Vijesti

TRENING ZA PROFESIONALCE O PRAVIMA, PODRŠCI, ZAŠTITI I NAKNADI ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA

Documenta – crentar za suočavanje s prošlošću iz Zagreba, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, Udruga za pomoć žrtvama kaznenih djela “Bijeli krug” iz Splita i Udruga za podršku žrtvama i svjedocima iz VUkovara, u suradnji s Pravosdnom akademijom i Uredom Pučke pravobranitlejce RH, provela je trening za profesionalce.

Trenitng je održan u Vukovaru, Muzej Grada Vukovara, Dvorac Eltz, 10. i 11. srpnja 2017. godine.

Teme treninga su bile:
Predstavljanje Nacionalnog pozivnog centra;
Žrtve diskriminacije u kaznenom i prekršajnom postupku;
Posljedice žrtava kaznenih djela;
Žrtve u kaznenom postupku;
Praksa nacionalnih sudova i Europskog suda za ljudska prava;
Metodologija istraživanja

Održana tribina u Belišću

U Belišću je 29.6.2017. održana dvosatna javna tribina koju je organizirao Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek u suradnji s Vijećima romske nacionalne manjine Grada Belišća, kao integralni dio jednogodišnjeg projekta „Pomoć u rješavanju apatridije“ koji financijski podržava UNHCR.

O reguliranju boravka u Hrvatskoj sudionicima tribine uvodno je govorio Nikola Pepić, zamjenik načelnika Policijske postaje Belišće, a o diskriminaciji, kako je prepoznati i zatražiti zaštitu, te o instituciji, nadležnosti i ovlastima pučkog pravobranitelja Mladen Stojanović, savjetnik za pravna pitanja iz Područnog ureda pučke pravobraniteljice. Uvodničari su na jednostavan i razumljiv način sudionicima tribine prezentirali svoje teme, a za ilustraciju su im poslužili brojni konkretni primjeri iz prakse.
Sudionici/ce tribine, mahom pripadnici romske nacionalne manjine, aktivno su se uključili u raspravu, postavili brojna pitanja uvodničarima na koja su dobili i jasne odgovore koji će im biti od koristi u životu.

Na tribini su sudjelovali i predsjednik Vijeća romske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije Branko Petrović, predsjednik Vijeća romske nacionalne manjine Grada Belišća Mario Balog, te predsjednik Vijeća romske nacionalne manjine Općine Darda Branko Đurđević.

Javna tribina u Dardi

23.05.2017. (četvrtak)

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek u suradnji s Vijećima romske nacionalne manjine organizira i

poziva vas na

J A V N U T R I B I N U

koja će se održati u Dardi u prostoru Kulturnog doma Roma
N. Š. Zrinskog 101
s početkom u 12,00 sati

T E M E T R I B I N E

Što sve treba znati o reguliranju boravka u Hrvatskoj?

   g. Mario Zelić, Policijska postaja Beli Manastir

  Diskriminacija, kako je prepoznati i zatražiti zaštitu?

    g. Mladen Stojanović, Područni ured pučke pravobraniteljice Osijek

   Tribina se organizira u sklopu provedbe projekta „Pomoć u rješavanju apatridije“ koji financira UNHCR.

Javna tribina u Belom Manastiru

18.05.2017. (četvrtak)

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek u suradnji s Vijećima romske nacionalne manjine organizira i

poziva vas na

J A V N U   T R I B I N U

koja će se održati u Belom Manastiru u prostoru Društvenog doma J. Antala 3 s početkom u 13,00 sati

 

T E M E   T R I B I N E

 

Što sve treba znati o reguliranju boravka u Hrvatskoj?

 1. Mario Zelić, Policijska postaja Beli Manastir

 

Diskriminacija, kako je prepoznati i zatražiti zaštitu?

 1. Mladen Stojanović, Područni ured pučke pravobraniteljice Osijek

Tribina se organizira u sklopu provedbe projekta „Pomoć u rješavanju apatridije“  koji financira UNHCR.

MEĐUNARODNI DAN PRIGOVARAČA SAVJESTI

15. svibnja obilježava se kao Međunarodni dan prigovarača savjesti. Osobe, koje poradi svojih vjerskih ili moralnih, svjetonazorskih razloga, nisu pripravne ili ne žele poduzeti neku radnju, ne žele sudjelovati u nekom događaju, ne žele primjenjivati nasilje, imaju pravo na ulaganje prigovora savjesti.

Člankom 47. Ustava Republike Hrvatske propisano je pravo na prigovor savjesti vojnoj službi.

O uloženom pismenom prigovoru savjesti  odlučuje Povjerenstvo za civilnu slubžu. Pri odlučivanju Povjrenenstvo ne može raspravljati s razlozima koje prigovarač navede, već odlučuje o osnovanosti zahtjeva.

Prigovaračima savjeti, čiji zahtjev je usvojen, mora se omogućiti civilno služenje vojnog roka, i to u ustanovama izvan vojske (npr. humanitarnim, organizacijama civilnog društva, domovima za starije i nemoćne, domovima za djecu, organima upravu, …). Prava i obveze obveznika civilne službe, duljini civilnog roka, dobnoj granici do kada je muškarac obveznih civilne službe,… propisano je Zakonom o civilnoj službi (Narodne novine br. 25/03).

Poziv na sudjelovanje na susretima mladih

Ako imate između 15 i 29 godina, želite se upoznati i družiti s mladim osobama različitih nacionalnosti pozivamo vas da se prijavite za sudjelovanje na susretima mladih „Upoznajmo se da bi nam život bio ljepši“!

Ova aktivnost provodi se u sklopu Foruma „Most prijateljstva“ čiji je idejni začetnik Društvo za toleranciju Bačka Palanka. Svrha je upoznavanje i povezivanje mladih osoba radi izgradnje povjerenja kao osnove za izgradnju mira.

Aktivnosti će se provoditi u gradovima Osijeku, Jajcu (BIH) i Leskovcu (R Srbija) tijekom lipnja i srpnja 2017. godine ( u svakom od gradova domaćina jedan vikend – subota – nedjelja). U gradu domaćinu bile bi sljedeće aktivnosti:

 • Održavanje radionice međusobnog upoznavanja;
 • Predstavljanje grada domaćina;
 • Zajednički obilazak znamenitosti grada domaćina;
 • Prezentacija Foruma „Mosta prijateljstva“…

Troškove puta i smještaja plaćaju organizatori.

Ako želite sudjelovati, jednostavno popunite prijavnicu u prilogu te je dostavite mail-om na centar-za-mir@centar-za-mir.hr ili poštom ili osobnim dolaskom na adresu: Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek, Trg A. Šenoe 1,  31000 Osijek. Prijave se primaju do 03. svibnja 2017.

PRIJAVNICA

Priznanje MIROTVORNA ŠKOLA 2016 – učenici, nastavnici i suradnici iz Oš. I. G. Kovačić Vrbovsko stigli su u Osijek na 6-dnevni nagradni studijsko-edukativni posjet.

Program posjeta, MIR JE U NAŠIM RUKAMA, bit će proveden od  6. – 12. travnja 2017. u Osijeku, Vukovaru i Zlatnoj Gredi. Učenici i nastavnici škole imati će prilike ojačati svoje mirovne kapacitete dodatnim znanjima i vještinama te razmjenom s drugim školama, institucijama i organizacijama civilnoga društva.

Na završni seminar MIR JE U NAŠIM RUKAMA pozvane su škole iz Osječko-baranjske i Vukovarsko srijemske županije koje su nominirane ta priznanje MIROTVORNA ŠKOLA, odnosno razvijaju elemente mirovnog odgoja u svojim školama: Ekonomska i upravna škola Osijek, Ekonomska škola Vukovar, Graditeljsko-geodetska škola Osijek, Medicinska škola Osijek, Trgovačka škola Osijek, Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića Osijek, oš Kralja Tomislava Našice, Srednja škola Dalj, Oš Zmajevac, Oš Višnjevac.

Priznanje „Krunoslav Sukić“ MIROTVORNA ŠKOLA 2016 dodijeljeno je učenicima, nastavnicima i suradnicima Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko za poticanje odgoja za mir, nenasilje i suradnju te njihovo solidarno i uključivo sudjelovanje u unaprjeđivanju života svoje školske i lokalne zajednice. Od njih učimo kako je mala škola u brdima Gorskog kotara samo naizgled izolirana jer svojim djelima, aktivnostima i projektima seže izvan granica svoje županije, države pa čak i na druge kontinente. Primjer je kako je njega vlastite baštine i produbljivanje znanja o sebi i drugima domoljublje koje u sebi čuva mjesto  za toleranciju, upoznavanje i prijateljstvo s drugim kulturama. Pravi je primjer MIROTVORNE ŠKOLE!

www. http://www.krunoslav-sukic.centar-za-mir.hr/nagrada-2016/

11. TRAVNJA 2017. GODINE U OSIJEKU ĆE SE ODRŽATI RADIONICA O ZAKONSKIM IZMJENAMA U ODNOSU NA ŽRTAVE KAZNENIH DJELA

Dana 11. travnja 2017. godine u Osijeku održat će se radionica o zakonskim izmjenama i usklađivanjima s Direktivama EU u odnosu na žrtve kaznenih djela.

Projekt: „Prava, podrška, zaštita i kompenzacija žrtava kaznenih djela“

Program treninga za predstavnike OCD-ova

Osijek, 11. travnja 2017. godine, „Esseker centar“, I kat, Ribarska 4 – 6

Od 9,30 – 16,00 sati

 

PROGRAM:

9,30 – 9,40 Pozdravna riječ

Veselinka Kastratović i Natalija Havelka, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek

9,40 – 10,25 Direktive 2012/29/EU i 2004/80/EC

Mia Božić Mihanović i Klaudia Buljan, Bijeli Krug Hrvatske Split

10,25 – 10,50 Zakon o kaznenom postupku – prava žrtava

Veselinka Kastratović, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek

10,50 – 11,15 Sustav besplatne pravne pomoći u Republici Hrvatskoj

Natalija Havelka, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek

11,15 – 12,00 Metodologija istraživanja (upitnik)

Nives Jozić, Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću Zagreb

12,00 – 13,00 Pauza za ručak i kavu

13,00 – 13,45 Rad sa žrtvama kaznenih djela i prekršaja (s primjerima iz prakse)

Kornelija Peašinović, Odjel za podršku žrtvama i svjedocima Županijski sud Osijek

13,45 – 14,30 Predrasude  i očekivanja u radu sa žrtvama

Ana Šeničnjak, koordinatorica Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja

14,30 – 15,15 Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela

Miren Špek, izvršni direktor Udruge za pomoć i podršku žrtvama i svjedocima

15,15 – 16,00 Diskusija

 

Moderatorice: Veselinka Kastratović i Natalija Havelka