Vijesti zaglavlje

IPA 2011 – QUALITYWATCH – Aktivna uloga organizacija civilnog društva u praćenju i promociji kvalitete u visokom obrazovanju u Hrvatskoj – istraživanje o transparentnosti podataka o osiguravanju kvalitete

U sklopu projekta QUALITYWATCH: Aktivna uloga organizacija civilnog društva u praćenju i promociji kvalitete u visokom obrazovanju u Hrvatskoj (http://www.ipa-qualitywatch.eu/), Institut za razvoj obrazovanja u suradnji s partnerima Udrugom MI iz Splita, Centrom za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci, Institutom društvenih znanosti Ivo Pilar te pridruženi partnerom, udrugom za razvoj visokog školstva UNIVERSITAS iz Rijeke, provodi istraživanje o transparentnosti podataka o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanja u tri županije: Grad Zagreb, Osječko-baranjska županija te Splitsko-dalmatinska županija. Istraživanjem će biti obuhvaćena sva visoka učilišta (sveučilišta, fakulteti, veleučilišta, visoke škole) koja se nalaze na području te županije.

Ovaj projekt provodimo kako bi dali jednostavan i razumljiv odgovor na pitanje – Što građani mogu znati o kvaliteti pojedinog visokog učilišta? Koristeći službene dokumente proizašle iz zakonski reguliranih postupaka, približit ćemo procjene kvalitete pojedinih visokih učilišta svakom zainteresiranom građaninu i građanki Republike Hrvatske.

Istraživanjem prikupljamo podatke koji će nam omogućiti sljedeće:

  • Čitljiviji prikaz podataka o provedenim postupcima osiguravanja kvalitete na određenom visokom učilištu.
  • Procjenu transparentnosti unutarnjih postupaka osiguravanja kvalitete
  • Procjenu transparentnosti vanjskih postupaka osiguravanja kvalitete.

Centar za mir – Osijek će provesti istraživanje o transparentnosti podataka o osiguravanju kvalitete u Osječko-baranjskoj županiji.

TRAŽIMO ZAPOSLENIKE

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek u suradnji sa organizacijom Save the children International, raspisuje natječaj za sljedeća radna mjesta u prihvatnim centrima.

Cultural Mediator Advert

Finance Officer – Advert

Finance Manager – Advert

HR Manager – Advert new

Molimo zainteresirane kandidate da svoj CV dostave na mail, naveden u tekstu natječaja. Tekstu natječaja za navedeno radno mjesto pristupite klikom na željeno radno mjesto.

VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE UKINUO OSLOBAĐAJUĆU PRESUDU ZA ZLOČIN IZVRŠEN U GRUBORIMA 1995. GODINE

Vrhovni sud RH ukinuo je oslobađajuću presudu Vijeća za ratne zločine Županijskog suda u Zagrebu, za zločine počinjene u selu Grubori dana 25. kolovoza 1995. godine, gdje je ubijeno šestero starijih civila.

Nepravomoćnom presudom opt. Frano Drljo i opt. Božo Krajina, obojica bivši pripadnici Antiterorističke jedinice Lučko MUP RH, oslobođeni su krivnje za zločin u Gruborima.

Vrhovni sud RH nije prihvatio obrazloženje Vijeća za ratne zločine Županijskog suda u Zagrebu, koje je zaključilo da nema dovoljno dokaza za osudu optuženika.

Ponovljeni postupak provest će se pred izmijenim Vijećem za ratne zločine Županijskog suda u Zagrebu.

PREDAVANJE O ZLOČINU IZ MRŽNJE STUDENTIMA PRAVNOG FAKULTETA IZ OSIJEKA

Dana 8. prosinca 2015. godine, na Županijskom sudu u Osijeku, održano je predavanje o zločinu iz mržnje. Predavač je bio g. Krunoslav Barkić, sudac Županijskog suda u Osijeku. Predavanje je održano za studente Pravnog fakulteta Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer iz Osijeka.

Predavanje je pratilo 60 učesnika, studenata (seminar na  katedri Kaznenog prava)  Pravnog fakulteta, profesorica na PFO i dvoje članova Centra za mir, nenasilje i ljudska prava iz Osijeka.

ODLUKA ŽALBENOG VIJEĆA MKSJ U PREDMETU STANIŠIĆ I SIMATOVIĆ

Žalbeno vijeće MKSJ dana 15. prosinca 2015. godine poništilo je prvostupanjsku presudu Raspravnog vijeća MKSJ, kojom su oslobođeni Jovica Stanišić, bivši zamjenik načelnika i načelnik Službe državne bezbjednosti (SDB) MUP Republike Srbije, i Franko Simatović, bivši zamjenik načelnika Druge uprave Službe državne bezbjednosti MUP Republike Srbije i specijalni savjetnik u SDB.

Žalbeno vijeće je naložilo ponovno suđenje optuženicima Stanišiću i Simatoviću, po svim točkama optužnice.

Tužiteljstvo MKSJ je u svojoj optužnici Stanišića i Simativića optužilo da su od travnja 1991. do 31. prosinca 1995. godine, kroz svoje sudjelovanje u udru ženom zločinačkom pothvatu (UZP), počinili zlo čine u Srpskoj Autonomnoj Oblasti Krajina i Srpskoj Autonomnoj Oblasti Slavonija, Baranja i Zapadni Srem u Hrvatskoj, kao i u općinama Bijeljina, Bosanski Šamac, Doboj, Sanski Most, Trnovo i Zvornik u Bosni i Hercegovini. Zajednički cilj navodnog UZP bio je prisilno i trajno uklanjanje većine nesrba, prvenstveno Hrvata, bosanskih Muslimana i bosanskih Hrvata, s velikih područja u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

U optužnici se navodi da je taj UZP uključivao počinjenje ubojstva kao kršenja zakona ili običaja ratovanja i kao zlo čin protiv čovječnosti, kao i deportacije, druga nehumana djela (prisilno premještanje) i progon (putem ubojstava, deportacije i drugih nehumanih djela (prisilno premještanje)) kao zločine protiv čovječnosti. Stanišić i Simatović se također terete da su planirali, naredili i/ili na drugi način pomagali i podržavali planiranje, pripremu ili izvršenje kaznenih djela navedenih u optužnici.

Raspravno vijeće MKSJ je dana 30. svibnja 2013. zaključilo da su mnoge od zločina navedenih u optužnici zaista počinile razne srpske snage na gore navedenim lokacijama. Međutim, Raspravno vijeće, većinom glasova, nije utvrdilo krivicu ni Stanišića ni Simatovića za počinjenje tih kaznenih djela sudjelujući u UZP, Vijeće je zaključilo da nije izvan razumne sumnje dokazano da su posjedovali potrebnu namjeru da doprinesu ostvarivanju zajedničkog zločinačkog cilja. Raspravno vijeće je također zaključilo da nije utvrđeno izvan razumne sumnje da su Stanišić ili Simatović planirali ili naredili ove zločine, i, većinom glasova vijeća, da su pomagali i podržavali ove zločine. Slijedom toga, Raspravno vijeće je, većinom glasova, Stanišića i Simatovića oslobodilo krivice po svim točkama optužnice.

Tužiteljstvo je uložilo žalbu na presudu Raspravnog vijeća navodeći tri žalbena razloga.

II. SASTANAK LOKALNE STRUČNE PLATFORME – OSIJEK – PROSINAC 2015.

20151214_131011

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek 14. prosinca 2015. godine organizirao je drugi sastanak lokalne stručne platforme Osijek u svrhu jačanja načela dobrog upravljanja i anti-diskriminacije na lokalnoj razini. Inicijalni sastanak platforme održan je u srpnju ove godine.

Na sastanku je uz članove i članice platforme sudjelovao i pročelnik upravnog odjela za financije i nabavu Grada Osijeka, gdin.David Krmpotić.

Jedna od tema sastanka bila je transparentnost lokalnog proračuna, a povodom dodjele priznanja za transparentnost proračuna za 2015. godinu Instituta za javne financije Gradu Osijeku. David Krmpotić predstavio je novi projekt Grada Osijeka – weblog “Čist račun – osječki proračun” na kojem građani imaju potpune, točne i pravodobne informacije o prihodima i rashodima gradskog proračuna. Ovim projektom nastoji se osigurati dobra komunikacija između Grada i građana, približiti proračun građanima te ih potaknuti da prate aktivnosti Grada i sudjeluju u njihovu kreiranju.

U nastavku razgovaralo se o godišnjem financiranju udruga kroz prijavu projekata na gradski natječaj te novom modelu financiranja. Predstavnica „Potrošačkog foruma“ ukazala je na problem financiranja Savjetovališta za potrošače, te obvezu gradova – jedinica lokalne uprave, da sukladno Zakonu o zaštiti potrošača financiraju rad Savjetovališta.

Članovi/članice platforme zaključili su da ukazani projekt svakako doprinosi načelima dobrog upravljanja (građanska participacija, transparentnost…) te da treba nastaviti s istim.  

Na sastanku platforme nastavno su se razmijenile informacije o isteku gradske Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području grada Osijeka za razdoblje od 2011. do 2015. Članica platforme, predstavnik gradskog Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo izvjestila je kako će sredinom 2016. biti donijeta nova lokalna strategija, a u procesu izrade će uz Povjerenstvo za OSI ulogu imati i mnogobrojne udruge koje će se početkom 2016. pozvati na okrugli stol kako bi Grad dobio povratnu informaciju, preporuke.

Članovi/članice platforme složili su se s navedenim kako u proces izrade nove lokalne Strategije treba uključiti sve relevantne dionike, a posebno udruge invalida kako bi jasno ukazali na nove probleme i dali preporuke za njihovo rješavanje. Članovi platforme smatraju da je lokalna Strategija svakako bila uspješan alat za borbu protiv diskriminacije osoba s invaliditetom.

Komentirana je dosadašnja provedba Akcijskog plana provedbe mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za 2011-2015 na području Osječko-baranjske županije u odnosu na Grad Osijek. Članove/članice platforme o provedbi na lokalnoj razini izvjestila je Predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Osijeka, gđa.Sanja Stipanić. Članovi/ice su raspravljali o provođenju kampanja i drugih aktivnosti s ciljem upoznavanja javnosti sa Zakonom o ravnopravnosti spolova i drugim diskriminacijskim zakonima te mehanizama zaštite od rodne diskriminacije, o obilježavanju relevantnih dana vezano uz ravnopravnost spolova te o političkoj zastupljenosti žena u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti, na regionalnoj i lokalnoj razini (od dva Dogradonačelnika niti jedna žena, od 7 pročelnika/ica upravnih odjela 2 su žene, a od 36 gradskih zastupnika/ica 9 su žene).

Članovi/članice platforme smatraju da pri izradi sljedećeg Akcijskog plana gradska povjerenstva (Beli Manastir i Osijek) predlože Županijskom povjerenstvu da uvrsti mjeru koja će se odnositi na stambeno zbrinjavanje žrtava nasilja u obitelji.

Članovima i članicama predstavljen je i proces neovisnog monitoringa organizacija s područja Osijeka u sklopu projekta „Civilno društvo za odgovorno upravljanje“ IPA 2011, financiran sredstvima EU i Ureda za udruge Vlade RH, kojeg provodi Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek u suradnji s dva nacionalna partnera .

MOTIVACIJSKI SASTANAK S OCD-eima – BELI MANASTIR 16.12.2015.

U srijedu, 16. prosinca 2015. godine, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek održao je u belomanastirskom Društvenom centru motivacijski sastanak s predstavnicama P.G.D.I.-ja Mirelom Alagić i Erikom Jasnić, Mirovne grupe “Oaza“ Anom Jeličić te Udrugom romskog prijateljstva „Luna“ Duškom Kostićem. Navedene organizacije civilnog društva suradnici su na projektu IPA 2011 “Civilno društvo za odgovorno upravljanje”.

Beli_16-12-2015_slika1

Sadržaj motivacijskog sastanaka ticao se podrške u neovisnom monitoringu koje provode navedene organizacije: P.G.D.I. prati učinkovitost provedbe mjere “Garancija za mlade”, Mirovna grupa Oaza prati učinkovitost provedbe mjere 7. “Osigurati trajno i privremeno stambeno zbrinjavanje žrtava nasilja u obitelji sukladno raspoloživim stambenim prostorima” iz “Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2011. do 2016. godine” dok Udruga Romskog prijateljstva prati provedbu mjere 2.4.3 Organizirati programe javnih radova i uključiti dugotrajno nezaposlene osobe pripadnike romske nacionalne manjine iz Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013-2015. godine.

Na sastanku se razgovaralo o procesu neovisnog monitoringa od srpnja do prosinca , učinjenom i budućim aktivnostima.

Mirovna grupa „OAZA“ iz Belog Manastira i Ženska udruga „Izvor“ iz Tenje tako su u navedenom razdoblju ispunile nekoliko anketa s korisnicima. Riječ je o žrtvama nasilja u obitelji te mogućnošću podnošenja zahtjeva za stambenim zbrinjavanjem. Tijekom studenog/prosinca 2015. poslani su dopisi s pripadajućim anketnim upitnikom prema sunositeljima mjere (lokalni Centri za socijalnu skrb Osijek i Beli Manastir, upravni odjeli Gradova, Agencija za promet nekretnina). 

Projekt Građanske Demokratske Inicijative – P.G.D.I iz Belog Manastira te Info-centar za mlade/PRONI Centar za socijalno podučavanje i Organizacija Građanske Inicijative – O.G.I. iz Osijeka izradile su i distribuirale anketu o informiranosti mladih mjerama „Garancija za mlade“. Anketu je dosad ispunilo više od 200 mladih osoba (15-30 godina). Prikupljen je broj informativnih radionica Ministarstva rada o mjerama „Garancija za mlade“, kao i statistički podaci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u odnosu na broj nezaposlenih mladih 2013./2014. i prve polovice 2015. godine. U studenom održana je fokus grupa u kojoj je sudjelovalo 16 sudionika. U prosincu je, na temelju održane fokus grupe, izrađena anketa o učinkovitosti mjera „Garancija za mlade“ i trenutno je distribuciji.

Udruga Romskog prijateljstva „Luna“ iz Belog Manastira izradila je i započela s distribucijom anketnih upitnika prema Romima – korisnicima javnih radova. Tijekom studenog zaprimljen je odgovor HZZ – Regionalni ured Osijek i Ispostave Beli Manastir u svezi pribavljanja statističkih podataka o broju pripadnika Romske nacionalne manjine uključenih u programe javnih radova na području Baranje za 2014. godinu. Tijekom studenog/prosinca upućeni su dopisi prema Općinama i Romskim udrugama koje su provodile program javnih radova za Rome u 2014. godini s pripadajućom anketom o zadovoljstvu programom.

ANKETA O UČINKOVITOSTI MJERA „GARANCIJA ZA MLADE“ – za mlade

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek, Info-centar za mlade/PRONI – Centar za socijalno podučavanje Osijek, Organizacija za građanske inicijative Osijek – O.G.I., Projekt Građanske Demokratske Inicijative Beli Manastir – P.G.D.I provode istraživanje o učinkovitosti mjera „Garancija za mlade“ na području Slavonije i Baranje. Monitoring se provodi u sklopu projekta IPA 2011 “Civilno društvo za odgovorno upravljanje”.

Najljepše vas molimo za odvajanje malo vremena i popunjavanje ovog anonimnog upitnika.
Svrha i cilj upitnika je dobiti odgovor o učinkovitosti mjera „Garancija za mlade“. Mjera “Garancija za mlade” novi je pristup u rješavanju pitanja nezaposlenosti mladih osoba (do 30 godina) radi što brže aktivacije na tržištu rada. Više o mjeri na www.gzm.hr.

Anketa se sastoji od zatvorenih i otvorenih pitanja, pa vas molimo za iskreno mišljenje prilikom odgovaranja.
Anketu mogu ispuniti svi koji su koristili ili koriste navedene mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

**Ukoliko ste dosad koristili više mjera (npr. stručno osposobljavanje i javne radove) molimo da ispunite upitnik samo za jednu mjeru, a ukoliko želite dati svoje mišljenje za drugu mjeru, molimo da ponovno ispunite upitnik.

Link na anketu… http://goo.gl/forms/azzBpUJuVA

„Besplatna pravna pomoć za građane Osječko-baranjske županije“ – radijska emisija HRT Radio Osijek

Marija Milčić, dipl.iur, voditeljica projekta/pravna savjetnica je sudjelovala u radijskoj emisiji Radija Osijek dana 08.12.2015. u kojoj je predstavljen projekt „Besplatna pravna pomoć za građane Osječko-baranjske županije“ financiran od Ministarstva pravosuđa i informirana javnost o sprečavanju zlouporaba ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju.

Sudjelovanje na – Javna rasprava-stručni skup „ZAJEDNO U SPREČAVANJU I BORBI PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U OBITELJI“ Osijek, 25. studenog 2015.

rasprava 25 11 (2)

Ženska udruga „IZVOR“ u suradnji s Povjerenstvima za ravnopravnost spolova Osječko-baranjske županije i Grada Osijeka obilježili su Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i početak svjetske kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ organiziranjem stručne javne rasprave 25. 11. 2015. godine u prostorima Županije.

Cilj rasprave bio je pružiti mogućnost svim glavnim nositeljima aktivnosti s područja zaštite od obiteljskog nasilja za upoznavanje, razmjenu praksi, dosega Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2011. do 2016. i predlaganje rješenja za poboljšanja primjene i napredak.

Rasprava je doprinos senzibilizaciji stručne i šire javnosti o problemu nasilja u obitelji i potrebi aktivnog uključivanja u eliminaciju svih oblika nasilja te podrška svim žrtvama obiteljskog nasilja, a ponajprije ženama, kao najzastupljenijoj skupini oštećenih.

U raspravi je uz predstavnicu Samostalne službe za podršku žrtvama i svjedocima Ministarstva pravosuđa, predstavnik Ureda pučke pravobraniteljice, predstavnicu Ureda pravobraniteljice za djecu, dvije predstavnice Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, dvije sutkinje Prekršajnog suda u Osijeku, dvije predstavnice Državnog odvjetništva u Osijeku, dva predstavnika Policijske uprave Osječko-baranjske, predstavnica Centra za socijalnu skrb Osijek, dvoje predstavnika Kliničke bolnice Osijek, predstavnica UDU OBŽ, sudjelovale i dvije predstavnice Centra za mir, nenasilje i ljudska prava, pravnica na programu besplatne pravne pomoći te voditeljica projekta “Civilno društvo za odgovorno upravljanje”, IPA 2011 Ljiljana Božić-Krstanović.

Ženska udruga „IZVOR“ inače je i organizacija suradnica na projektu “Civilno društvo za odgovorno upravljanje”, IPA 2011 koja zajedno s Mirovnom grupom OAZA iz Belog Manastira i Klubom ženom iz Pakraca prati učinkovitost provedbe Mjere 7. – osiguranje trajnog i privremenog stambenog zbrinjavanja žrtava nasilja u obitelji  iz Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2011. do 2016. godine, dok u radu lokalnog stručnog tima/platforme Osijek sudjeluje i Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Osijeka.

Zaključke s javne rasprave možete preuzeti ovdje