(Ne) Zaštićeni svjedok

Ovih smo dana u novinama mogli pročitati dijelove iz zapisnika Državnog odvjetništva o uzimanju izjave od Josipa Uglika. koji je u sudskom procesu vođenom radi kaznenog djela ratnog zločina protiv civila počinjenog u Paulin Dvoru, bio zaštićeni svjedok.

Kako je moguće da su dijelovi zapisnika objavljeni u tisku, kad odredbe Zakona o zaštiti svjedoka, kao i odredbe Zakona o kaznenom postupku, nalažu da se izjave svjedoka čuvaju prema posebnim uvjetima?

Očekujemo da Državno odvjetništvo Republike Hrvatske ispita i utvrdi tko je od nadležnih organa odgovoran što su podaci o zaštićenim svjedocima postali dostupni javnosti, te tko je od nadležnih organa odgovoran što su dijelovi zapisnika o uzimanju izjave od zaštićenog svjedoka, unatoč tome što su predstavljali službenu tajnu, dospjeli u javnost.

Ukoliko se ne postupi sukladno propisima i ne osigura maksimalna zaštita podataka i svjedoka možemo očekivati daljnje nepovjerenje javnosti u nadležne institucije te pasivnost i strah građana, dok jedno od načela demokracije od građana upravo traži aktivno sudjelovanje u javnom životu.

U ime Centra za mir, nenasilje i ljudska prava
Branka Kaselj
izvršna direktorica