obrazlažući oslobađajuću presudu Predsjednik Odjeljenja za ratne zločine je rekao da Tužilaštvo za ratne zločine Srbije nije dokazalo svoje optužbe u odnosu na okr. Žarka Čubrila, te da su iskazi svjedoka koji su teretili okr. Žarka Čubrila proturječni.

Predmet „Tenja“ ustupljen je Tužilaštvu za ratne zločine Srbije temeljem Sporazuma o suradnji u progonu počinitelja kaznenih djela ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida, potpisan između DORH-a i Tužilaštva za ratne zločine Srbije.

Tužilaštvo za ratne zločine podiglo je optužnicu protiv okr. Bože Vidakovića i okr. Žarka Čubrila dana 22. lipnja 2012. godine. Glavna rasprava pred Odjeljenjem za ratne zločine započela je dana 29. listopada 2012. godine. Tijekom dokaznog postupka saslušana su 43 svjedoka. U odnosu na okr. Božu Vidakovića postupak je razdvojen 2014. godine zbog bolesti.

Okr. Žarko Čubrilo optužen je za nezakonito zatvaranje i ubojstvo 11 hrvatskih civila iz Tenje, u ljeto 1991. godine, kod stočnog groblja u blizini Bobote. Optužen je da je pucao u glavu žrtava iz automatskog oružja marke „hekler“.

Tijela žrtava do danas nisu nađena, žrtve se vode kao nestale osobe. Imena žrtava: Ivan Valentić, Marija Cerenko, Ana Horvat, Katica Kiš, Pero Mamić, Josip Medved, Stipa Penić, Evica Penić, Josip Prodanović, Vladimir Valentić, Franjo Burča.

Odbijajuća presuda za zločin u Kneževim Vinogradima

Dana 2. travnja 2015. godine Vijeće za ratne zločine Županijskog suda iz Osijeka objavilo je odbijajuću Presudu br. K – rz – 2/2015, u kaznenom predmetu protiv okr. Miloša Markovića. Nakon što je ŽDO iz Osijeka izmijenilo činjenični i pravni opis djela iz kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120.st.1. OKZ RH u kazneno djelo protiv Republike Hrvatske – oružana pobuna iz čl. 235.st.1. KZ RH,  primjenom čl. 1. i 2. Zakona o općem oprostu, Vijeće je donijelo citiranu nepravomoćnu presudu.

Započelo suđenje za zločin počinjen u Godinjskim Barama 1995. godine

Dana 25. ožujka 2015. godine, na Županijskom sudu u Osijeku, započela je rasprava u kaznenom predmetu protiv okr. Milorada Momića, bivšeg pripadnika paravojne postrojbe “Škorpioni”, optuženog da je sudjelovao u ubojstvu šest muškaraca bošnjačke narodnosti iz Srebrenice. Zločin je počinjen u mjestu Godinjske Bare, u srpnju 1995. godine.

ODLUKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE BR. Broj: U-III-1157/2015 OD 23.03.2015.

Ustavni sud Republike Hrvatske djelomično je usvojio ustavnu tužbu Branimira Glavaša, te ukinuo Rješenje Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: II-Kž-75/15-4 od 02.03.2015. godine, u dijelu izreke koji glasi: “koji istražni zatvor po ovom rješenju može trajati do pravomoćnog okončanja kaznenog postupka, ali ne dulje od kazne na koju je optuženi Branimir Glavaš nepravomoćno osuđen”.

O duljini trajanja istražnog zatvora odlučuje Vrhovni sud Republike Hrvatske.  Ako Vrhovni sud Republike Hrvatske ne odluči drugačije, istražni zatvor određen rješenjem iz točke II. ove izreke prestaje 5. travnja 2015.