KONFERENCIJA O NASLJEĐU MKSJ ODRŽANA U SARAJEVU

Oslanjajući se na napore koje je MKSJ već poduzeo u pokretanju razgovora o naslijeđu i projekata u vezi s naslijeđem MKSJ je održao završnu konferenciju o naslijeđu u Sarajevu od 22. do 24. lipnja 2017. godine, kako bi dao doprinos debati koju trenutno vodi čitav niz zainteresiranih strana.

Ovom prilikom različiti lokalni, regionalni i međunarodni akteri razgovarali su o aspektima uloge MKSJ i njegova naslijeđa u nekoliko ključnih stvari.

Cilj konferencije je da se drugima omogući da se oslone na postignuća koja je MKSJ ostvario tijekom svog 24-godišnjeg postojanja. Zamisao je da se održi niz dinamičnih dijaloga s onima koji mogu prenijeti ono što je MKSJ razvio u nova područja, s posebnim osvrtom na ulogu nacionalnih sudionika. Konferencija će istražiti na koji način rad MKSJ-a može formulirati odgovore na zvjerstva i zločine vezane za sukobe na nacionalnoj razini na brojnim poljima, i istovremeno iskoristiti transfer iskustava stečenih na nacionalnoj razini.

Na ovoj Konferenciji, razmatranje naslijeđa neće biti samo statička ocjena rada MKSJ-a, nego i dinamičan razgovor i proces transformacije – razmjena iskustava i saznanja. Samo kroz dinamičan i otvoren proces može se postići krajnji cilj, a to je unapređenje i jačanje vladavine prava.