Vijesti zaglavlje

II. SASTANAK LOKALNE STRUČNE PLATFORME – OSIJEK – PROSINAC 2015.

20151214_131011

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek 14. prosinca 2015. godine organizirao je drugi sastanak lokalne stručne platforme Osijek u svrhu jačanja načela dobrog upravljanja i anti-diskriminacije na lokalnoj razini. Inicijalni sastanak platforme održan je u srpnju ove godine.

Na sastanku je uz članove i članice platforme sudjelovao i pročelnik upravnog odjela za financije i nabavu Grada Osijeka, gdin.David Krmpotić.

Jedna od tema sastanka bila je transparentnost lokalnog proračuna, a povodom dodjele priznanja za transparentnost proračuna za 2015. godinu Instituta za javne financije Gradu Osijeku. David Krmpotić predstavio je novi projekt Grada Osijeka – weblog “Čist račun – osječki proračun” na kojem građani imaju potpune, točne i pravodobne informacije o prihodima i rashodima gradskog proračuna. Ovim projektom nastoji se osigurati dobra komunikacija između Grada i građana, približiti proračun građanima te ih potaknuti da prate aktivnosti Grada i sudjeluju u njihovu kreiranju.

U nastavku razgovaralo se o godišnjem financiranju udruga kroz prijavu projekata na gradski natječaj te novom modelu financiranja. Predstavnica „Potrošačkog foruma“ ukazala je na problem financiranja Savjetovališta za potrošače, te obvezu gradova – jedinica lokalne uprave, da sukladno Zakonu o zaštiti potrošača financiraju rad Savjetovališta.

Članovi/članice platforme zaključili su da ukazani projekt svakako doprinosi načelima dobrog upravljanja (građanska participacija, transparentnost…) te da treba nastaviti s istim.  

Na sastanku platforme nastavno su se razmijenile informacije o isteku gradske Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području grada Osijeka za razdoblje od 2011. do 2015. Članica platforme, predstavnik gradskog Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo izvjestila je kako će sredinom 2016. biti donijeta nova lokalna strategija, a u procesu izrade će uz Povjerenstvo za OSI ulogu imati i mnogobrojne udruge koje će se početkom 2016. pozvati na okrugli stol kako bi Grad dobio povratnu informaciju, preporuke.

Članovi/članice platforme složili su se s navedenim kako u proces izrade nove lokalne Strategije treba uključiti sve relevantne dionike, a posebno udruge invalida kako bi jasno ukazali na nove probleme i dali preporuke za njihovo rješavanje. Članovi platforme smatraju da je lokalna Strategija svakako bila uspješan alat za borbu protiv diskriminacije osoba s invaliditetom.

Komentirana je dosadašnja provedba Akcijskog plana provedbe mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za 2011-2015 na području Osječko-baranjske županije u odnosu na Grad Osijek. Članove/članice platforme o provedbi na lokalnoj razini izvjestila je Predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Osijeka, gđa.Sanja Stipanić. Članovi/ice su raspravljali o provođenju kampanja i drugih aktivnosti s ciljem upoznavanja javnosti sa Zakonom o ravnopravnosti spolova i drugim diskriminacijskim zakonima te mehanizama zaštite od rodne diskriminacije, o obilježavanju relevantnih dana vezano uz ravnopravnost spolova te o političkoj zastupljenosti žena u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti, na regionalnoj i lokalnoj razini (od dva Dogradonačelnika niti jedna žena, od 7 pročelnika/ica upravnih odjela 2 su žene, a od 36 gradskih zastupnika/ica 9 su žene).

Članovi/članice platforme smatraju da pri izradi sljedećeg Akcijskog plana gradska povjerenstva (Beli Manastir i Osijek) predlože Županijskom povjerenstvu da uvrsti mjeru koja će se odnositi na stambeno zbrinjavanje žrtava nasilja u obitelji.

Članovima i članicama predstavljen je i proces neovisnog monitoringa organizacija s područja Osijeka u sklopu projekta „Civilno društvo za odgovorno upravljanje“ IPA 2011, financiran sredstvima EU i Ureda za udruge Vlade RH, kojeg provodi Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek u suradnji s dva nacionalna partnera .

MOTIVACIJSKI SASTANAK S OCD-eima – BELI MANASTIR 16.12.2015.

U srijedu, 16. prosinca 2015. godine, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek održao je u belomanastirskom Društvenom centru motivacijski sastanak s predstavnicama P.G.D.I.-ja Mirelom Alagić i Erikom Jasnić, Mirovne grupe “Oaza“ Anom Jeličić te Udrugom romskog prijateljstva „Luna“ Duškom Kostićem. Navedene organizacije civilnog društva suradnici su na projektu IPA 2011 “Civilno društvo za odgovorno upravljanje”.

Beli_16-12-2015_slika1

Sadržaj motivacijskog sastanaka ticao se podrške u neovisnom monitoringu koje provode navedene organizacije: P.G.D.I. prati učinkovitost provedbe mjere “Garancija za mlade”, Mirovna grupa Oaza prati učinkovitost provedbe mjere 7. “Osigurati trajno i privremeno stambeno zbrinjavanje žrtava nasilja u obitelji sukladno raspoloživim stambenim prostorima” iz “Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2011. do 2016. godine” dok Udruga Romskog prijateljstva prati provedbu mjere 2.4.3 Organizirati programe javnih radova i uključiti dugotrajno nezaposlene osobe pripadnike romske nacionalne manjine iz Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013-2015. godine.

Na sastanku se razgovaralo o procesu neovisnog monitoringa od srpnja do prosinca , učinjenom i budućim aktivnostima.

Mirovna grupa „OAZA“ iz Belog Manastira i Ženska udruga „Izvor“ iz Tenje tako su u navedenom razdoblju ispunile nekoliko anketa s korisnicima. Riječ je o žrtvama nasilja u obitelji te mogućnošću podnošenja zahtjeva za stambenim zbrinjavanjem. Tijekom studenog/prosinca 2015. poslani su dopisi s pripadajućim anketnim upitnikom prema sunositeljima mjere (lokalni Centri za socijalnu skrb Osijek i Beli Manastir, upravni odjeli Gradova, Agencija za promet nekretnina). 

Projekt Građanske Demokratske Inicijative – P.G.D.I iz Belog Manastira te Info-centar za mlade/PRONI Centar za socijalno podučavanje i Organizacija Građanske Inicijative – O.G.I. iz Osijeka izradile su i distribuirale anketu o informiranosti mladih mjerama „Garancija za mlade“. Anketu je dosad ispunilo više od 200 mladih osoba (15-30 godina). Prikupljen je broj informativnih radionica Ministarstva rada o mjerama „Garancija za mlade“, kao i statistički podaci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u odnosu na broj nezaposlenih mladih 2013./2014. i prve polovice 2015. godine. U studenom održana je fokus grupa u kojoj je sudjelovalo 16 sudionika. U prosincu je, na temelju održane fokus grupe, izrađena anketa o učinkovitosti mjera „Garancija za mlade“ i trenutno je distribuciji.

Udruga Romskog prijateljstva „Luna“ iz Belog Manastira izradila je i započela s distribucijom anketnih upitnika prema Romima – korisnicima javnih radova. Tijekom studenog zaprimljen je odgovor HZZ – Regionalni ured Osijek i Ispostave Beli Manastir u svezi pribavljanja statističkih podataka o broju pripadnika Romske nacionalne manjine uključenih u programe javnih radova na području Baranje za 2014. godinu. Tijekom studenog/prosinca upućeni su dopisi prema Općinama i Romskim udrugama koje su provodile program javnih radova za Rome u 2014. godini s pripadajućom anketom o zadovoljstvu programom.

ANKETA O UČINKOVITOSTI MJERA „GARANCIJA ZA MLADE“ – za mlade

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek, Info-centar za mlade/PRONI – Centar za socijalno podučavanje Osijek, Organizacija za građanske inicijative Osijek – O.G.I., Projekt Građanske Demokratske Inicijative Beli Manastir – P.G.D.I provode istraživanje o učinkovitosti mjera „Garancija za mlade“ na području Slavonije i Baranje. Monitoring se provodi u sklopu projekta IPA 2011 “Civilno društvo za odgovorno upravljanje”.

Najljepše vas molimo za odvajanje malo vremena i popunjavanje ovog anonimnog upitnika.
Svrha i cilj upitnika je dobiti odgovor o učinkovitosti mjera „Garancija za mlade“. Mjera “Garancija za mlade” novi je pristup u rješavanju pitanja nezaposlenosti mladih osoba (do 30 godina) radi što brže aktivacije na tržištu rada. Više o mjeri na www.gzm.hr.

Anketa se sastoji od zatvorenih i otvorenih pitanja, pa vas molimo za iskreno mišljenje prilikom odgovaranja.
Anketu mogu ispuniti svi koji su koristili ili koriste navedene mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

**Ukoliko ste dosad koristili više mjera (npr. stručno osposobljavanje i javne radove) molimo da ispunite upitnik samo za jednu mjeru, a ukoliko želite dati svoje mišljenje za drugu mjeru, molimo da ponovno ispunite upitnik.

Link na anketu… http://goo.gl/forms/azzBpUJuVA

„Besplatna pravna pomoć za građane Osječko-baranjske županije“ – radijska emisija HRT Radio Osijek

Marija Milčić, dipl.iur, voditeljica projekta/pravna savjetnica je sudjelovala u radijskoj emisiji Radija Osijek dana 08.12.2015. u kojoj je predstavljen projekt „Besplatna pravna pomoć za građane Osječko-baranjske županije“ financiran od Ministarstva pravosuđa i informirana javnost o sprečavanju zlouporaba ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju.

Sudjelovanje na – Javna rasprava-stručni skup „ZAJEDNO U SPREČAVANJU I BORBI PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U OBITELJI“ Osijek, 25. studenog 2015.

rasprava 25 11 (2)

Ženska udruga „IZVOR“ u suradnji s Povjerenstvima za ravnopravnost spolova Osječko-baranjske županije i Grada Osijeka obilježili su Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i početak svjetske kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ organiziranjem stručne javne rasprave 25. 11. 2015. godine u prostorima Županije.

Cilj rasprave bio je pružiti mogućnost svim glavnim nositeljima aktivnosti s područja zaštite od obiteljskog nasilja za upoznavanje, razmjenu praksi, dosega Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2011. do 2016. i predlaganje rješenja za poboljšanja primjene i napredak.

Rasprava je doprinos senzibilizaciji stručne i šire javnosti o problemu nasilja u obitelji i potrebi aktivnog uključivanja u eliminaciju svih oblika nasilja te podrška svim žrtvama obiteljskog nasilja, a ponajprije ženama, kao najzastupljenijoj skupini oštećenih.

U raspravi je uz predstavnicu Samostalne službe za podršku žrtvama i svjedocima Ministarstva pravosuđa, predstavnik Ureda pučke pravobraniteljice, predstavnicu Ureda pravobraniteljice za djecu, dvije predstavnice Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, dvije sutkinje Prekršajnog suda u Osijeku, dvije predstavnice Državnog odvjetništva u Osijeku, dva predstavnika Policijske uprave Osječko-baranjske, predstavnica Centra za socijalnu skrb Osijek, dvoje predstavnika Kliničke bolnice Osijek, predstavnica UDU OBŽ, sudjelovale i dvije predstavnice Centra za mir, nenasilje i ljudska prava, pravnica na programu besplatne pravne pomoći te voditeljica projekta “Civilno društvo za odgovorno upravljanje”, IPA 2011 Ljiljana Božić-Krstanović.

Ženska udruga „IZVOR“ inače je i organizacija suradnica na projektu “Civilno društvo za odgovorno upravljanje”, IPA 2011 koja zajedno s Mirovnom grupom OAZA iz Belog Manastira i Klubom ženom iz Pakraca prati učinkovitost provedbe Mjere 7. – osiguranje trajnog i privremenog stambenog zbrinjavanja žrtava nasilja u obitelji  iz Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2011. do 2016. godine, dok u radu lokalnog stručnog tima/platforme Osijek sudjeluje i Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Osijeka.

Zaključke s javne rasprave možete preuzeti ovdje

Natječaji za rad u prihvatom centru

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek u suradnji s Save the children International, raspisuje natječaj za sljedeća radna mjesta u prihvatnim centrima.Molimo zainteresirane kandidate da svoj CV dostave na mail, naveden u tekstu natječaja. Tekstu natječaja za navedeno radno mjesto pristupite klikom na željeno radno mjesto.

Administrative Officer

Breastfeeding Counsellor

HR Assistant

HR Manager

Finance Officer

Zločini u Vukovaru i Škabrnji – 24 godine poslije

Povodom tužne obljetnice opsade, pada i zločina u Vukovaru i Škabrnji, Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću donosi pregled činjenica u kontekstu rješavanja sudbine nestalih kao i (ne)procesuiranih ratnih zločina.

Prema podacima četvrtog izdanja Knjige osoba nestalih na području Republike Hrvatske (svibanj  2015.), na području grada Vukovara registrirana je ukupno 291 nestala osoba, dok se za njih 30 traže posmrtni ostaci. Najveći broj nestalih osoba zabilježen je upravo u periodu od 18. do 20. studenoga 1991., kada je u tri dana na području Vukovara nestalo 160 osoba. U istome razdoblju traga se i za još šest posmrtnih ostataka.

Unatoč činjenici da su za pojedine zločine u okolici Vukovara provedene istrage, da su podignute optužnice, da su neki optuženici proglašeni krivima i osuđeni na dugogodišnje kazne zatvora, mnoga su ubojstva hrvatskih, srpskih i drugih civila i hrvatskih branitelja, koja su se dogodila tijekom ljeta i jeseni 1991. godine, ostala neistražena i neprocesuirana.

Procesuiranje pred međunarodnim i nacionalnim sudovima za zločin u Škabrnji donio je samo djelomičnu pravdu žrtvama, jer zatvorske kazne izdržavaju samo 3 osuđene osobe, dok su ostali počinitelji i dalje nedostupni.

Cjelokupni dokument možete preuzeti ovdje – Vukovar Skabrnja studeni 2015.

PLATFORMA 112 – IZBORNI SKENER POLAZIŠTA I ZAHTJEVI PLATFORME 112 pred parlamentarne izbore 2015. godine

Platforma 112 okuplja sedamdeset organizacija civilnog društva koje su posvećene zaštiti ljudskih prava, demokratizaciji, izgradnji mira, suzbijanju korupcije i zaštiti javnih dobara, posebno okoliša. Pred parlamentarne izbore u prosincu 2011. godine u 112 zahtjeva upućenih svim političkim opcijama Platforma je definirala prioritete i konkretne mjere za Hrvatsku u kojoj je vladavina prava uporište djelovanja pojedinaca, institucija i političke elite, a ne dosadna domaća zadaća koja se mehanički odrađuje radi pristupanja Europskoj uniji.

“Četiri godine kasnije, nakon niza zagovaračkih i aktivističkih akcija, svjedočimo da su demokracija i vladavina prava još uvijek ozbiljno ugrožene političkim klijentelizmom na svim razinama, nedostatkom kapaciteta i volje za političkim te društvenim dijalogom, kao i provedbom reformi kojima će cilj biti izlazak iz duboke ekonomske i društvene krize, i to na na dobrobit građana i građanki, za opće dobro, a ne radi probitka interesnih skupina i krupnog kapitala. Posebno nas brine sve češće relativiziranje antifašizma kao temeljne vrijednosti na kojoj počiva cjelokupni demokratski pluralistički poredak stvoren u Hrvatskoj, Europi i svijetu nakon strahota Drugog svjetskog rata. Pred parlamentarne izbore, ističemo koje vrijednosti držimo ključnima za uspostavu vladavine prava i održivi razvoj naše zemlje. U ime nas današnjih kao i naraštaja koji dolaze želimo:

  • odbacivanje fašizma, ksenofobije, militarizma i klerikalizma kao fenomena nespojivih s demokracijom;
  • unapređenje dosegnutih demokratskih standarda i istinsku provedbu reformi koje donose socioekonomsku sigurnost, jednakost i održivi razvoj u kojem javna dobra i ekonomija služe ljudima, a ne bogaćenju privilegiranih – želimo dobru i pravednu ekonomiju, širenje demokratskih standarda u RH i poštivanje ljudskih prava svih građana i građanki. Jedno ne može ići nauštrb drugoga;
  • Hrvatsku otvorenu unutar sebe i prema svijetu, koja sve ljude, bez obzira na njihovo
    podrijetlo i identitete, na to jesu li punopravni građani ili migranti i izbjeglice, prihvaća kakvi jesu, a ne isključuje kao prijetnju, dok sve progresivne nove ideje, poput cirkularne, socijalne i niskougljične ekonomije ne doživljava kao tlapnju, već kao stvarnu priliku za razvoj i blagostanje niza budućih naraštaja;
  • tražimo djelatnu „nultu toleranciju“ za korupciju, klijentelizam, zakidanje građanskih i medijskih sloboda, kršenje ljudskih prava i diskriminaciju.

Od svih koji će ući u Hrvatski sabor nakon ovih izbora očekujemo najvišu stopu političke odgovornosti, integriteta i angažmana na promicanju političkog i društvenog dijaloga. Tražimo donošenje strateških političkih odluka usmjerenih ka općem dobru, uz istinsko uvažavanje različitosti i manjinskih pozicija. Bez demokratske političke kulture i političke odgovornosti, hrvatsko društvo osuđeno je na siromaštvo, strah i sukobe. Nužno je prekinuti s borbom za vlast vlasti radi, sa hajkama na neistomišljenike i manipuliranjem u ime ideologija u koje se zapravo često i ne vjeruje. Zaokret prema solidarnosti, toleranciji i kreativnosti nužan je na ovim izborima pa stoga sve kandidate/kinje pozivamo na odgovoran dijalog sa suparnicima jer samo tako Hrvatska može postati zemljom u kojoj svi želimo i možemo živjeti. “

Za više molim preuzmite :  Predizborni zahtjevi P112 _2015.

Platforma 112, koalicija organizacija civilnog društva posvećenih zaštiti ljudskih prava, demokratizaciji i zaštiti javnih dobara i prirodnih resursa uputila je u utorak 27. listopada poziv vodećim političkim opcijama (prema ispitivanju javnog mnijenja) na očitovanje o  vrijednosnim postavkama i zahtjevima koje članice Platforme 112 smatraju ključnima kako bi Hrvatska uistinu postala otvoreno, demokratsko društvo gdje su vladavina prava i održivi razvoj  stvarnost, a ne puki slogani.

Cijeli tekst preuzmite – Skener 112 – očitovanja stranaka i koalicija – priopćenje 01-11-2015.

Ključne poruke i vizualne materijale Platforme 112, nastalih temeljem izborne debate i analiza programa izbornih stranaka te upitnika Skener112, možete pregledati na stranici: www.facebook.com/Platforma112ZaHrvatskuVladavinePrava/?fref=ts

FOKUS GRUPA – MONITORING PROVEDBE “GARANCIJA ZA MLADE” – OSIJEK, 3.11.2015.

FOKUS GRUPA - GARANCIJA ZA MLADE - OSIJEK

3. studenog 2015. godine (utorak) s početkom u 12:00h u prostoru Regionalnog info-centra za mlade, Ribarska 1, Osijek održana je fokus grupa u sklopu neovisnog monitoringa “Garanacija za mlade”.

PRONI/Info-centar za mlade Osijek, Organizacija za Građanske Inicijative – OGI Osijek te Projekt Građanske Demokratske Inicijative – PGDI Beli Manastir kao organizacije suradnice Centra za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek u sklopu ovog projekta, prate provedbu i učinkovitost “Garancija za mlade” na području Osječko-baranjske županije. Za vrijeme trajanja monitoringa “Garancija za mlade”, organizacije suradnice izradile su i distribuirale (i još uvijek distribuiraju) anketu o informiranosti mladih o mjeri „Garancija za mlade“, a u planu je i izrada ankete o učinkovitosti mjere kojoj je prethodilo održavanje fokus grupe.

Na fokus grupi  raspravljao se o informiranosti mladih i poslodavaca o mjeri, razmjenila su se iskustva te pozitivni i negativni aspekti mjere, učinkovitost mjere u odnosu na zapošljavanje mladih, problemi poslodavaca i drugih relevantnih subjekata u ovom procesu.

Sudionici fokus grupe bili su dogradonačelnik Grada Osijeka, Denis Ambruš, Dorotea Telarović, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport Osječko-baranjske županije, Ivan Ravlić, predstavnik Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Osijek, kao i predstavnik CISOK-a, HZZ, te predstavnici realnog i javnog sektora (poslodavci), predstavnici organizacija civilnog društva, mlade osobe koje su nezaposlene i nisu koristile neku od mjera iz sheme „Garancija za mlade“ kao i one koji su kroz određenu mjeru prošli (npr.stručno osposobljavanje) te danas rade na sličnim ili istim poslovima za koje su se usavršavali.

Zaključeno je, između ostalog, da je ključan problem nezaposlenosti mladih osoba obrazovni sustav – kvote upisa u određene struke tj. neusklađenost u odnosu na tržište rada, nužnost prakse u srednjim školama, na pojedine mjere mora se gledati kao na nastavak školovanja, roditelji su ponekad ključan faktor kod poticanja djece/mladih osoba, da mladi moraju biti više motivirani, zainteresirani za pretraživanje uvjeta mjera, kao i da je potrebno se informirati o putu poslije mjera, mentorstvo je ključno, specifičnosti tehničkog sektora u odnosu na mjeru stručno osposobljavanje, te da postoji problem u manjim mjestima i ruralnim krajevima jer nedostaje institucija/ustanova u kojima mladi mogu odraditi neku od mjera.

Neposredno prije početka fokus grupe, predstavnici PRONI/Info-centra za mlade predstavili su ključna pitanja i odgovore mladih, preliminarne rezultate iz ankete o iniformiranosti mladih.

Tražimo zaposlenike

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek u suradnji s Save the children International, raspisuje natječaj za sljedeća radna mjesta u prihvatnim centrima.

IYCF Counsellor

Infant and Young Child Feeding Supervisor

Logistics Assistant

Procurement Coordinator

Warehouse Officer

Molimo zainteresirane kandidate da svoj CV dostave na mail, naveden u tekstu natječaja. Tekstu natječaja za navedeno radno mjesto pristupite klikom na željeno radno mjesto.