Što bi RH trebala/mogla ispuniti prije zatvaranja Poglavlja 23

 

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, Documenta – centar za suočavanje s prošlošću i Građanski odbor za ljudska prava smatraju da bi do zatvaranja Poglavlja 23 Republika Hrvatska mogla poduzeti mjere kojima bi se omogućio pomak u procesuiranju ratnih zločina. Sažetak zahtjeva pogledajte ovdje.