Vijesti

ZAVRŠEN ISTRAŽNI POSTUPAK, PREDMET „ŠTRPCI” PRED OPTUŽENJE

Tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije, u svom priopćenju od 27. veljače 2015. godine, priopćilo je da je završeb istražni postupak protiv pet osumnjičenih osoba u predmetu „Štrpci”. Na temelju prikupljenih dokaza protiv tih osoba će biti podignuta optužnicu.

U priopćenju se navodi da se temeljem naloga tužitelja za ratne zločine, g. Vladimira Vukčevića, istražni postupak u Srbiji vodio protiv: GOJKA LUKIĆA, LJUBIŠE VASILJEVIĆA, DUŠKA VASILJEVIĆA, JOVANA LIPOVCA i DRAGANE ĐEKIĆ, zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

Zajedničkom akcijom Tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije i Državnog tužilaštva Bosne i Hercegovine, dana 5. prosinca 2014. godine, uhićeno je 15 osumnjičenih osoba – pripadnika Vojske Republike Srpske i paravojne jedinice „Osvetnici“. Na teritoriju Republike Srbije uhićeno je 5 osoba, na teritoriju Bosne i Hercegovine uhićeno je 10 osoba, zbog postojanja osnovane sumnje da su dana 27.veljače 1993. godine sudjelovali u otmici i ubojstvu 20 putnika iz vlaka (pruga Beograd – Bar), na željezničkoj postaji Štrpci.

DVADESET DVIJE GODINE OD ZLOČINA U ŠTRPCIMA

U petak 27. veljače 2015. godine navršava se 22 godine od otmice i ubojstva 20 putnika iz vlaka na željezničkoj postaji Štrpci, na pruzi Beograd-Bar. Pripadnici oružane grupe „Osvetnici, u sastavu Višegradske brigade Vojske Republike Srpske, zaustavili su vlak broj 671, iz njega izveli 18 Muslimana, 1. Hrvata i jednu NN osobu. Odveli su ih do mjesta Prelovo kod Višegrada, gdje su, u lokalnoj osnovnoj školi, opljačkali, tukli i mučili žrtve. Nakon toga vezali su ih žicom, kamionom odvezli u selo Mušići, u blizini Višegrada. U jednoj napuštenoj kuća su zapovjedili žrtvama da legnu, nakon čega su poznati pripadnici rečene grupe pucali u žrtve. Dvije žrtve pokušale su pobjeći, no, Nebojša Ranisavljević, član iste grupe odgovorne za taj zločina, pucao je u njih, jednoga ranio. Toga ranjenika ubio je jedan pripadnik „Osvetnika“.

Za taj zločin do danas je procesuiran samo Nebojša Ranisavljević, pripadnik oružane grupe „Osvetnici“ . Procesuiran je pred Višim sudom u Bijelom Polju (Crna Gora).

U prosincu 2014. godine, u zajedničkoj akciji policija Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, uhićeno je 15 osumnjičenika za sudjelovanje u ovom zločinu, te je protiv njih pokrenuta istraga. Među uhićenima su bili zapovjednik Višegradske brigade L.D, zapovjednik interventnog voda Višegradske brigade B.I, te G. L.

Žrtve ovog zločina su:
Halil Zupčević (1944), Senad Đečević (1975), Esad Kapetanović (1954), Iljaz Ličina (1947), Fehim Bakija (1950), Rafet Husović (1958), Ismet Babačić (1963), Šećo Softić (1945), Adem Alomerović (1935), Rasim Ćorić (1953), Fikret Memović (1939), Fevzija Zeković (1939), Džafer Topuzović (1938), Muhedin Hanić (1966), Safet Preljević (1971), Nijazim Kajević (1963), Zvjezdan Zuličić (1960), Jusuf Rastoder (1938), TomoBuzov (1940) i NN osoba.

Posmrtni ostaci Halila Zupčevića, Rasima Ćorića, Ilijaza Ličine i Jusufa Rastodera pronađeni su u okolici jezeru Perućac 2009. godine i 2010. godine. Preostale žrtve (16 žrtava) još se vode kao nestale.

Objavljen Izvještaj UN-ovom odboru za ljudska prava o implementaciji Pakta o građanskim i političkim pravima u Hrvatskoj u trećem izvještajnom razdoblju.

27. veljače 2015. objavljen Izvještaj UN-ovom odboru za ljudska prava o implementaciji Pakta o građanskim i političkim pravima u Hrvatskoj u trećem izvještajnom razdoblju.

NGO contribution to the Third Periodic Report of Croatia. – Izvještaj preuzmite.

_____________________________________________________________
Lista organizacija civilnog društva koje su doprinijele izradi ovog Izvještaja:
Association for Self-Advocacy
B.a.B.e. – Be active, Be emancipated
CESI – Center for Education, Counseling and Research
Center for Peace, Nonviolence and Human Rights Osijek
Center for Peace Studies
Documenta – Center for Dealing with the Past
Human Rights House Zagreb
Roma National Council
Serbian Democratic Forum
Youth Initiative for Human Rights Croatia
Zagreb Pride Association

u suradnji s Human Rights House Foundation (HRHF)

UKINUTA OSLOBAĐAJUĆA PRESUDA

Vrhovni sud Republike Hrvatske ukinuo je nepravomoćnu presudu, kojom je okrivljenik Velibor Šolaja oslobođen.

Okrivljeniku je optužnicom ŽDO iz Zagreba stavljeno na teret počinjenje kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, ubijanje NN starije ženske osobe u Medačkom džepu, tijekom operacije “Džep 93”.

Informacija o projektu i poziv za sudjelovanje u projektu “Civilno društvo za odgovorno upravljanje”

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek u partnerstvu s Informativno pravnim centrom iz Slavonskog Broda, Srpskim demokratskim forumom, te nizozemskim partnerima PAX-om i  Haškom Akademijom za lokalnu upravu od 30. prosinca 2014. godine provodi dvogodišnji projekt „Civilno društvo za odgovorno upravljanje“ koji se financira sredstvima pomoći Europske unije iz programa IPA 2011 „Jačanje potpore organizacijama civilnog društva za povećanje transparentnosti i dobrog upravljanja javne uprave u Hrvatskoj“.

Svrha projekta je:

  • osnažiti kapacitete lokalnih organizacija civilnog društva za praćenje, analizu i izvještavanje o provedbi politika povezanih s dobrim upravljanjem i anti-diskriminacijom,
  • osnažiti međusektorsko partnerstvo uspostavom lokalnih stručnih platformi organizacija civilnog društva, lokalne uprave i javnih institucija u svrhu jačanja načela dobrog upravljanja i anti-diskriminacije na lokalnoj razini i
  • podržati strukturirani dijalog između organizacija civilnog društva, lokalne uprave i javnih institucija, državnih tijela i stručnjaka iz EU, uz podršku stvaranju i promociji novih mehanizama za praćenje politika u području dobrog upravljanja i anti-diskriminacije.

Direktni korisnici projekta su lokalne organizacije civilnog društva osnovane radi promicanja, ostvarivanja i zaštite prava i interesa ranjivih skupina i ljudskih prava (manjine, Romi, spol, rod, invalidi, mladi) i predstavnici lokalne samouprave i javnih institucija u čijoj je nadležnosti provođenje tih politika.

Projekt se provodi na području Republike Hrvatske, u šest gradova u Osječko-baranjskoj,  Brodsko-posavskoj i Požeško-slavonskoj županiji:  Osijek, Beli Manastir, Slavonski Brod, Nova Gradiška, Pakrac i Lipik.

Aktivnosti projekta su jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva te lokalne uprave i javnih institucija kroz trening i follow-up trening sa stručnjacima iz Nizozemske i razvoj suradnje između istih, održavanje redovnih motivacijskih sastanaka s organizacijama civilnog društva i lokalnim stručnim platformama, praćenje načela dobrog upravljanja i anti-diskriminacije, izrada lokalnih izvješća i izrada završne analize/publikacije te održavanje Regionalnog Foruma pri završetku provedbe projekta.

Jedna od ključnih aktivnosti koju planiramo održati krajem mjeseca svibnja 2015. godine je petodnevni interaktivni i participativni trening koji će održati treneri iz Nizozemske. Teme treninga biti će:  uspjesi/nedostaci u sadašnjem praćenju i zagovaranju promjena politika; metode monitoringa i indikatori; analiza podataka i interpretacija (tumačenje); oblikovanje (formatting) nalaza i pisanje preporuka; završni izvještaj i komunikacija.

Trening će biti  podijeljen u dva dijela, razdvojene radionice po 3 dana s lokalnom upravom i javnim institucijama s jedne strane  i OCD-ima s druge strane, te zajednička radionica svih sudionika u trajanju od 2 dana. Biti će osiguran i simultani prijevod.

Trening s lokalnom upravom i javnim institucijama vodit će Haška akademija za lokalnu upravu na temu dobro upravljanje, transparentnost, integracija, odgovornost i participacija. O kojim načelima govorimo, kako se implementiraju, koji su primjeri dobre prakse?

Trening s OCD-ima  vodit će treneri iz PAX-a na temu: modeli građanske participacije, posebno uzimajući u obzir ranjive skupine (manjine, Romi, spol, rod, invalidi, mladi) iz tri županije u RH, i praćenje implementacije načela dobrog upravljanja i anti-diskriminacije, uključujući i definiranje mehanizma (modela) uspješnog praćenja politika povezanih s dobrim upravljanjem i anti-diskriminacijom.

Na zajedničkom dijelu treninga sudionici/ce će dobiti odgovore na neka od pitanja kao što su: što je dobro upravljanje i anti-diskriminacija, zašto moramo pratiti implementaciju, na koji način će te dvije grupe surađivati i zašto bi trebale surađivati?

Svi sudionici/ce treninga dobit će praktični priručnik koji će im biti od koristi za buduće zagovaračke aktivnosti.

U drugoj godini provedbe projekta organizirat ćemo follow up trening, svojevrsni nastavak treninga koji će uključiti sve sudionike/ice. Svrha ovog treninga je podrška međusektorskom partnerstvu: provjeriti kako rade platforme, ima li poteškoća i prepreka, kako ih prevazići, te pružiti dodatnu potporu i motivaciju ciljnih skupina za daljnje neovisno djelovanje.

Koliko ste puta čuli za „dobro upravljanje“? Znate li što sve obuhvaćaju načela dobrog upravljanja i tko ih je dužan provoditi? Možete li i vi kao građani dati svoj doprinos? Može li se implementacija politika koje se odnose na ranjive skupine zbog čijih interesa i zaštite ste i osnovali udruge promijeniti ili unaprijediti? Kako to učiniti? Jesu li lokalne uprave spremne za međusektorsku suradnju i otvaranje prostor za građansku participaciju? Zbog čega je važno sudjelovanje zainteresiranih skupina građana?

Kako bismo dobili odgovore na ta i druga zanimljiva pitanja pozivamo vas da se uključite u trening, te da uz podršku stručnjaka iz EU uspostavimo međusektorsku suradnju kroz osnivanje lokalnih platformi u  ciljanim gradovima, razvijemo modele praćenja politika povezanih s načelima dobrog upravljanja i anti-diskriminacije, razvijemo akcijske planove za uspješnu provedbu mjera i politika te na taj način zagovaramo za uspostavu i/ili unapređenje mjera i politika i doprinesemo boljem položaju ciljanih ranjivih skupina u lokalnim zajednicama.

Molimo vas da najkasnije do 2. ožujka 2015. popunite anketni upitnik  Anketni upitnik_IPA 2011_20-2-2015  i proslijedite na dolje navedene e-mail adrese kako bismo izvršili odabir sudionika/ca jer je broj ograničen.

NOVOSTI IZ RADA MKSJ

Suđenje Goranu Hadžiću, optuženom za zločin protiv čovječnosti (progone na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi, istrebljivanje, ubojstva, zatvaranje i mučenje, nehumana djela, deportacije i prisilno premještanje), pred Vijećem Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju (u daljem tekstu MKSJ), u prekidu je od listopada 2014. godine, zbog optuženikove bolesti.

Tužilaštvo MKSJ, dana 23. siječnja 2015. godine zatražilo je, ekspertnu procjenu optuženikova zdravstvenog stanja. Vijeće MKSJ taj zahtjev je usvojilo i naložilo provođenje procjene.

Tjedan dana nakon toga obrana opt. Gorana Haadžića zatražila je hitno puštanje optuženog na privremenu slobodu, zbog teškog zdravstvenog stanja.

Obrana opt. Gorana Hadžića je ponovo zatražila hitno puštanje optuženika na privremenu slobodu, u trajanju od tri tjedna. U tom periodu, po mišljenju i stavu obrane opt. Hadžića, Vijeće MKSJ će imati dovoljno vremena odlučiti o njihovu prethodnom zahtevu za puštanje na privremenu slobodu (iz siječnja 2015. godine). U periodu od tri tjedna Goran Hadžić će moći, ako Vijeće usvoji zahtjev, pripremiti se za novu turu kemoterapije moždanog tumora, koja bi počela 26. veljače 2015. godine.

Trilateralni sastanak tužitelja iz regije

U distriktu Brčko, Bosna i Hercegovina, održan je dana 20. veljače 2015. godine, sastanak glavnog tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine, g. Gorana Salihovića, glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske, g. Dinka Cvitana i tužioca za ratne zločine Srbije, g. Vladimira Vukčevića,  predstavnika institucija za zatočene i nestale, predstavnika Međunarodne komisije za nestale osobe ()CMP) u Bosni i Hercegovini, te predstavnika UNDP Misije za Bosnu i Hercegovinu.

Glavna tema sastanka bila je jačanje regionalne suradnje u procesu traženja i identifikacije nestalih osoba, kao bitnog segmenta u procesuiranju predmeta ratnih zločina.

Zajednički zaključak sastanka je da je potrebna intenzivnija suradnja i razmjena podataka o nestalim osobama između tužiteljstava  i institucija u zemljama regije, kako bi se i na ovaj način ubrzao proces traženja i identifikacije nestalih osoba.

TUŽILAŠTVO ZA RATNE ZLOČINE REPUBLIKE SRBIJE NAJAVILO ŽABLU

TUŽILAŠTVO ZA RATNE ZLOČINE REPUBLIKE SRBIJE NAJAVILO ŽABU

Tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije najavilo je da će uložiti žalbu na odluku Apelacionog suda u Beogradu o ukidanju pritvora šestorici osuđenika, Saši Radaku, Đorđu Šošiću, Miroslavu Đankoviću, Miroljubu Vujoviću, Stanku Vujanoviću i Predragu Milojeviću osuđenih na maksimalne zatvorske kazne (20 godina), za sudjelovanje u izvršenju zločina na Ovčari, 20/21. studenoga 1991. godine.

NOVOSTI O PREDMETU ZLOČIN NA OVČARI

NOVOSTI U SLUČAJU ZLOČINA NA OVČARI
Odlukom sudskog vijeća za ratne zločine Žalbenog suda u Beogradu šestorica okrivljenih za ratni zločin na Ovčari 1991. godine puštena su da se brane sa slobode jer protiv njih, poslije žalbenog postupka, ne postoji pravomoćna presuda, potvrđeno je u petak Hini u ovom sudu.

Izvršenje zatvorske kazne od 20 godina obustavljeno je Saši Radaku, Đorđu Šošiću, Miroslavu Đankoviću, Miroljubu Vujoviću, Stanku Vujanoviću i Predragu Milojeviću.

Sudsko vijeće je, prekidajući iz formalno-procesnih razloga izdržavanje kazne šestorici osuđenih za zločine na poljoprivrednom dobru kod Vukovara, istodobno izreklo mjeru zabrane napuštanja mjesta boravka, uz obvezu da se jednom tjedno, svakog ponedjeljka, javljaju lokalnoj policiji u mjestu gdje žive.

Na ovu odluku nadležno tužiteljstvo za ratne zločine ima pravo žalbe u roku od tri dana.

ZLOČIN U SOTINU (listopad – prosinac 1991. godine)

ZLOČIN U SOTINU (listopad – prosinca 1991. godine)
SKRAĆENA OPTUŽNICA:
Optuženicima se stavlja na teret da su u vrijeme unutarnjeg (nemeđunarodnog) oružanog sukoba, koji se tijekom 1991. godine vodio na dijelovima teritorija Republike Hrvatske, tada u sastavu SFRJ, između organiziranih oružanih formacija teritorijalne obrane i milicije, sastavljenih pretežno od pripadnika srpske nacionalnosti i oružanih snaga tadašnje JNA s jedne strane, i organiziranih oružanih formacija Republike Hrvatske, Zbora narodne garde i policije, s druge strane, kao pripadnici TO Sotin, milicije i JNA, u periodu od listopada do kraja prosinca 1991. godine, u Sotinu i okolici, kršeći pravila međunarodnog prava iz čl. 3.st.1.t.a IV Ženevske konvencije o zaštiti građanskih osoba za vrijeme rata, u vezi s čl.13.st.1. u vezi s čl.4.st.1.t.a Dopunskog protokola uz navedenu Konvenciji o zaštiti žrtava nemeđunarodnih oružanih sukoba (Protokol II), vršili ubojstva:
točka I
opt. suradnik Žarko Milošević i okr. Dragan Mitrović, neutvrđenog dana u listopadu 1991. godine, na lokaciji zvanoj „Vodice“, na obali Dunava, u blizini Sotina, zajedno sa sada pokojnim M.M. zvanim „Cvole“, izvršili ubojstvo civila Stjepana Štera i Snježane Blažević

točka II
opt.. suradnik Žarko Milošević, neutvrđenog dana u studenom 1991. Godine, u vinogradu pored Dunava, u blizini Sotina, ubio civila Marina Kušića

točka III
opt. suradnik Žarko Milošević, opt. Dragan Mitrović, opt. Dragan Lončar, opt. Mirko Opačić dana 27. prosinca 1991. godine, izvršili ubojstvo 13 civila nesrpske nacionalnosti: Marka Filipovića, Kate Filipović, Slavice Cicvarić, Krešimira Đukića, Marka Kušića, Magdalene Kušić, Ivice Matijaševića, Andrije Rajsa, Marka Raguža, Mirjane Raguž, Miroslava Raguža, Henriha Silija i Željka Vojkovića, a opt. Miroslav Milinković im je u tome pomogao

OPĆI PODACI:

Viši sud u Beogradu, Odjeljenje za ratne zločine

II Vijeće za ratne zločine:
sutkinja Vera Vukotić, predsjednica Vijeća
sutkinja Vinka Beraha Nikićević – članica Vijeća
sudac Vladimir Duruz – član Vijeća

kazneno djelo: ratni zločin protiv civilnog stanovništva, čl. 142.st.1. KZJ

optuženici:
Žarko Milošević, optuženik suradnik, optužen po tri točke optužnice
Dragan Mitrović, optužen po dvije točke optužnice
Dragan Lončar, optužen po jednoj točci optužnice
Mirko Opatičić, optužen po jednoj točci optužnice
Miroslav Milinković, optužen po jednoj točci optužnice

Branitelji:
Odvjetnica Mirjana Abdoli, braniteljica po službenoj dužnosti opt. suradnika Žarka Miloševića
Odvjetnik Vojislav Vukotić, branitelj po službenoj dužnosti opt. Dragana Mirkovića
Odvjetnik Nikola Nikolić, branitelj po službenoj dužnosti opt. Dragana Lončara
Odvjetnik Dušan Ignjatović i odvjetnica Brankica Majkić, izabrani branitelji opt. Mirka Opačića
Odvjetnik Radoje Aleksić, branitelj po službenoj dužnosti opt. Miroslava Milinkovića

Optužnica Tužilaštva za ratne zločine br. KTO 9/13, od 31. orosinca 2013. godine

Optužnicu zastupa Dušan Knežević, zamjenik Tužioca za ratne zločine Srbije

Punomoćnica oštećenih: Marina Kljajić, odvjetnica Fonda za humanitarno pravo iz Beograda

Žrtve civili (ubijeni u listopadu 1991. godine, lokacija „Vodice“ na obali Dunava):
Stjepan Šter i Snježana Blažević

Žrtva civil (ubijen u studenom 1991. Godine u vinogradu pored Dunava, u blizini Sotina):
Marin Kušić

Žrtve civili (ubijeni 27. prosinca 1991. godine, lokacija stara ciglana – atar sela Sotin):
Marko Filipović, Kata Filipović, Slavica Cicvarić, Krešimir Đukić, Marko Kušić, Magdalena Kušić, Ivica Matijašević, Andrija Rajs, Marko Raguž, Mirjana Raguž, Miroslav Raguž, Herih Sili, Željko Vujković

Glavna rasprava započela je dana 4. veljače 2015. godine. Dana 4, 5. i 6. veljače 2015. godine, nakon što je Zamjenik Tužitelja za ratne zločine Srbije pročitao optužnicu, optuženik suradnik i ostali optuženici iznijeli su svoje obrane.

Obitelji žrtava prije više godina stupile su u kontakt sa predstavnicima Tužilaštva za ratne zločine, predlažući pokretanje postupka u Srbiji, s obzirom da su osobe, za koje su oni imali informacija da su sudjelovali u izvršenju zločina nad stanovnicima Sotina, sada u Srbiji.

Županijsko državno odvjetništvo iz Osijeka, predmet K-DO-54/12 od 18. srpnja 2012. godine, dostavilo je Tužilaštvu za ratne zločine Srbije ovjerene kopije sudskog spisa Županijskog suda iz Osijeka K-RZ-17/12, u kaznenom predmetu protiv više optuženika, zbog kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, iz čl. 120.st.1. OKZ RH.

Tužilaštvo za ratne zločine Srbije razmotrilo je dostavljene kopije, utvrdilo da su podaci i dokaz u suglasnosti sa Sporazumom o suradnji u progonu počinitelja kaznenih djela ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida, zaključenog u listopadu 2006. godine između Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije.

Svih pet optuženika državljani su Republike Srbije, imaju prebivalište na području Republike Srbije.

Protiv Ž.J. vođena je istraga temeljem Naredbe Tužilaštva za ratne zločine Srbije (KTI 1/13 od 29. siječnja 2013. godine), protiv G. P. vođena je istraga po Naredbi Tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije br. KTI 1/13, od 23. kolovoza 2013. godine. Ž. J. nalazi se u Australiji, G. P. nalazi se u Kanadi. Naredbom Tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije br. KTI 1/13 od 30. prosinca 2013. godine, istraga protiv Ž. J. i G. P. je prekinuta i bit će nastavljena kada budu dostupni pravosudnim organima Republike Srbije.

Tijekom istrage, Rješenjem Višeg suda – Odjeljenja za ratne zločine u Beogradu, suca za prethodni postupak, od 17. Srpnja 2013. Godine, do tada okrivljeni Žarko Milošević dobio je status okrivljenog suradnika. Prihvatio je Sporazum o svjedočenju okrivljenika, zaključen dana 28. lipnja 2013. godine, između Tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije i okrivljenog Žarka Miloševića. Temeljem toga Sporazuma okrivljeni suradnik za izvršenje kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, iz čl. 142.st.1. KZ SRJ, utvrđena je kazna zatvora u trajanju od 9 godina.

Nakon što je Zamjenik Tužitelja za ratne zločine Srbije pročitao optužnicu, optuženik suradnik i ostali optuženici iznijeli su svoju obranu. Svi optuženici, osim optuženog suradnika, poricali su izvršenje kaznenog djela koje im se optužnicom stavlja na teret. Optuženi suradnik priznao je počinjenje kaznenog djela, radnje koje mu se stavljaju na teret, te je osim ostalih optuženika naveo imena i nadimke ostalih osoba koje su sudjelovale u izvršenju kaznenog djela, te je spomenuo osobe koje su u međuvremenu umrle.

Glavnu raspravu su pratili:
– članovi obitelji žrtava iz Sotina (djeca, majka, unuka)
– novinari HRT, NOVA TV, HINA
– gđa Kristina Khos, savjetnica za politička pitanja Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Srbiji
– predstavnica misije OSCE-a u Srbiji
– predstavnik Fonda za humanitarno pravo iz Beograda
– Veselinka Kastratović, monitorica suđenja za ratne zločine iz Centra za mir, nenasilje i ljudska prava iz Osijeka

Pred vijećem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu nastavljena je glavna rasprava dana 16. ožujka 2015. godine. Suočeni su optuženici i optuženik suradnik. Pri tom suočenju svaki od optuženika i optuženik suradnik ostali su kod svojih ranijh iskaza, vezano za sudjelovanje u planiranju i izvršenju kaznenog djela ratnog zločina u Sotinu.
Dokazni postupak započeo je u ponedjeljak, 16. ožujka 2015. godine.
Ispitivana su tri svedoka optužbe: Milorad Višić, Predraga Bezbradica, Dragan Todorović.
U utorak, 17. ožujka 2015. godine, ispitani su svjedoci Milan Ostojić, Željko Mijakovac, Saša Drača i Milan Vučenović. U srijedu, 18. ožujka 2015. godine, ispitani su svjedoci: Ivan Dondur, Radomir Nestorović, Boris Anojčić i Mirko KovačevićNastavak dokaznog postupka zakazan je za 12. i 13. svibnja 2015. godine.