Najnovija izjava povodom suđenja o Lori

Član Vijeća sudac Damir Primorac, je po zapisima promatrača, dana 23. studenoga 2005. godine, u više navrata, neverbalno komunicirao prema braniteljima/cama, što nije uobičajeno u sudskom procesu jer se može interpretirati na različite načine. Smatramo da je formulacija: « Mogla bi se staviti primjedba na objektivnost člana Vijeća Damira Primorca ….»ishitrena. U analizi s ključnim nalazima s praćenja suđenja, koji smo nedavno objavili, nismo na takav način interpretirali zabilježeno ponašanje. Stoga smo, uz ispriku sucu g. Damiru Primorcu  izmijeniti interpretaciju na Web stranici, i dalje, upozoravajući na ponašanje koje smo uočili. Ovaj primjer pokazuje koliko bi važno bilo da sudski procesi za ratne zločine budu popraćeni i video zapisima.

Ocjena monitoring tima dosadašnjeg tijeka suđenja za ratni zločin protiv civila u «Lori» se može sažeti u slijedeće.
Smatramo da se proces vodi korektno i da će ovo suđenje pozitivno utjecati na unapređivanje prakse suđenja za ratne zločine u Republici Hrvatskoj i u regiji. Predsjednica Vijeća za ratne zločine, sutkinja Spomenaka Tonković, korektno provodi naputke Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Osigurala je dolazak svjedoka iz Srbije i Crne Gore te Bosne i Hercegovine. Vodila je njihovo svjedočenje na način da su, prema vlastitom iskazu i nalazu monitora, mogli iskazati što su sami doživjeli u zatvoru «Lora» i njihova saznanja o stradanju civila. Također, Predsjednica Vijeća ne dozvoljava neprimjerene ispade publike. Naša  primjedba se odnosi na, po našoj procjeni, neprimjereno ponašanje nekih branitelja i braniteljica, čiji su  komentari, upadice, pitanja neprimjereni  sudnici, koriste prostor sudnice za iskazivanje vlastitih političkih stavova a svojim pitanjima i komentarima vrijeđaju svjedoke kao osobe.

Katarina Kruhonja

Osijek, 20. siječnja 2006.