Vijesti zaglavlje

Održane javne tribine u Matici umirovljenika Darda i Beli Manastir 27. i 28. travnja 2015. na temu “sprječavanju zlouporaba ugovora o dosmrtnom / doživotnom uzdržavanju starijih osoba”

U ponedjeljak, 27. IV. 2015. godine, s početkom u 17 sati te u utorak, 28. IV. 2015. godine, u prostorijama Matice umirovljenika Darda i Matice umirovljenika Grada Belog Manastira održane su javne tribine o sprječavanju zlouporaba ugovora o dosmrtnom / doživotnom uzdržavanju starijih osoba. Tribine su organizirali Mirovna grupa Oaza i osječki Centar za mir, nenasilje i ljudska prava u suradnji s Maticom umirovljenika Darda i Beli Manastir.

Na tribinama je bilo četrdesetak zainteresiranih osoba, a organizirane su u sklopu “Oazinog” projekta “Prevencija socijalne isključenosti starijih osoba Grada Belog Manastira”, kojega financira Ministarstvo socijalne politike i mladih. Na početku svake tribine “Oazina” projekt-koordinatorica Vesna Nedić upoznala je prisutne s radom i socijalnim programom Mirovne grupe Oaza. U nastavku je pravna savjetnica Marija Milčić iz Centra za mir objasnila bitne razlike između ugovora o doživotnom i ugovora o dosmrtnom uzdržavanju i predočila prednosti i mane i jednoga i drugoga.

Nakon završenog izlaganja, prisutni su postavljali pitanja, na koja je odgovarala pravna savjetnica. Ispostavilo se da među slušaocima – umirovljenicima ima već dosta prakse, ali i loših iskustava sa sklapanjem navedenih ugovora. O tome se povela živa rasprava, u koju su se postupno svi uključivali i aktivno sudjelovali pa je vrijeme predviđeno za tribinu upravo proletjelo. Na koncu su svi ponešto naučili ili dopunili dosadašnje znanje. Kao u i svemu drugome, tako i u pravu u praksi ima dosta iznimaka, ali još više pravnih praznina. Praksa pokazuje da se ugovor o dosmrtnom uzdržavanju češće zloupotrebljava od ugovora o doživotnom uzdržavanju. U slučaju dosmrtnog uzdržavanja prijenos vlasništva stupa na snagu odmah nakon potpisivanja ugovora, a kod doživotnog uzdržavanja prijenos vlasništva (najčešće nekretnine) stupa na snagu utrenutku smrti primatelja uzdržavanja.

20150427-Darda-javna-tribina20150428-BM-javna-tribina

IPA 2011 “CIVILNO DRUŠTVO ZA ODGOVORNO UPRAVLJANJE” – ODRŽANI MOTIVACIJSKI SASTANCI S IZABRANIM ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA U OSIJEKU I BELOM MANASTIRU 31.OŽUJKA, 21./27. TRAVNJA 2015.

Motivacijski sastanak s izabranim organizacijama civilnog društva u Osijeku 31. ožujka 2015. (slika lijevo) i 27. travnja (slika desno)

Motivacijski sastanak_Osijek_31-3-2015_slika1Motivacijski sastanak_Osijek_27-4-2015_slika2

31. ožujka i 27. travnja 2015. u prostoru Centra za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, Trg Augusta Šenoe 1, održani su motivacijski sastanci s izabranim lokalnim organizacijama civilnog društva za sudjelovanje na projektu IPA 2011 „Civilno društvo za odgovorno upravljanje“ koji se financira sredstvima pomoći Europske unije iz programa IPA 2011 „Jačanje potpore organizacijama civilnog društva za povećanje transparentnosti i dobrog upravljanja javne uprave u Hrvatskoj“.

Sastanku su nazočili predstavnici organizacija iz Osijeka, PRONI Centar za socijalno podučavanje Osijek, Potrošački Forum Osijek, Organizacija za građanske inicijative – O.G.I. Osijek, Društvo za pomoć osobama s intelektualnim poteškoćama Osijek, Ženska udruga „Izvor“.

Teme sastanka bile su uvod u planirane projektne aktivnosti, razmjena informacija o potencijalnim lokalnim politikama/strategijama/akcijskim planovima (vezano uz ciljane skupine) koje bi bile predmet monitoringa.

Udruga Potrošač – Naglasila je probleme u primjeni Zakona o pravima potrošača i pravilnicima Ministarstvo gospodarstva (obveza sufinanciranja rada Savjetovališta udruge, Savjeti za zaštitu potrošača javnih usluga…) Problem nalaze i u poštivanju Zakona o otpadu, tj. način naplaćivanja otpada. PRONI Centar za socijalno podučavanje sudjelovao je u izradi Programa za mlade, na području grada Osijeka za 2014.-2017., a i sami su nositelji ili suradnici gradu na izvršenju nekoliko aktivnosti, poput izrada kataloga neformalnih obrazovnih programa koje nude institucije, udruge i privredni subjekti na razini grada, promicanje kulturu nenasilja, itd. Predstavnica Društva OIT Osijek naglasila je kako je glavni problem kod osoba s intelektualnim teškoćama pravo na rad. Problem je i u nedostatku financijskih sredstava za uvođenje novih korisnika u sustav obrazovanja/školovanja. Ključni problem i u nedostatku osiguravanja socijalnih usluga za sve korisnike ili osobe s intelektualnim teškoćama, na području grada Osijeka. Problem je i kod shvaćanja osoba s oduzetom poslovnom sposobnošću – jer se na njih gleda kao „na djecu“ (ne smiju se ženiti, nemaju pravo sklapati ugovore o radu, itd.). Predstavnici Organizacije za Građanske Inicijative O.G.I. Osijek predložili su monitoriranje provedbe  „Garancije za mlade“, koja je nedavno predstavljena. Garancija za mlade je novi pristup u rješavanju pitanja nezaposlenosti mladih osoba, kojim se sve osobe mlađe od 30 godina nastoji što brže aktivirati na tržištu rada. Ženska udruga „Izvor“ u fokusu monitoringa i buduće platforme može biti stambeno zbrinjavanje žrtava nasilja u obitelji (s naglaskom na žene), čije zbrinjavanje kao cilj nalaže Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji 2011-2016., a nelogičnost se vidi u činjenici da se na ove korisnike/ce  primjenjuje  potpuno neprimjeren Zakon o područjima posebne državne skrbi, a posljedica  je neizravna diskriminacija po osnovi spola.


Motivacijski sastanak s izabranim organizacijama civilnog društva u Belom Manastiru 21. travnja 2015

Motivacijski sastanak_Beli Manastir_21-4-2015_slika1Motivacijski sastanak_Beli Manastir_21-4-2015_slika3

21. travnja 2015. u prostoru Mirovne grupe OAZA – Beli Manastir, Jozsefa Antala 3, održan je motivacijski sastanak s tri izabrane lokalne organizacije civilnog društva za sudjelovanje na projektu IPA 2011 „Civilno društvo za odgovorno upravljanje“.

Sastanku su nazočili predstavnici organizacija civilnog društva iz Belog Manastira, Vesna Nedić – Mirovna grupa OAZA, Mirela Alagić – Projekt Građanske Demokratske inicijative P.G.D.I, te Duško Kostić – Udruga Romskog prijateljstva LUNA.

Naglaženo je kako istraživanjem te slanjem upita nema strateških dokumenata na lokalnoj razini vezano uz ciljane skupine u projektu, tj. invalide, mlade, Rome na području grada Belog Manastira.

Predstavnici organizacija upoznali su predstavnike Centra za mir s činjenicom da će grad Beli Manastir zajedno s pet hrvatskih gradova s ratom stradalih područja iz fondova EU-a povući određena financijska sredstva koja bi se trebala utrošiti za poboljšanje infrastrukture, jačanje potencijala rasta, povećanje atraktivnosti za življenje i potencijala ulaganja.

Predstavnici organizacija preuzeli su primjerke Izvještaja o praćenju provedbe Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i Zakona o suzbijanju diskriminacije za 2011. godinu i 2012. godinu.

Održana tribina u Osijeku – o sprječavanju zlouporaba ugovora o dosmrtnom/doživotnom uzdržavanju starijih osoba

U utorak, 21. IV. 2015. godine, s početkom u 17 sati, u prostorijama Matice umirovljenika Hrvatske – Udruga Osijek u Reisnerovoj ulici održana je javna tribina o sprječavanju zlouporaba ugovora o dosmrtnom / doživotnom uzdržavanju starijih osoba. Tribinu su organizirali Mirovna grupa Oaza i osječki Centar za mir, nenasilje i ljudska prava u suradnji s Maticom umirovljenika. Na tribini je bilo tridesetak zainteresiranih osoba.

Prvo ih je “Oazina” projekt-koordinatorica Vesna Nedić upoznala s radom i socijalnim programom Mirovne grupe Oaza. U nastavku je Ljiljana BožićKrstanović predstavila Centar za mir, nenasilje i ljudska prava i njegov rad u zajednici. Potom je pravna savjetnica Marija Milčić predočila prednosti i mane i doživotnog i dosmrtnog uzdržavanja. Kod doživotnog uzdržavanja prijenos vlasništva (najčešće nekretnina) stupa na snagu u trenutku smrti primatelja uzdržavanja. U slučaju dosmrtnog uzdržavanja prijenos vlasništva stupa na snagu odmah nakon potpisivanja ugovora. Praksa pokazuje da se ugovor o dosmrtnom uzdržavanju češće zloupotrebljava od ugovora o doživotnom uzdržavanju.

Javna tribina je organizirana u sklopu projekta “Prevencija socijalne isključenosti starijih osoba Grada Belog Manastira“, kojega financira Ministarstvo socijalne politike i mladih.

31

ODLUKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE BR. Broj: U-III-1157/2015 OD 23.03.2015.

Ustavni sud Republike Hrvatske djelomično je usvojio ustavnu tužbu Branimira Glavaša, te ukinuo Rješenje Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: II-Kž-75/15-4 od 02.03.2015. godine, u dijelu izreke koji glasi: “koji istražni zatvor po ovom rješenju može trajati do pravomoćnog okončanja kaznenog postupka, ali ne dulje od kazne na koju je optuženi Branimir Glavaš nepravomoćno osuđen”.

O duljini trajanja istražnog zatvora odlučuje Vrhovni sud Republike Hrvatske.  Ako Vrhovni sud Republike Hrvatske ne odluči drugačije, istražni zatvor određen rješenjem iz točke II. ove izreke prestaje 5. travnja 2015.

Sudjelovanje na radionici o primjeni novog Zakona o područjima posebne državne skrbi

Dana 4. veljače 2015.god. voditeljica projekta Ljiljana Božić-Krstanović (Centar za mir) i koordinatorica projekta za BPŽ, Nataša Kovačević (IPC) sudjelovale su na radionici o primjeni novog Zakona o područjima posebne državne skrbi u organizaciji Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Radionica je održana s ciljem educiranja i pomoći predstavnicima ureda državne uprave u županijama i nadležnog upravnog tijela Grada Zagreba ali i organizacijama civilnog društvo koji se u svom radu dotiču stambenog zbrinjavanja, o postupku rješavanja po zahtjevima za stambeno zbrinjavanje.

Izvršeno je predstavljanje Tematskih cjelina i to redom: prezentacija izvršenja Plana za stambeno zbrinjavanje u 2014. godini; primjena u praksi Zakona o područjima posebne državne skrbi („Narodne novine“, br. 86/06, 57/11, 51A/13, 148/13,76/14 i 147/14); osvrt na zadnje izmjene navedenog Zakona te informiranje sudionika radionice o pripremi donošenja novog Zakona o stambenom zbrinjavanju u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju („Narodne novine“, br. 147/14) u 2015.god.

Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje na održanoj radionici prezentirao je izvršenje planova stambenog zbrinjavanja za 2014 god. te istaknuo sljedeći Zaključak:
– visoki stupanj izvršenja godišnjih planova za korisnike organiziranog smještaja te ostale korisnike sukladno Listi prvenstva;
-zadovoljavajući stupanj izvršenja godišnjeg plana za bivše nositelje stanarskog prava te ove postupke treba intenzivirati;
– revizija statusa izbjeglica i prognanika nije završen sukladno Odluci i treba je što prije okončati te
predmete koji se odnose na Obnovu potrebno je prioritetno riješiti jer je rok za podnošenje zahtjeva istekao još 2004.god. te ovi korisnici ukoliko ne ostvare pravo po Zakonu o obnovi, mogu postati korisnici po ZPPDS-u.

U drugom dijelu radionice predstavnicima ureda državne uprave prezentirana je informatička podrška za evidentiranje prvostupanjskih rješenja ureda državne uprave i upravnog tijela Grada Zagreba te je prezentiran format tipskih rješenja za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

PRVI SASTANAK NACIONALNIH PARTNERA IPA 2011 “CIVILNO DRUŠTVO ZA ODGOVORNO UPRAVLJANJE”, 28. SIJEČNJA 2015., OSIJEK

ns28-1-2015ns28-1-2015-3ns28-1-2015-2ns28-1-2015-5

28. siječnja 2015. u prostoru Centra za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek održan je prvi sastanak nacionalnih partnera na projektu IPA 2011 „Civilno društvo za odgovorno upravljanje“. Sastanku su nazočili partneri iz Informativno pravnog centra iz Slavonskog Broda, Srpskog demokratskog foruma iz Pakraca te domaćini Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek. Na sastanku se govorilo o implementaciji projekta, aktivnostima, te partnerskim obvezama.

OBJAVLJENA PRESUDA MEĐUNARODNOG SUDA PRAVDE

Danas, 3. veljače 2015. godine, u 10,00 sati, Međunarodni sud pravde u Den Haagu objavio je presudu kojom je odbacio tužbu Republike Hrvatske protiv Republike Srbije za genocid, te je odbacio protutužbu Republike Srbije protiv Republike Hrvatske također za genocid. Sudsko Vijeće sačinjeno od sedamnaest sudaca utvrdilo je počinjenje brojnih zločina koji zbog izostanka namjere potpunog ili djelomičnog fizičkog uništenja nisu dosegli razinu genocida.

Spor je pokrenula Republika Hrvatska u srpnju 1999. godine, optužujući tadašnju SR Jugoslaviju da su vojne, policijske i paravojne snage pod njenom zapovijedi počinile genocid na području Knina, Istočne i Zapadne Slavonije i Dalmacije. Uz tužbu su dostavljeni dokazi o smrtnom stradanju i ubojstvima više od 12000 ljudi, desetine tisuća ljudi su pretrpjele teške fizičke i psihičke patnje, uništeno je na stotine tisuća kuća i 1400 vjerskih objekata. Dostavljeni su podaci o više od 7700 Hrvata, koji su bili zatočeni u srpskim koncentracijskim logorima Srbiji i drugim dijelovima bivše Jugoslavije. Dostavljeni su podaci o više od 550000 prognanih osoba.

Srbija je najprije podnijela prigovor nenadležnosti Međunarodnog suda pravde, koji je odbačen 2008. godine. Potom je podnijela protutužbu, u kojoj je navedeno da je Republika Hrvatska tijekom Domovinskog rata, u operaciji “Oluja”, 1995. godine počinila genocid nad Srbima u namjeri da ih potpuno ili djelomično uništi kao etničku grupu.
Dvije države su u ožujku 2014. godine pred sudom razmijenile usmene argumente o biti spora. Republika Hrvatska je dokazivala genocidnu namjeru Beograda, da tijekom rata 1991. do 1995. godine potpuno ili djelomično uništi nesrpsko stanovništvo na dijelovima hrvatske teritorije. Republika Srbija je tvrdila da Beograd ne može biti odgovoran za djela i propuste prije 27. travnja 1992. godine, kada je SR Jugoslavija formalno ustrojena kao država. Srpski zastupnici protutužbe su tvrdili da se većina zločina za koje se Srbija tereti dogodila 1991. godine, a da se zločini nakon travnja 1992. godine nemaju obilježja genocida.

Obrazlažući navode protutužbe, Republika Srbija je tvrdila da su masovna ubojstva tijekom i nakon operacije Oluja dosegnula razmjere genocida. Zastupnici protutužbe su tvrdili da je tijekom rata u Republici Hrvatskoj ubijeno blizu 6400 Srba, od čega oko 1700 u Operaciji Oluja, 200000 Srba s okupiranih krajeva Hrvatske napustilo je svoje domove u Hrvatskoj. Oko 1700 ljudi i dalje se vodi kao nestali, a 400 ekshumiranih tijela tek treba identificirati.

Republika Hrvatska je priložila da se neposredno sasluša 9 svjedoka i 3 eksperta, od kojih je Republika Srbija tražila unakrsno ispitivanje 5 svjedoka i jednog vještaka. Republika Hrvatska je odustala od unakrsnog ispitivanja 7 srpskih svjedoka i jednog vještaka, stoga su njihove izjave direktno uvedene u spis Međunarodnog suda pravde.

Europska godina građana 2013 Projekt „Application Successful“ – radionica u Osijeku

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, kao partner na projektu u suradnji s European House Hungary, kao nositeljem projekta, provodi ciklus radionica za organizacije civilnog društva i jedinice lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj, od kojih će se jedna održati u petak, 06.02.2015. godine u Esseker centru Osijek, Ribarska 4 i 6, prvi kat, lokal broj 31, s početkom u 10.00 sati.

Radionice se održavaju u sklopu projekta Application Successful“ sufinanciranog sredstvima Europske unije u sklopu  Europske godine građana 2013 i kao učinkovito predstavljanje nove generacije programa Europa za građane 2014-2020.

Cilj projekta je učinkovito predstavljanje nove generacije programa Europa za građane 2014.-2020. kroz a) promicanje aktivnosti za dobrobit sadašnjih i potencijalnih dionika u programu Europa za građane (ECP) u regionalnom okruženju i b) stvaranje ciljanih krugova građana svjesnih EU političkih agendi, zajedničkih vrijednosti te pitanja sudioničke demokracije i građanstva.

Motivirani učesnici dobit će priliku sudjelovati na treninzima u Budimpešti, Berlinu i Parizu gdje će zajedno sa sudionicima iz više europskih zemalja imati razmjenu iskustava i najboljih praksi u obliku radionica i istražiti mogućnost razvoja zajedničkih projekata.

Troškove učešća na ovoj radionici kao i sve buduće troškove na projektu snosi nositelj projekta European House Hungary.

Radni jezik radionice je engleski.

Raspored radionice (link)

Sve zainteresirane molimo da se prijave najkasnije do srijede, 4.02.2015. na dolje navedene kontakte.

Za sve dodatne informacije javite se preko e-maila  angel@centar-za-mir.hr ili na telefon 091 201 9996.