Vijesti

Poziv na sudjelovanje na susretima mladih

Ako imate između 15 i 29 godina, želite se upoznati i družiti s mladim osobama različitih nacionalnosti pozivamo vas da se prijavite za sudjelovanje na susretima mladih „Upoznajmo se da bi nam život bio ljepši“!

Ova aktivnost provodi se u sklopu Foruma „Most prijateljstva“ čiji je idejni začetnik Društvo za toleranciju Bačka Palanka. Svrha je upoznavanje i povezivanje mladih osoba radi izgradnje povjerenja kao osnove za izgradnju mira.

Aktivnosti će se provoditi u gradovima Osijeku, Jajcu (BIH) i Leskovcu (R Srbija) tijekom lipnja i srpnja 2017. godine ( u svakom od gradova domaćina jedan vikend – subota – nedjelja). U gradu domaćinu bile bi sljedeće aktivnosti:

  • Održavanje radionice međusobnog upoznavanja;
  • Predstavljanje grada domaćina;
  • Zajednički obilazak znamenitosti grada domaćina;
  • Prezentacija Foruma „Mosta prijateljstva“…

Troškove puta i smještaja plaćaju organizatori.

Ako želite sudjelovati, jednostavno popunite prijavnicu u prilogu te je dostavite mail-om na centar-za-mir@centar-za-mir.hr ili poštom ili osobnim dolaskom na adresu: Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek, Trg A. Šenoe 1,  31000 Osijek. Prijave se primaju do 03. svibnja 2017.

PRIJAVNICA

Priznanje MIROTVORNA ŠKOLA 2016 – učenici, nastavnici i suradnici iz Oš. I. G. Kovačić Vrbovsko stigli su u Osijek na 6-dnevni nagradni studijsko-edukativni posjet.

Program posjeta, MIR JE U NAŠIM RUKAMA, bit će proveden od  6. – 12. travnja 2017. u Osijeku, Vukovaru i Zlatnoj Gredi. Učenici i nastavnici škole imati će prilike ojačati svoje mirovne kapacitete dodatnim znanjima i vještinama te razmjenom s drugim školama, institucijama i organizacijama civilnoga društva.

Na završni seminar MIR JE U NAŠIM RUKAMA pozvane su škole iz Osječko-baranjske i Vukovarsko srijemske županije koje su nominirane ta priznanje MIROTVORNA ŠKOLA, odnosno razvijaju elemente mirovnog odgoja u svojim školama: Ekonomska i upravna škola Osijek, Ekonomska škola Vukovar, Graditeljsko-geodetska škola Osijek, Medicinska škola Osijek, Trgovačka škola Osijek, Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića Osijek, oš Kralja Tomislava Našice, Srednja škola Dalj, Oš Zmajevac, Oš Višnjevac.

Priznanje „Krunoslav Sukić“ MIROTVORNA ŠKOLA 2016 dodijeljeno je učenicima, nastavnicima i suradnicima Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko za poticanje odgoja za mir, nenasilje i suradnju te njihovo solidarno i uključivo sudjelovanje u unaprjeđivanju života svoje školske i lokalne zajednice. Od njih učimo kako je mala škola u brdima Gorskog kotara samo naizgled izolirana jer svojim djelima, aktivnostima i projektima seže izvan granica svoje županije, države pa čak i na druge kontinente. Primjer je kako je njega vlastite baštine i produbljivanje znanja o sebi i drugima domoljublje koje u sebi čuva mjesto  za toleranciju, upoznavanje i prijateljstvo s drugim kulturama. Pravi je primjer MIROTVORNE ŠKOLE!

www. http://www.krunoslav-sukic.centar-za-mir.hr/nagrada-2016/

11. TRAVNJA 2017. GODINE U OSIJEKU ĆE SE ODRŽATI RADIONICA O ZAKONSKIM IZMJENAMA U ODNOSU NA ŽRTAVE KAZNENIH DJELA

Dana 11. travnja 2017. godine u Osijeku održat će se radionica o zakonskim izmjenama i usklađivanjima s Direktivama EU u odnosu na žrtve kaznenih djela.

Projekt: „Prava, podrška, zaštita i kompenzacija žrtava kaznenih djela“

Program treninga za predstavnike OCD-ova

Osijek, 11. travnja 2017. godine, „Esseker centar“, I kat, Ribarska 4 – 6

Od 9,30 – 16,00 sati

 

PROGRAM:

9,30 – 9,40 Pozdravna riječ

Veselinka Kastratović i Natalija Havelka, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek

9,40 – 10,25 Direktive 2012/29/EU i 2004/80/EC

Mia Božić Mihanović i Klaudia Buljan, Bijeli Krug Hrvatske Split

10,25 – 10,50 Zakon o kaznenom postupku – prava žrtava

Veselinka Kastratović, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek

10,50 – 11,15 Sustav besplatne pravne pomoći u Republici Hrvatskoj

Natalija Havelka, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek

11,15 – 12,00 Metodologija istraživanja (upitnik)

Nives Jozić, Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću Zagreb

12,00 – 13,00 Pauza za ručak i kavu

13,00 – 13,45 Rad sa žrtvama kaznenih djela i prekršaja (s primjerima iz prakse)

Kornelija Peašinović, Odjel za podršku žrtvama i svjedocima Županijski sud Osijek

13,45 – 14,30 Predrasude  i očekivanja u radu sa žrtvama

Ana Šeničnjak, koordinatorica Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja

14,30 – 15,15 Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela

Miren Špek, izvršni direktor Udruge za pomoć i podršku žrtvama i svjedocima

15,15 – 16,00 Diskusija

 

Moderatorice: Veselinka Kastratović i Natalija Havelka

31. OŽUJKA 2017. GODINE ODRŽANA RADIONICA “PRAVA, PODRŠKA, ZAŠTITA I NAKNADA ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA” U SPLIT

Dana 31. ožujka 2017. godine održana je radionica u sklopu projekta “Prava, podrška, zaštita i naknada žrtvama kaznenih djela”. Radionica je bila namijenjena organizacijama civilnog društva s područja Splitko dalmatinske, Dubrovačko neretvanske, Zadarsko kninske županije.

Na radionici su predstavnici partnerskih organizacija koje provode projekt predstavili novine u kaznenonm zakonodavstvu u odnosu na položaj žrtve u kaznenom postupku.

Projekt provode partnerske organizacije: Documenta – centar za suočavanje s prošlošću Zagreb (nositelj projekta), Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, Bijeli krug Hrvatska Split i Udruga za pomoć i podršku žrtavama i svjedocima Vukovar.

Održan prvi sastanak partnerskih organizacija na Erasmus+ projektu Dom daleko od doma: najbolji primjeri uključivanja izbjeglica, tražitelja azila i migranata u europska društva.

Dana 22. i 23.03.2017. godine u prostorijama Volonterskog centra, održan je prvi radni sastanak partnerskih organizacija na projektu Dom daleko od doma: najbolji primjeri uključivanja izbjeglica, tražitelja azila i migranata u europska društva.

Na sastanku su sudjelovali predstavnici partnerskih organizacija: Bert Van der Linde (Forum Ziviler Friedensdienst e.V., Njemačka), Christiana Weidel (The World of NGOS, Austrija), Inne De Pooter (Tumult vzw, Belgija), Tery Lamb (The University of Westminster LBG, Ujedinjeno Kraljevstvo) i Nikolina Svalina (Centra za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek).

Sudionici su predstavili svoje organizacije i projektne aktivnosti koje su provodili. Započeli su razvijanje mrežne platforme gdje će promicati inovativne aktivnosti mladih te osnaživati mlade volontere u integraciji izbjeglica tražitelja azila i migranata kako bi ostvarili glavni cilj projekta. Također su dogovarali sve potrebne daljnje korake za izvršavanje navedenih aktivnosti u projektu.

Okrugli stol: Kako građanima približiti informacije o kvaliteti visokih učilišta u Osječko–baranjskoj ‎županiji?‎

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek organizira okrugli stol „Kako građanima približiti informacije o kvaliteti visokih učilišta u Osječko–baranjskoj ‎županiji?‎”, koji će se održati 14. ožujka (utorak) 2017. u Auli Rektorata Sveučilišta u Osijeku, s početkom u 09:00h.

Na okruglom stolu ćemo predstaviti rezultate istraživanja koje je Centar za mir proveo na visokim učilištima u Osječko-baranjskoj županiji, a kojem je cilj bio pružiti opću sliku o transparentnosti postupaka osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju te o razini kvalitete visokih učilišta u našoj županiji. Koristeći službene dokumente proizašle iz zakonski reguliranih postupaka, želja nam je bila približiti procjene kvalitete pojedinih visokih učilišta svakom zainteresiranom građaninu i građanki Republike Hrvatske.

Izvještaj pokazuje da su visoka učilišta u spomenutim postupcima relativno visoko ocijenjena. Prema indeksu transparentnosti, najtransparentnija visoka učilišta u Osječko-baranjskoj županiji su Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu i Filozofski fakultet u Osijeku. Prema istom indeksu, tri najtransparentnije institucije u Gradu Zagrebu su: Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Hrvatski studiji te Katoličko bogoslovni fakultet. U Splitsko-dalmatinskoj županiji je prema istom indeksu najtransparentniji Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije na Sveučilištu u Splitu.

Okrugli stol je završno javno događanje projekta QUALITYWATCH: Aktivna uloga organizacija civilnog društva u praćenju i promociji kvalitete u visokom obrazovanju u Hrvatskoj (http://www.ipa-qualitywatch.eu/), kojeg su provodili Institut za razvoj obrazovanja u suradnji s partnerima – Udrugom MI iz Splita, Centrom za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek, Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci, Institutom društvenih znanosti Ivo Pilar te pridruženim partnerom, udrugom za razvoj visokog školstva UNIVERSITAS iz Rijeke. Financiran je u okviru IPA programa Europske unije.

Na okruglom stolu će biti predstavljena i publikacija “Značaj transparentnosti za unapređivanje kvalitete visokog obrazovanja” koja osim preporuka za unaprjeđivanje transparentnosti sadrži i istraživačke izvještaje o transparentnosti sustava osiguravanja kvalitete u tri hrvatske županije  te studiju izvodljivosti za pokretanje ‎nacionalne baze za osiguravanje i ‎‎unapređivanje kvalitete u ‎visokom obrazovanja.

Koristimo priliku kako bismo zahvalili Sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku te Centru za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Sveučilišta za potporu u provedbi istraživanja te organizaciji našeg okruglog stola.

Na sljedećem linku nalazi se program rada okruglog stola: http://www.ipa-qualitywatch.eu/wp-content/uploads/2017/03/QWATCH_okruglistol_OS_14_13.pdf

KONFERENCIJA “OBILJEŽVANJE EUROPSKOG DANA ŽRTAVA KAZNENIH DJELA “

Konferencija “Obilježavanje Europskog dana žrtava kaznenih djela”

Uoči sutrašnjeg Europskog dana žrtava kaznenih djela (22. veljače), Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava iz Osijeka, Bijeli krug Hrvatska iz Splita i Udruga za podršku žrtvama i svjedocima iz Vukovara organiziraju Konferenciju za obilježavanje Europskog dana žrtava kaznenih djela koja će se održati 22. veljače 2017. godine u Novinarskom domu, Zagreb, Perkovčeva 2 s početkom u 11:00 sati. Važnost ovog javnog događaja je prepoznalo i Ministarstvo pravosuđa RH kao pokrovitelj ove konferencije što je ujedno i pokazatelj stajališta državne politike vezan uz brigu za svoje građane, kao i građane EU koji su na području RH postali žrtve kaznenih djela, kao i prilika predstavljanja strateških dokumenata RH, osobito Nacionalne strategije razvoja sustava podrške žrtvama i svjedocima u RH z razdoblje od 2016-2020.

Ključna nova pravila o minimalnim pravima žrtava diljem EU-a donesena su 25. listopada 2012. (Direktiva 2012/29/EU), a uključuju odgovarajuću potporu, informiranje i zaštitu koje da bi se uspješno osigurale traže blisku suradnju policije, tijela kaznenog progona, pravosudnih tijela, socijalne službe i službe za potporu. Država posebnim fondom iz naplaćenih novčanih kazni i oduzete imovinske koristi stečene kaznenim djelom jamči naknadu štete žrvama teških kaznenih djela nasilja. Radi pravnog uređenja tog novog instituta donesen je Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela, koji je stupio na snagu na dan prijema Republike Hrvatske u Europsku Uniju. Učinkovit sustav podrške žrtvama kaznenih djela predstavlja ključan element za djelotvoran progon počinitelja kaznenih djela, ali i za puno ostvarenje prava žrtava, koja im pripadaju neovisno o potrebama samog kaznenog pravosuđa.

Osnovni cilj Konferencije je podsjetiti javnost na ostvarivanje cijelog niza temeljnih prava žrtava kaznenih djela (da se sa žrtvama postupa s poštovanjem te da policija, državni odvjetnici i suci budu prikladno osposobljeni za rad sa žrtvama; da se žrtvama pruže razumljive informacije o njihovim pravima i slučaju; da se žrtvama jamči potpora u svim državama članicama EU, da žrtve mogu sudjelovati u postupku ako to žele te da im se pruži pomoć za sudjelovanje na suđenju; da se ranjive žrtve, kao što su djeca, žrtve silovanja ili žrtve s invaliditetom, identificiraju i na odgovarajući način zaštite; da su žrtve tijekom policijskih istraga i sudskih postupaka zaštićene); kao i razvijanje povjerenja u pravosudni sustav.

PROGRAM KONFERENCIJE:

Projekt “Prava, podrška, zaštita i kompenzacija žrtava kaznenih dijela”

partneri: Documenta – centar za suočavanje s prošlošću iz Zagreba, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, Udruga za pomoć žrtvama kaznenih djela “Bijeli krug Hrvatske” 

Konferencija
obilježavanje Europskog dana žrtava kaznenih djela
22. veljače 2017.

11 – 12 Pozdravne riječi
Vesna Teršelič, voditeljica Documente
Vedrana Šimundža-Nikolić, Ministarstvo pravosuđa RH
Branka Žigante Živković, Visoki prekršajni sud RH

12 – 12.15 Pauza

12.15 – 13.30 Uvodna izlaganja
Anita Matijević i Marija Goatti, MUPRH
Prava žrtava kaznenih djela i situacija u praksi
Maja Bukovac Puvača, Pravni fakultet u Rijeci

Državne naknade žrtvama kaznenih djela u RH
Marijana Senjak, Ženski sud

Psihološki aspekti reparacija
Lora Vidović, Pučka pravobraniteljica RH
Dvostruka viktimizacija – žrtve kaznenih djela, ali i sustava

13.30 – 14 Diskusija
Moderatorica: Milena Čalić-Jelić

Projekt je financiran u sklopu Justice programa Europske unije

Konferenciju se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva pravosuđa RH

Novi projekt Centra za mir: Home Away From Home

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek ponosan je sudionik još jednog Erasmus + projekta, KA2 Strateška partnerstva u području mladih: Home Away From Home: best practices in the integration of refugees, asylum seekers and migrants in European societies i to po prvi puta u ulozi nositelja projekta.

Projekt se bavi pitanjima integracije izbjeglica, azilanata i migranata u Europi kroz promicanje inovativnih aktivnosti mladih i osnaživanje mladih volontera. Glavni ciljevi projekta su dokumentirati i širiti najbolje prakse integracije koju iniciraju mladi te podići kapacitete mladih volontera i stručnjaka za podršku integraciji izbjeglica, tražitelja azila i migranata.

Uz nositelja projekta Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek, partnerske organizacije čine: Forum Ziviler Friedensdienst e.V. (Njemačka), The World of NGOS (Austrija), Tumult vzw (Belgija) i The University of Westminster LBG (Ujedinjeno Kraljevstvo).

Projekt traje 31 mjesec, s početkom 01.02.2017. i završetkom 31.08.2019.

PRAVA, PODRŠKA, ZAŠTITA I KOMPENZACIJA ŽRTAVA KAZNENIH DJELA

Prava, podrška, zaštita i kompenzacija žrtava kaznenih dijela

Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava iz Osijeka, Bijeli krug Hrvatske iz Splita i Udruga za podršku žrtvama i svjedocima iz Vukovara od 1. siječnja 2017. provode projekt pod nazivom Prava, podrška, zaštita i kompenzacija žrtava kaznenih dijela u svrhu doprinosa implementaciji Direktive 2012/29/EU o minimalnim standardima prava, podrške i zaštite žrtava kaznenih djela i Direktive 2004/80/EC o kompenzaciji žrtava kaznenih djela.

Cilj projekta je uspostavljanje sustava prikupljanja i analize podataka (Central Information Point) vezanih uz predmete kaznenih djela, koji bi omogućio pregled problematike s kojom se susreću žrtve kaznenih djela te bi poslužio kao alat za prikaz statističkih podataka. Specifični ciljevi projekta su prikupljanje pouzdanih i ažuriranih podataka o žrtvama kaznenih djela; unapređenje implementacije relevantnih zakonskih okvira i usavršavanje znanja i rada stručnjaka u kontaktu sa žrtvama; jačanje kapacitete organizacija civilnog društva (OCD); razvoj među organizacijske suradnje, koordinacija i međusobno povjerenje između pravnih subjekata; zagovaranje razvoja EU politika vezanih za prava žrtava.

Ciljane skupine unutar projekta su OCD, pravni i drugi stručnjaci koji su u kontaktu sa žrtvama, a prvenstveno žrtve kaznenih djela. Projektom želimo povećati svijest o pravima i zaštiti žrtava te ojačati mrežu različitih dionika čije područje djelovanja uključuje pružanje podrške žrtava kaznenih djela.

Više na stranica Europske komisije.

Projekt je financiran u sklopu Justice programa Europske unije.

Sadržaj projekta isključiva je odgovornost organizacija civilnog društva i

ne može se ni pod kojim okolnostima smatrati da odražava stav Europske unije.