Zločin u Lori 2

OPĆI PODACI:

Predmet: Lora 2

Sud: Županijski sud u Splitu

Vijeće za retne zločine:
sudac Vladimir Živaljić, predsjednik Vijeća
sudac Davor Svalina, član Vijeća
sudac Stanko Grbavac, član Vijeća

optuženici:
Tomislav Duić, sudi mu se u odsutnosti (Rješenje Izvanraspravno vijeća Županijskog suda iz Splita od 27. rujna 2011. godine )
Tonči Vrkić, brani se sa slobode
Emilio Bungur, uhićen u kolovozu 2015. godine, nalazi se na izdržavanju kazne zatvora
Ante Gudić, brani se sa slobode
Anđelko Botić, brani se sa slobode

kazneno djelo: ratni zločin protiv ratnih zarobljenika, čl. 122. OKZ RH

Optužnica ŽDO iz Splita, od 23. prosinca 2008. godine

zastupnica optužbe: Vesna Beširević, zamjenica ŽDO iz Splita

branitelji:
odvjetnik Hrvoje Alajbeg, branitelj po službenoj dužnosti opt. Tomislava Duića
odvjetnik Nediljko Ivančević, branitelj po službenoj dužnosti opt. Tončija Vrkića
odvjetnik Vinko Burazer, izabrani branitelj opt. Emilia Bungura
odvjetnik Josip Mrklić, branitelj po službenoj dužnosti opt. Ante Gudića
odvjetnik Vinko Gulišija, branitelj po službenoj dužnosti opt. Anđelka Botića

žrtve:
37 zatočenih ratnih zarobljenika – zlostavljani, mučeni, ponižavani
Bojan Vesović, Dušan Jelić, Vlado Savić – umrli ratni zarobljenici od posljedica zlostavljanja

Optuženje:
Optuženike se tereti da su od ožujka do kolovoza 1992. godine u Splitu, i to opt. Tomislav Duić, kao zapovjednik Vojno istražnog centra u sastavu 72. bojne Vojne policije Hratske vojske, u naravi vojni zatvor «Lora» u Splitu, opt. Tonči Vrkić, kao njegov zamjenik, opt. Emilio Bungur, opt. Ante Gudić i opt. Anđelko Botić, kao stražari u zatvoru, zajedno s neutvrđenim osobama u Vojno istražnom centru, odnosno u Vojnom zatvoru Lora, u kojem su bili zatočeni ratni zarobljenici zarobljeni kao pripdnici tzv. JNA i srpskih paravojnih postrojbi, opt. Tomislav Duić i opt. Tonči Vrkić u navedenom svojstvu dopuštali njima podređenim stražarima, te drugim vojnim i civilnim osobama, ulaz u zatvor, da se prema 37 zatočenih ratnih azrobljenika ponašaju vrijeđajući njihovo ljudsko dostojanstvo i osobito ih ponižavali, psihički i fizički zlostavljali, mučili i tjelesno kažnjavali, te i sami u tome sudjelovali, povrijedivši tako odredbe Ženevske konvencije o postupanju s ratnim zarobljenicima, te odredbe čl. 76, čl. 86. i čl. 87. Dopunskog protokla uz Ženevske konvencije (Protokola I).

U bloku c Vojnog zatvora Lora, bili su zatočeni neevidentirani ratni zarobljenici, isti su bili svakodnevno premlaćivani nogama, šakama, gumenim i bejzbol palicama, priključivani na struju, odvođeni na lažna strijeljanja, prisiljavani na bludne radnje, prisiljavani da kleče i laju kao psi, namjerno šmrkovima polijevani po ozljedama.
Od posljedica zlostavljanja tri ratna zarobljenika su umrla: Bojan Vesović, Dušan Jelić i Vlado Savić, dok su drugi pretrpjeli ozljede, razderotine, prijeldome rebara, šaka, gornjih i donjih ekstremiteta, psihičke promjene.

Opisanim radnjama optuženicima se stavlja na teret da su počinili kazneno djelo ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika, iz čl. 122. OKZ RH.

Izvještaj s raprave
održane dana 9. i 11. rujna 2015. godine

velika dvorana Županijskog suda u Splitu

9. rujna 2015. godine

U raspravnoj dvorani nazočni: novinari, TV ekipe, obitelj i prijatelji opt. Emilia Bungura, Veselinka Kastratović monitorica suđenja za ratne zločine.

Nakon što je Predsjednik Vijeća predstavio članove Vijeća, utvrdio tko je pristupio na raspravu, predmet raspravljanja, upoznao je nazočne da je branitelj opt. Emilia Bungura dostavio odgovor na optužnicu, koji je dostavljenim svim strankama postupka.

Opt. Tomislav Duić nedostupan je, sudi mu se u odsutnosti temeljem Rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske iz 2012. godine.

Svi optuženici primili su i razumjeli pismenu pouku o svojim pravima.

Zamjenica ŽDO iz Splita pročitala je optužnicu od 23. prosinca 2008. godine.

Svi optuženici su razumjeli zašto su optuženi. Na pripremnom ročištu, koje je održano 24. lipnja 2015. godine, opt. Tonči Vrkić, opt. Ante Gudić i opt. Anđelko Botić izjasnili su se da nisu krivi za kazneno djelo, koje im se optužnicom stavlja na teret. Upitani na današnjoj raspravi kakav stav zauzimaju u odnosu na djelo koje im se stavlja na teret, ponovili su da nisu krivi, te postavljeni imovinsko pravni zahtjev smatraju neosnovanim.

Opt. Emilio Bungur, koji je uhićen u kolovozu 2015. godine, nije bio nazočan na pripremnom ročištu, na današnjoj raspravi se izjasnio da nije kriv, te postavljeni imovinko pravni zahtjev smatra neosnovanim.

Svi optuženici će svoju obranu iznijeti na kraju dokaznog postupka.
Predsjednik Vijeća upoznao je sve optuženike s odredbom čl. 418.st.3. ZKP, da imaju pravo sudjelovati u dokaznom postupku, postavljati pitanja, prijedlagati dokaze, i sve što kažu prilikom izvođenja dokaza smatrat će se njihovom obranom.
Uvodni govori stranaka:
Zamjenica ŽDO iz Splita rekla je da će optužba tijekom rasprave dokazati, izvođenjem svih materijalnih i personalnih dokaza, da su optuženici počinili kazneno djelo koje im se optužnicom stavlja na teret.
Branitelj opt. Tomislava Duića rekao je da će obrana dokazati neutemeljenost optužnice. Pridružio se prigovorima koje je u dosadašnjem tijeku kaznenog postupka iznio branitelj opt. Emilia Bungura.
Branitelj opt. Tončija Vrkića rekao je da njegov branjenik nije bio dozapovjednik Vojnog zatvora Lora, nije sudjelovao u radnjama izvršenja kaznenog djela koje mu se stavlja na teret. Iz činjeničnog opisa optužnice nije jasno u kojim radnjama je sudjelovao njegov branjenik. Cjelokupno ponašanje njegova branjenika nije bilo maltretiranje zarobljenika, već upravo suprotno. Njegov branjenik je štitio integritet i osobnost zatvorenika.
Branitelj opt. Emilia Bungura rekao je da Sud krši ustavna prava njegova branjenika, da u odnosu na njegova branjenika nema pravomoćnog Rješenja Optužnog vijeća, te je u odnosu na njegova branjenika ovaj postupak nezakonit. Rekao je da se u ovom postupku krši temeljno načelo, a koji glasi da nema djela bez njegova propisivanja u zakonu, a u ovom slučaju primjenjuje se Zakon koji nije donio Hrvatski Sabor. Pitao se što je s ustavnošću. Rekao je da ovo Vijeće za ratne zločine uporno zanemaruje njegove prigovore. Stoga je rekao da predlaže da Vijeće razmotri sve njegove prigovore.
Branitelj opt. Ante Gudića rekao je da je optužnica nezakonita, u cijelosti je poriče. Predloženi dokazi ne ukazuju da bi njegov branjenik sudjelovao u radnjama koje mu se stavljaju na teret. U odnosu na tjelesne povrede i smrtna stradanja ratnih zarobljenika, dokaza za sudjelovanje njegova branjenika u tome nema.
Branitelj opt. Anđelka Botića rekao je da će tijekom dokaznog postupka dokazati da njegov branjenik nije počinio kazneno djelo koje mu se stavlja na teret. Iz obrane njegova branjenika jasno je da on nije bio u kritično vrijeme u Vojnom zatvoru Lora. Iz iskaza svjedoka vidljivo je da se prema njima postupalo dobro. Optužnica se temelji na iskazima neprijateljskih vojnika koji imaju ideološke razloge za iskaze kakve su dali.
Svi optuženici složili su se s uvodnim govorima svojih branitelja.
Dokazni postupak
Svjedok Miroslav Karin je rekao da je njegovo ime spomenuo Mario Barišić u kontekstu da je svjedok dolazio sa Mariom Barišićem u VIC Lora, da je vidio nešto vezano za transport zarobljenika. Svjedok je rekao da je sto posto siguran da nije dolazio u VIC Loru, stoga nema saznanja o tome.
Svjedok je 1992. godine bio pripadnik Hrvatske vojske, 72. bojne Vojne policije, radio je u Šibeniku, a od proljeća 1992. godine prešao je u Dračevac u Split. Krajem ljeta 1992. godine prešao je u Loru. Siguran je da u kritično vrijeme nije dolazio u VIC Lora. Bio je pripadnik antiterorističke jedinice Vojne policije. Nije sudjelovao u privođenju zarobljenika. Poznaje Milorada Paića, no, sa Paićem nikada nije razgovarao o događajima u VIC Lora.

Svjedok Damir Boršić je rekao da je u kritično vrijeme bio u IV satniji 72. bojne Vojne policije u Šibeniku, na dužnosti zapovjendika vojnog pritvora Kuline. Poznaje Maria Barišića i Milorada Paića, sa njima je došao u Loru. Mario Barišić je bio zapovjednik kriminalističke službe u satniji. Rekao je da ga je pozvao Mario Barišić da ide sa njim i Miloradom Paićem u Loru, gdje je zapovjednik Lore postao Tomislav Duić, da ga svjedok uvede u dužnosti zapovjednika.

Po dolasku u Loru svjedok je prvi put vidio Tomislava Duića, bio je u jednoj kancelariji u Lori. Uputio je Duića koje evidencije treba voditi, da mora urediti prostorije, staviti krevete. Kroz vrata je vidio da u Lori nisu bili adekvatni uvjeti. Na hodniku je vidio dvadesetak zatvorenika, bili su prljavi. Misli da nisu bili u odorama. Na ztvorenicima nije uočio povrede. Svjedoku je predočen dio njegova iskaza iz istrage, gdje je rekao da postoji mogućnost da je u ćeliji vidio poneku modnricu na zatvorenicima, da nije komunicirao sa zarobljenicima.

Nije znao za postojanje bloka c. To je spominjao Mario Barišić, ali svjedok to nije vidio. Predočen mu je dio iskaza iz istrage, gdje je rekao da mu je Mario Barišić pripao i za zarobljenike koji su pretučeni. Svjedok je rekao da je taj iskaz točan.

U Lori je bio još jednom nakon više mjeseci, možda godinu dana. Ponovo je bio sa Mariom Barišićem i Miloradom Paićem. Došli su po pedesetak ratnih zarobljenika, koje su prevezli iz Lore u Šibenik, a potom u Zadar. Većina tih zarobljenika bila je u SMB uniformama. Na zarobljenicima nije vidio ozljede, nitko od zarobljenika mu se nije žalio na ozljede.

Svjedok za svoga boravka u Lori, osim opt. Tomislava Duića, nikoga od ostalih optuženika nije vidio.

Na upit branitelja opt. Tončija Vrkića je li vojni pritvor Kuline u Šibeniku bio u sastavu 72. bojne Vojne policije, kao i Lora, svjedok je rekao da je. U vojnom pritvoru Kuline nije postojao zamjenik zapovjednika vojnog pritvora. Rekao je da je Tomislav Duić bio zapovjednik u Lori u vrijeme oba njegova posjeta Lori.
11. rujna 2015. godine

U raspravnoj dvorani nazočni: novinari, obitelj i prijatelji opt. Emilia Bungura, Veselinka Kastratović monitorica suđenja za ratne zločine.

Supruga Emilia Bungura rekla je da se novinari „NOVA TV“ žale da im nije dopušten ulazak u Sud. Rekla je da su dozvolu za snimanje dobili od Predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske, ali je Predsjednik Vijeća za ratne zločine Županijskog suda u Splitu shvatio da su dozvolu za snimanje dobili samo za prvi dan rasprave.

Predsjednik Vijeća upoznao je nazočne da je Vijeće primilo dva podneska Branitelja opt. Emilia Bungura, od 10. rujna 2015. godine. Jedan podnesak je zahtjev za spajanje obnovljenog i tekućeg postupka u odnosu na opt. Emilija Bungura, a drugi podnesak je zahtjev za izuzeće Vijeća za ratne zločine i Predsjednika Županijskog suda u Splitu.

Slijedom rečenog Vijeće je donijelo Rješenje o odgodi rasprave na neodređeno vrijeme, cjelokupni spis dostavit će se Predsjedniku Županijskog suda u Splitu, a potom i Vrhovnom sudu Republike Hrvatske na odlučivanje o zahtjevu za izuzeće.