Outreach program Tribunala danas je objavio svoju najnoviju publikaciju pod nazivom ’20 godina MKSJ-a’.

Outreach program objavio publikaciju ’20 godina MKSJ-a’
Haag, 16. siječnja 2015.

Outreach program Tribunala je objavio svoju najnoviju publikaciju pod nazivom ’20 godina MKSJ-a’. Ova knjiga pruža jedinstven uvid u poglede i stavove visokih zvaničnika Tribunala i ključnih aktera tokom otvorenih diskusija o radu MKSJ-a.