Pravomoćno presuđena

Zločin u Zemuniku Donjem (opt. Neven Repaja i dr.)

 

Postupak protiv Nevena Repaje, Branka Škopelje, Pavla Vranića, Aleksandra Vranića, Save Vranića, Nikole Vranića i Ilije Maričića, za kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZ RH.

 

OPĆI PODACI

Županijski sud u Zadru

Broj predmeta: K-35/01

Vijeće: sudac Milivoj Lasan, predsjednik Vijeća, sudac Dubravko Krpina, član Vijeća, suci porotnici Mladen Rendić, Jerolim Šimunić i Mirko Šarić, članovi Vijeća

Optužnica: Okružnog državnog odvjetništva Zadar broj KT-57/94 od 27. lipnja 1995. godine

Kazneno djelo: ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZ RH

Optuženici: Neven Repaja, Branko Škopelja, Pavle Vranić, Aleksandar Vranić, Savo Vranić, Nikola Vranić, nedostupni, i Ilija Maričić, prisutan

Branitelji optuženih: Goran Nižić, odvjetnik iz Zadra, branitelj po službenoj dužnosti 1. do 6. optuženih; Luka Šušak, odvjetnik iz Zagreba, branitelj opt. Ilije Maričića

 

Presudom Županijskog suda u Zadru broj K-35/01 od 18. lipnja 2002. godine optuženici Neven Repaja, Branko Škopelja, Pavle Vranić, Aleksandar Vranić, Sava Vranić i Nikola Vranić u odsutnosti su proglašeni krivima što su točno neutvrđenog dana u veljači i ožujku 1992., u Zemuniku Donjem, zaseoku Senj, priključivši se naoružanim postrojbama milicije tzv. RSK, nakon što su osobe hrvatske nacionalnosti zbog terora napustili svoje kuće, kako bi onemogućili povratak odbjeglog stanovništva, odnosili pokretnu imovinu iz njihovih kuća pa potom kuće palili, pa su tako Neven Repaja i Nikola Vranić iz konobe Josipa Brcanije odvezli vino, a Nikola Vranić podmetnuo požar i zapalio kuću i stogove sijena Vladimira Brcanije, dok su Pavle Vranić, Sava Vranić i Nikola Vranić prijetili Kati Čavlini, tada staroj 65 godina, govoreći joj da će je ubiti ako ne napusti kuću, pa se ona preselila kod svoje kćerke u Smoković, da bi potom 1. do 6. optuženici iz njezine kuće i kuće njezinog sina Marka Čavline uzeli i odnijeli pokretne stvari, a potom podmetnuli požar i tako zapalili obje kuće.

Nikoli Vraniću izrečena je kazna zatvora u trajanju od 10 godina, a Nevenu Repaji, Branku Škopelji, Pavlu Vraniću, Aleksandru Vraniću i Savi Vraniću svakom u trajanju od po 9 godina.

Sedmooptuženi Ilija Maričić oslobođen je optužbe da je nakon priključenja miliciji tzv. RSK iz kuće Vinka i Vladimira Brcanije odnio posteljinu i druge kućanske predmete te zatim, zajedno sa ostalim optuženicima, iz kuće Kate Čavline i iz kuće njezinog sina Marka Čavline odnio pokretne stvari, a potom zapalio obje kuće.

Presudu Županijskog suda u Zadru pogledajte ovdje.

 

Vrhovni sud Republike Hrvatske donio je 15. studenoga 2006. godine presudu i rješenje broj I Kž 912/02-4 kojom je prihvatio žalbu državnog odvjetnika te ukinuo prvostupanjsku presudu u oslobađajućem dijelu u odnosu na opt. Iliju Maričića i u tom dijelu predmet vratio sudu prvog stupnja na ponovno suđenje.

Žalba optuženih Nevena Repaje, Branka Škopelje, Pavla Vranića, Aleksandra Vranića, Saše Vranića i Nikole Vranića odbijena je kao neosnovana te je u tom dijelu prvostupanjska presuda potvrđena.

Presudu VSRH pogledajte ovdje.

 

 

 

 

 

 

 

Zločin u Petrinji (opt. Milorad Babić i dr.)

 

Postupak protiv Milorada Babića, Ranka Tarbuka, Budimira Jovanovskog, Jove Begovića i Sime Podunavca, za kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 142. OKZ RH.

 

OPĆI PODACI

Okružni sud u Sisku

Broj predmeta: K-10/93

Raspravno vijeće: sudac Željko Barać, predsjednik Vijeća, sutkinja Alemka Sladić, članica Vijeća, suci porotnici Ivan Zlovolić, Đuro Sertić i Ante Jakić, članovi Vijeća

Optužnica: Okružnog javnog tužilaštva Sisak broj KT-161/92 od 16. veljače 1993. godine

Kazneno djelo: ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 142. OKZ RH

Optuženici: Milorad Babić, Ranko Tarbuk, Budimir Jovanovski, Jovo Begović i Simo Podunavac, odsutni

Branitelj: Hamdija Unkić, odvjetnik iz Siska

Žrtve:

– ubijeni: Nikola Lokner, Štef Bučar, Đuro Marković, Milan Klarić i Alojz Mouća

– tjelesno ozljeđeni: Ramiz Herelić, Rajko Đuričić, Miko Banjan, Anđelina Banadinović, Nikola Drakulić, Đuro Vujatović, Rajko Vujaković, Branko Sekulić, Ljubica Ceković, Janko Kovačević, Marijan Popović, Zvonko Dumbović i Ivan Vidović

 

Presudom Okružnog suda u Sisku broj K-10/93 od 27. travnja 1993. godine okrivljenici su proglašeni krivima što su 2., 16. i 21. rujna 1991. godine u Petrinji, po zapovjedi Slobodana Tarbuka, zapovjednika garnizona u Petrinji, iako su znali da u Petrinji nema jedinica HV-a ili drugih jedinica koje bi mogle napasti vojarne u Petrinji, izdali zapovjed jedinicama kojima su komandirali: Milorad Babić i Ranko Tarbuk vodovima tenkova T-55, Budimir Jovanovski minobacačkom vodu 120 mm, Jovo Begović minobacačkom vodu 82 mm i Simo Podunavac bateriji haubica 105 i 155 mm, da otvore vatru po gradu Petrinji, što su njihovi podređeni i učinili, pa je u tim napadima ubijeno više stanovnika grada Petrinje, više stanovnika zadobilo je tjelesne povrede, razrušeno je i uništeno više stambenih, komunalnih i sakralnih objekata.

Svaki od optuženih osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od 20 godina.

Presudu Okružnog suda u Sisku pogledajte ovdje.

 

OBNOVLJENI POSTUPAK PROTIV OPT. JOVE BEGOVIĆA

Nakon što je Jovo Begović uhićen 18. travnja 2005. godine u Hanau, SR Njemačka, 24. studenog 2005. godine izručen je Republici Hrvatskoj. Odobrena mu je obnova kaznenog postupka. Više o obnovljenom postupku pogledajte ovdje.

Zločin u Cerovljanima (opt. Nikola Begović i dr.)

 

Postupak protiv Nikole Begovića, Steve Džakule, Nenada Dmitrovića, Steve Kokrlje, Srete Kokrlje, Duška Gligorića, Drage Radišića, Steve Gvozdena, Boška Poljaka, Steve Poljaka, Ranka Brdarića, Nenada Novakovića, Nikole Rendića, Martina Brnada, Milisava Tepića, Rajka Paukovića, Dubravka Paukovića, Željka Vuksana, Ilije Ratkovića, Željka Tulekovića, Mileta Velimira i Sretena Tomaševića, za kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 142. st. 1. OKZ RH.

 

OPTUŽNICA (SAŽETAK)

Optužnicom Okružnog državnog odvjetništva Sisak broj KT-50/93 od 30. srpnja 1993. tereti se Nikolu Begovića, Stevu Džakulu, Nenada Dmitrovića, Stevu Kokrlju, Sretu Kokrlju, Duška Gligorića, Dragu Radišića, Stevu Gvozdena, Boška Poljaka, Stevu Poljaka, Ranka Brdarića, Nenada Novakovića, Nikolu Rendića, Martina Brnada, Milisava Tepića, Rajka Paukovića, Dubravka Paukovića, Željka Vuksana, Iliju Ratkovića, Željka Tulekovića, Mileta Velimira i Sretena Tomaševića da su kao pripadnici paravojne formacije tzv. SAO Krajine, s ciljem odcjepljenja područja Općine Kostajnica od Republike Hrvatske i pripojenja paradržavi SAO Krajini, dana 21. rujna 1991. ušli u selo Cerovljani te ničim izazvani od lokalnog stanovništva pljačkali i palili kuće osoba hrvatske nacionalnosti, ubijali i zlostavljali civilno stanovništvo. Pri tome su zapaljene kuće: Mije Lončara, Mate Krznara i njegove majke, Steve Naukovića, Milana Radočajca, Želje Plinje, Anke Barišić, Jagice Barišić i Tome Ercegovca, ubijeni su s leđa Nikola Likić, star 75 godina, i Barica Plinja, stara 73 godine, a Asim Bradina je vođen kroz selo vezan užetom oko vrata.

 

RAZDVOJENI POSTUPAK PROTIV OPT. MILETA VELIMIRA

Županijski sud u Sisku

Broj predmeta: K-12/96

Raspravno vijeće: sudac Željko Mlinarić, predsjednik Vijeća, sutkinja Alica Freiberger, članica Vijeća, suci porotnici Ante Jukić, Ivan Blažinić i Đuro Sertić, članovi Vijeća

Optužnica: Okružnog javnog tužilaštva Sisak broj KT-50/93 od 30. srpnja 1993. godine, izmijenjena u odnosu na okr. Mileta Velimira na glavnoj raspravi od 24. lipnja 1996. godine

Kazneno djelo: ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 142. OKZ RH, nakon izmjene optužnice kazneno djelo organiziranja grupe i poticanja na počinjenje genocida i ratnog zločina iz iz čl. 123. st. 2. u svezi st. 1. OKZ RH

Optuženik: Mile Velimir, prisutan

Branitelj: Josip Sladić, odvjetnik iz Siska

 

Presudom Županijskog suda u Sisku broj K-12/96 od 24. lipnja 1996. godine opt. Mile Velimir proglašen je krivim što je od listopada 1991. do 1995. godine pristupio paravojnim formacijama tzv. Krajine radeći na odcjepljenju područja Općine Kostajnica i šire od RH i pripajanju paradržavi SAO Krajini, u sastavu navedenih formacija sa drugim pripadnicima tih formacija kroz čitavo navedeno vrijeme vršeno napadanje civilnog stanovništva, pljačkanje pokretne i nepokretne imovine civilnog stanovništva, nezakonito lišavanje slobode isključivo pučana hrvatske nacionalnosti, prije svega mještana iz sela Cerovljana, pri čemu je veći broj stambenih i gospodarskih objekata potpuno uništen, pokretna imovina otuđena, a pučanstvo hrvatske nacionalnosti bilo je prinuđeno na iseljenje.

Izrečena mu je kazna zatvora u trajanju od jedne godine.

Presudu Županijskog suda u Sisku pogledajte ovdje.

 

RAZDVOJENI POSTUPAK PROTIV OPT. MARTINA BRNADA

Županijski sud u Sisku

Broj predmeta: K-12/01

Raspravno vijeće: sudac Željko Barać, predsjednik Vijeća, sutkinja Lucijana Vukelić, članica Vijeća, suci porotnici Vera Sever, Ante Bazina i Nikola Kričković, članovi Vijeća

Optužnica: Okružnog javnog tužilaštva Sisak broj KT-50/93 od 30. srpnja 1993. godine, izmijenjena na glavnoj raspravi 29. svibnja 2001. godine

Kazneno djelo: ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 142. OKZ RH, nakon izmjene optužnice kazneno djelo oružane pobune iz čl. 236 F st. 1. KZ RH

Optuženik: Martin Brnad, prisutan

Branitelj: Hamdija Unkić, odvjetnik iz Siska

 

Presudom Županijskog suda u Sisku broj K-12/01 od 29. svibnja 2001. godine u odnosu na optuženog Martina Brnada je uz primjenu Zakona o općem oprostu odbijena optužba da je u rujnu 1991. godine pristupio paravojnoj formaciji tzv. SAO Krajine, u cilju podrivanja i obaranja novouspostavljenog demokratskog društva u RH, s kojim je očito bio nezadovoljan, pa je u okviru takvog plana zajedno sa drugim pripadnicima paravojnih formacija nastojao odcijepiti područje Općine Hrvatska Kostajnica i pripojiti ga području SAO Krajine, pa da je time počinio kazneno djelo oružane pobune iz čl. 236 F st. 1. KZ RH.

Presudu Županijskog suda u Sisku pogleda ovdje.

 

RAZDVOJENI POSTUPAK PROTIV OPT. ŽELJKA TULEKOVIĆA

Županijski sud u Sisku

Broj predmeta: K-13/01

Raspravno vijeće: sudac Željko Barać, predsjednik Vijeća, sutkinja Lucijana Vukelić, članica Vijeća, suci porotnici Vera Sever, Ante Bazina i Nikola Kričković, članovi Vijeća

Optužnica: Okružnog javnog tužilaštva Sisak broj KT-50/93 od 30. srpnja 1993. godine, izmijenjena na glavnoj raspravi 29. svibnja 2001. godine

Kazneno djelo: ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 142. OKZ RH, nakon izmjene optužnice kazneno djelo oružane pobune iz čl. 236 f st. 1. KZ RH

Optuženik: Željko Tuleković, prisutan

Branitelj: Josip Sladić, odvjetnik iz Siska

 

Presudom Županijskog suda u Sisku broj K-13/01 od 29. svibnja 2001. godine protiv optuženog Željka Tulekovića je uz primjenu Zakona o općem oprostu odbijena optužba da je u rujnu 1991. godine pristupio paravojnoj formaciji tzv. SAO Krajine, u cilju podrivanja i obaranja novouspostavljenog demokratskog društva u RH, s kojim je očito bio nezadovoljan, pa je u okviru takvog plana zajedno sa drugim pripadnicima paravojnih formacija nastojao odcijepiti područje Općine Hrvatska Kostajnica i pripojiti ga području SAO Krajine, pa da je time počinio kazneno djelo oružane pobune iz čl. 236 f st. 1. KZ RH.

Presudu pogledajte ovdje.

 

OBUSTAVA POSTUPKA PROTIV OPT. NIKOLE BEGOVIĆA

Rješenjem Županijskog suda u Sisku od 28. rujna 2009. godine zbog smrti je obustavljen postupak protiv okr. Nikole Begovića. Uvidom u izvadak iz matice umrlih Ureda državne uprave Sisačko-moslavačke županije – Hrvatska Kostajnica, vidljivo je da je okrivljenik umro 25. studenog 1992. godine, a činjenica smrti upisana je 13. studenoga 2002. godine.

Rješenje o obustavi pogledajte  ovdje.

Zločin u Jasenovcu i Demirovcu (opt. Branko Bosanac)

 

Postupak protiv Branka Bosanca, za kazneno djelo surovog postupanja prema ranjenicima, bolesnicima i ratnim zarobljenicima iz čl. 128. OKZ RH.

 

OPĆI PODACI

Okružni sud u Sisku

Sud: sudac Željko Barać

Kazneno djelo: surovog postupanja prema ranjenicima, bolesnicima i ratnim zarobljenicima iz čl. 128. OKZ RH (ranije čl. 150. OKZ RH)

Optuženik: Branko Bosanac, odsutan

Žrtve – zlostavljani: Željko Šabić, Zdenko Šimičić i Mario Vidaković

 

Presudom Okružnog suda u Sisku od 8. lipnja 1993. godine opt. Branko Bosanac proglašen je krivim što je tijekom 1991. i 1992. godine u Jasenovcu i Demirovcu, kao funkcioner i oficir tzv. TO SAO Zapadne Slavonije, prilikom ispitivanja zarobljenih pripadnika MUP-a RH, naredio svojim podčinjenima da ih tuku, što su oni i učinili, nanijevši im tjelesne povrede.

Izrečena mu je kazna zatvora u trajanju od 5 godina.

Presudu Okružnog suda u Sisku pogledajte ovdje.

 

Vrhovni sud Republike Hrvatske presudom broj I Kž 672/1993-3 od 3. veljače 1994. djelomično je uvažio žalbu opt. Branka Bosanca te je u odluci o kazni preinačio prvostupanjsku presudu tako da je optuženika osudio na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine i 6 (šest) mjeseci.

Presudu VSRH pogledajte ovdje.

 

Zločin u Glini (opt. Josip Kovačević)

 

Postupak protiv Josipa Kovačevića, za kazneno djelo surovog postupanja s ranjenicima, bolesnim i ratnim zarobljenicima iz čl. 150. OKZ RH.

 

OPĆI PODACI

Okružni sud u Sisku

Broj predmeta: K-37/92

Sud: sudac Željko Barać

Optužni prijedlog: Okružnog javnog tužilaštva Sisak broj KT-170/92 od 17. prosinca 1992. godine

Kazneno djelo: surovog postupanja s ranjenicima, bolesnim i ratnim zarobljenicima iz čl. 150. OKZ RH

Optuženik: Josip Kovačević, nedostupan

Braniteljica optuženog: Lada Nuić-Ugarković, odvjetnica iz Siska

Žrtva – zlostavljan: Mijo Mlađenović

 

Presudom Okružnog suda u Sisku broj K-37/92 od 17. veljače 1993. godine opt. Josip Kovačević proglašen je krivim što je tijekom rujna 1991. u Glini, kao komandir okupacijskih vlasti zadužen za razmjenu zarobljenika, u četničkom zatvoru adaptiranom od prostorija Odgojno-popravnog doma, prilikom saslušavanja zarobljenih hrvatskih vojnika, tukao ih i nanosio im povrede, a prilikom saslušanja ratnog zarobljenika Mije Mlađenovića, tukući ga udario ga i stolicom.

Izrečena mu je kazna zatvora u trajanju od 5 godina.

 

Presudu Okružnog suda u Sisku pogledajte ovdje.

 

VSRH djelomično je uvažio žalbu optuženog, preinačio je presudu suda prvog stupnja te je optuženom izrekao kaznu zatvora u trajanju od 3 godine.

Presudu VSRH od 3. veljače 1994. pogledajte ovdje.

Zločin u Petrinji (opt. Simo Podunavac)

 

Postupak protiv Sime Podunavca, za kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZ RH.

 

OPĆI PODACI

Županijski sud u Sisku

Raspravno vijeće: sudac Željko Barać, predsjednik Vijeća, sutkinja Alica Freiberger, članica Vijeća, suci porotnici Ružica Grahovac, Vladimir Bernšic i Josip Milaković, članovi Vijeća

Predmet: K-47/1993

Optužnica: Okružnog javnog tužilaštva Sisak broj KT-152/92 od 15. prosinca 1992. godine

Kazneno djelo: ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZRH

Optuženik: Simo Podunavac, nedostupan

Branitelj: Marijan Mifek, odvjetnik iz Petrinje

Žrtve – ubijeni civili: Fadila Sefić, Branko Kostić, Čeho Isaković, Đuro Grubić, Ivica Kovačević, Stjepan Šnajder i Mirko Jelisavac

Presudom Županijskog suda u Sisku broj K-47/1993 od 3. ožujka 1999. godine optuženik Simo Podunavac proglašen je krivim što je od 3. studenog 1991. do 4. travnja 1992. godine, kao zapovjednik artiljerijske jedinice tzv. JNA, u Petrinji, izdao zapovijed svojim podčinjenim oficirima, koji su komandirali tenkovskim i drugim topničkim i raketnim jedinicama, da sa svojih vatrenih položaja otvore vatru po industrijskoj zoni Siska te po civilnim objektima u gradskom i prigradskom području, pri čemu je na postrojenjima INE Rafinerije nafte Sisak nastupila velika materijalna šteta, smrtno je stradalo sedmero građana, a najmanje tri osobe zadobile su teške tjelesne ozljede.

Izrečena mu je kazna zatvora u trajanju od 20 godina.

Presudu Županijskog suda u Sisku pogledajte ovdje.

Presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske br. I Kž-496/99 od 14. svibnja 2002. odbijena je žalba optuženika kao neosnovana i potvrđena je presuda suda prvog stupnja.

Odlučujući u trećem stupnju o žalbi optuženika izjavljenoj protiv presude VSRH donesenoj u drugom stupnju, Vrhovni sud Republike Hrvatske je presudom broj I Kž-700/02-3 od 3. srpnja 2003. godine odbio žalbu opt. Sime Podunavca kao neosnovanu i potvrdio presudu suda drugog stupnja.

Presudu VSRH donesenu u trećem stupnju pogledajte ovdje.

Zločin u Glini (opt. Rade Vrga)

 

Postupak protiv Rade Vrge, za kazneno djelo ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika iz čl. 122. OKZ RH.

 

OPĆI PODACI

Županijski sud u Sisku

Broj predmeta: K-6/02

Raspravno vijeće: sudac Željko Barać, predsjednik Vijeća, sutkinja Vera Vekić, članica Vijeća, suci porotnici Mijo Rapić, Marija Srbljanin i Siniša Sever, članovi Vijeća

Optužnica: Okružnog javnog tužilaštva Sisak broj KT-63/93 od 18. listopada 1993. godine, izmijenjena na glavnoj raspravi 17. svibnja 2002.

Kazneno djelo: ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. i ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz čl. 122. OKZ RH; nakon izmjene optužnice ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz čl. 122. OKZ RH

Optuženik: Rade Vrga, prisutan

Branitelj optuženog: Boro Radić, odvjetnik iz Zagreba

Žrtve – zlostavljani: Damir Vanđelić, Ivica Vrdoljak, Josip Čačić, Milena Radin i Siniša Čular

 

Optužnicom OJT Sisak broj KT-63/93 od 18. listopada 1993. godine Radi Vrgi je, kao XXI-optuženom, stavljeno na teret da je zajedno sa ostalim stražarima u Domu za preodgoj u Glini, a kasnije u prostoru u koji su zatvarani ratni zarobljenici, počinio kaznena djela iz čl. 120. st. 1. i 122. OKZ RH.

 

Nakon što je optuženi Vrga postao dostupan pravosudnim tijelima RH, postupak protiv njega je razdvojen u odnosu na postupak prema ostalim optuženicima.

 

Presudom Županijskog suda u Sisku broj K-6/02 od 17. svibnja 2002. godine opt. Rade Vrga proglašen je krivim što je od 12. rujna 1991. do 14. ožujka 1992. u Glini, nakon što je veća grupa hrvatskih branitelja i civila bila uhićena na širem području Banije i odvedena u Kazneno-popravni dom Glina i smještena u neodgovarajuće prostorije, bez minimalnog higijenskog sadržaja i izostanka bilo kakve medicinske pomoći, kao stražar tog zatvora, prijetio im smrću, što je kod njih izazvalo psihičke traume, a u više navrata, prilikom ispitivanja nekoliko osoba, sa drugim (neidentificiranim) stražarima tukao zarobljenike nogama, gumenim palicama i drugim predmetima, nanijevši im pri tome brojne ozljede, s time što im je adekvatna medicinska pomoć pružena tek po izlasku iz zatvora, u bolnici u Zagrebu.

Izrečena mu je kazna zatvora u trajanju od 5 godina.

Presudu Županijskog suda u Sisku pogledajte ovdje.

 

Presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj I Kž-592/02-8 od 8. siječnja 2003. godine prihvaćena je žalba državnog odvjetnika pa je opt. Radi Vrgi izrečena kazna zatvora u trajanju od 7 godina.

Presudu VSRH pogledajte ovdje.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zločin u Gornjem Taborištu (opt. Milan Stanojević i dr.)

 

Postupak protiv Milana Stanojevića i Miroslava Jovića, za kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZ RH.

 

OPĆI PODACI

Županijski sud u Sisku

Broj predmeta: K-4/06

Vijeće za ratne zločine: sutkinja Snježana Mrkoci, predsjednica Vijeća, sudac Danko Kovač, član Vijeća, sutkinja Melita Avedić, članica Vijeća

Optužnica: Županijskog državnog odvjetništva Sisak broj K-DO-2/03 od 8. veljače 2006.

Kazneno djelo: ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZ RH

Optuženici: Milan Sanojević, prisutan, i Miroslav Jović, nedostupan

Branitelji optuženih: Luka Šušak, odvjetnik iz Zagreba, za prvooptuženog; Marko Rafaj, odvjetnik iz Siska, za drugooptuženog

Žrtve:

– ubijena: Ivanka Medved

– ranjen: Branko Medved

Presudom Županijskog suda u Sisku broj K-4/06 od 30. svibnja 2006. godine optuženici Milan Stanojević i Miroslav Jović proglašeni su krivima što su 3. rujna 1991. godine, oko 12,30 sati, u mjestu Gornje Taborište, kao pripadnici nelagalnih postrojbi tzv. RSK, u namjeri usmrćenja svojih susjeda Branka i Ivanke Medved, kivni na njih jer su smatrali da pomažu legalne oružane formacije RH, kriomice došli u blizinu njihove kuće te, kada su se Branko i Ivanka Medved vraćali kući iz polja, iz automatskih pušaka u pravcu njih ispalili više hitaca, pri čemu je Ivanka Medved zadobila mnogostruke ozljede od kojih je ubrzo preminula, dok je Branko Medved zadobio više ozljeda, teških i po život opasnih, no život mu je spašen adekvatnom kirurškom intervencijom.

Obojici optuženika izrečene su kazne zatvora u trajanju od po 15 godina.

Presudu Županijskog suda u Sisku pogledajte ovdje.

Presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj I Kž 672/06-8 od 14. kolovoza 2007. godine odbijene su žalbe optuženih te je potvrđena prvostupanjska presuda.

Presudu VSRH pogledajte ovdje.

Zločin u Zamlači i Strugi Banskoj (opt. Dragan Vranešević)

 

Postupak protiv Dragana Vraneševića, za kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. i ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika iz čl. 122. OKZ RH.

 

OPĆI PODACI

Županijski sud u Sisku

Broj predmeta: K-29/1999

Raspravno vijeće: sudac Damir Parcen, predsjednik Vijeća, sutkinja Alica Freiberger, članica Vijeća, suci porotnici Ivan Petračić, Josip Milaković i Vladimir Bernšic, članovi Vijeća

Optužnica: Okružnog državnog odvjetništva u Sisku broj KT-61/93 od 4. studenoga 1994., izmijenjena 24. veljače 2000. i 23. ožujka 2000.

Kazneno djelo: ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZRH i ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika iz čl. 122. OKZ RH

Optuženik: Dragan Vranešević, prisutan

Branitelj optuženog: Veljko Miljević, odvjetnik iz Zagreba, i Josip Sladić, odvjetnik iz Siska

Žrtve:

– usmrćeni civili: Pajo Knežević, Mile Begić i Manda Begić

– usmrćeni zarobljeni pripadnici MUP-a RH: Davor Vukas, Branko Vuk i Zoran Šaronja

 

Okružno državno odvjetništvo u Sisku pod poslovnim brojem KT-61/93 dana 4. studenoga 1994. podnijelo je optužnicu protiv Predraga Orlovića i dr. (ukupno 35 osoba), zbog kaznenih djela iz čl. 120. st. 1. i 122. OKZ RH.

Dragan Vranešević na navedenoj optužnici je X-okrivljeni. Navedenu optužnicu pogledajte ovdje.

 

Presudom Županijskog suda u Sisku broj K-29/1999 od 18. travnja 2000. godine opt. Dragan Vranešević proglašen je krivim što je 26. srpnja 1991. godine, kao zapovjednik veće grupe naoružanih pripadnika tzv. Milicije Krajine i pridruženih naoružanih civila, sudjelovao u napadu na Zamlaču, a potom na Strugu Bansku, u kojem je pucano po kućama i paljene su kuće, iz kuća je istjerano svo pučanstvo i pri tome je fizički i psihički zlostavljano, korišteno kao živi štit, pri čemu je usmrćeno troje civila, veći broj civila je tjelesno ozlijeđen, a 18 civila, nakon izvođenja iz skloništa, odveden je u podrumske prostorije policijske postaje u Dvoru gdje su držani zatvoreni tri do pet dana.

Opt. Vranešević je, pored toga, proglašen krivim i jer je, nakon što su pripadnici njegove grupe zarobili i razoružali trojicu pripadnika MUP-a RH, skinuli im odjeću i natjerali da trče preko livade, naredio da se za njima puca, nakon čega je veći broj pripadnika njegove grupe pucao po njima i tako ih usmrtio.

Za kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva utvrđena mu je kazna zatvora u trajanju od 8 godina, a za kazneno djelo ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika kazna zatvora u trajanju od 15 godina, pa mu je izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 15 godina.

 

Presudu Županijskog suda u Sisku pogledajte ovdje.

 

Vrhovni sud Republike Hrvatske presudom I Kž-421/00-6 od 11. listopada 2000. godine odbio je žalbe državnog odvjetnika i okrivljenog Vraneševića te je potvrdio presudu suda prvog stupnja.

 

Presudu VSRH pogledajte ovdje.

Zločin u zatvoru u Glini (opt. Petar Vurun)

 

Postupak protiv Petra Vuruna, za kazneno djelo surovog postupanja prema ranjenicima, bolesnima i ratnim zarobljenicima iz čl. 150. OKZ RH.

 

OPĆI PODACI

Okružni sud u Sisku

Broj predmeta: K-3/93

Sud: sudac Željko Barać

Optužni prijedlog: Okružnog javnog tužilaštva Sisak broj KT-6/93 od 2. veljače 1993. godine

Kazneno djelo: surovog postupanja prema ranjenicima, bolesnima i ratnim zarobljenicima iz čl. 150. OKZ RH

Optuženik: Petar Vurun, nedostupan

Branitelj optuženog: Erih Fridrih, odvjetnik iz Siska

Žrtva – zlostavljan: Neven Makarić

 

Presudom Okružnog suda u Sisku broj K-3/93 od 26. ožujka 1993. godine optuženik Petar Vurun proglašen je krivim što je tijekom razdoblja od 16. rujna 1991. do 31. listopada 1991., kao kapetan tzv. Milicije SAO Krajine, u zatvoru u Glini, prilikom ispitivanja, gumenom palicom i nogama tukao zarobljenog pripadnika MUP-a RH Nevena Makarića i pri tome mu nanio tjelesne povrede.

Izrečena mu je kazna zatvora u trajanju od 5 godina.

Presudu Okružnog suda u Sisku pogledajte ovdje.

 

Presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj I Kž-674/1993-3 od 10. studenoga 1993. godine odbijena je žalbe opt. Petra Vuruna kao neosnovana i potvrđena je presuda suda prvog stupnja.

Presudu VSRH pogledajte ovdje.