Pogledajte novosti sa suđenja za ratne zločine

UKINUTA OSLOBAĐAJUĆA PRESUDA

Vrhovni sud Republike Hrvatske ukinuo je nepravomoćnu presudu, kojom je okrivljenik Velibor Šolaja oslobođen.

Okrivljeniku je optužnicom ŽDO iz Zagreba stavljeno na teret počinjenje kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, ubijanje NN starije ženske osobe u Medačkom džepu, tijekom operacije “Džep 93”.

ODLUKA ŽALBENOG VIJEĆA MKSJ U PREDMETU POPOVIĆ I DR

ODLUKA ŽALBENOG VIJEĆA U PREDMETU POPOVIĆ I DR

Žalbeno vijeće MKSJ izreklo je, dana 30. siječnja 2015. godine, presudu u predmetu Popović i dr

Okr. Vujadin Popović i okr. Lubiša Beara proglašeni su krivim za genocid, udruživanje radi činjenja genocida, kršenje zakona ili običaja ratovanja i zločine protiv čovječnosti sudjelovanjem u udruženom zločinačkom pothvatu. Potvrđene su doživotne kazne zatvora, koje su im bile izrečene u prvostupanjskoj presude.

Osuđujuća presuda izrečena okr. Dragu Nikoliću za pomaganje i podržavanje genocida, zločine protiv čovječnosti i kršenja zakona ili običaja ratovanja putem sudjelovanjem u udruženom zločinačkom pothvatu je potvrđena. Kazna od 35 godina zatvora je potvrđena.

Okr. Radivoje Miletić je proglašen krivim za zločine protiv čovječnosti i kršenja zakona ili običaja ratovanja sudjelovanjem u udruženom zločinačkom pothvatu. Kazna zatvora smanjena je s 19 godina na kaznu zatvora u trajanju od 18 godina.

Okr Vinko Pandurević proglašen je krivim za pomaganje i podržavanje kršenja zakona ili običaja ratovanja i zločina protiv čovječnosti. Proglašen je krivim zbog nesprječavanja i nekažnjavanja podređenih. Potvrđena je kazna zatvora u trajanju od 13 godina.

NOVOSTI IZ RADA MKSJ (od 19. do 28. siječnja 2015. godine)

NOVOSTI IZ RADA MKSJ ( od 19. do 28. siječnja 2015. godine)
Žalbeno vijeće MKSJ dana 30. siječnja 2015. godine, u 10.00 sati, izreći će presudu u predmetu Popović i dr .

(Raspravno vijeće MKSJ izreklo je prvostupanjsku presudu dana 10. lipnja 2010. godine. Okr. Vujadin Popović i okr. Ljubiša Beara osuđeni su na doživotne kazne zatvora. Okr. Drago Nikolić je osuđen na 35 godina zatvora. Okr Radivoje Miletić je osuđen na 19 godina zatvora. Okr. Vinko Pandurević je osuđen na 13 godina zatvora.
Okr. Ljubomir Borovčanin je osuđen na 17 godina zatvora, na presudu nije uložena žalba, te je presuda postala pravomoćna.
Okr. Milan Gvero je osuđen na 5 godina zatvora, a Žalbeno vijeće je 7. ožujka 2013. prvostepenu presudu proglasilo pravomoćnom nakon što je okrivljenik umro).

U žalbenom postupku odlučivalo se o žalbama petorice visokih oficira Vojske bosanskih Srba, koji su, u lipnju 2010. godine, osuđeni za niz zločina počinjenih 1995. godine u enklavama Srebrenica i Žepa, u istočnoj Bosni i Hercegovini. Između ostalih zločina za koje su osuđeni, okr. Vujadin Popović i okr. Ljubiša Beara proglašeni su krivima za djelo genocida, a okr. Drago Nikolić za pomaganje i podržavanje genocida.

U predmetu Prlić i dr, Tužiteljstvo MKSJ je dana 21. siječnja 2015. godine podnijelo javnu redigiranu verziju žalbenog podneska, predstavljajući četiri žalbene osnove protiv okrivljenika. Tužiteljstvo je zatražilo povećanje kazne na po 40 godina zatvora za okr. Jadranka Prlića, okr. Brunu Stojića, okr. Slobodana Praljka i okr. Milivoja Petkovića. Sve strane u postupku su podnijele svoje žalbene podneske na povjerljivoj osnovi dana 12. siječnja 2015. godine.

U tjednu od 19. do 23. siječnja 2015. godine, u postupku protiv okr. Gorana Hadžića, podnesena je javna redigirana verzija Odluke Raspravnog vijeća od 16. siječnja 2015. godine o zdravstvenom pregledu okr. Gorana Hadžića. Vijeće je djelomično odobrilo zahtjev Tužiteljstva MKSJ i naložilo Tajništvu imenovanje dva medicinska vještaka, koji će dostaviti izvještaje o zdravstvenom stanju okr. Gorana Hadžića do 13. veljače 2015. godine. Rasprave u ovom predmetu otkazane su do 9. veljače 2015. godine.