NEPRAVOMOĆNA PRESUDA ZA ZLOČIN U BOROVU SELU

Vijeće za ratne zločine Županijskog suda u Osijeku objavilo je danas, 23. ožujka 2016. godine, presudu, kojom je okr. Radenko Alavanja oslobođen.

Optužnicom ŽDO iz Osijeka okr. Radenku Alavanji je stavljena na teret garantna zapovjedna odgovornost, da je kao komandant TO Borova Sela u razdoblju od 18. do 22. studenoga 1991. godine, nakon okupacije Vukovara, kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba, iako je bio dužan, propustio spriječiti da se civilno stanovništvo ubija, muči, da se prema njemu nečovječno postupka, da mu se nanose ozljede tjelesnog integriteta i da se primjenjuju protuzakonita zatvaranja civilnog stanovništva, pa da bi time počinio kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva.

Usmeno obrazlažući presudu Predsjednik Vijeća je naglasio da je Vijeće utvrdilo:

– u Borovu Selu počinjen je jedan od najtežih zločina prema civilima (ubijeno je 39 civila, a za 32 osobe, koje su mučene, ispitivane, premlaćivane, te su deportirane i od tada im se gubi svaki trag, još uvijek se traga)

– okr. Radenko Alavanja je u kritično vrijeme bio komandant TO Borova Sela

No, suprotno navodima optužnice, Vijeće, izvodeći personalne dokaze, i to uglavnom iskaze oštećenika, ljudi kojima su ubijeni ili nestali najbliži srodnici,  nije našlo utvrđenim da je okr. Radenko Alavanja sudjelovao u mučenjima, ubijanju, te nije imao ovlasti zapovijedanja nad onima koji su mučili, zlostavljali i ubijali civile.

Vijeće je detaljno analiziralo dokaz, koji je pred kraj dokaznog postupka predložilo ŽDO iz Osijeka (espertiza belgijskog časnika UN u ulozi, organizaciji, ustroju, djelovanju bivše JNA – operativna grupa „jug“, u postupku protiv vukovarske trojke).  Utvrđeno je da su zločini počinjeni u Borovu Selu, kao i u Vukovaru i široj okolici, dio plana bivše JNA za uništenjem svih koji su bili u HV ili su imali bilo kakve veze, čak i rodbinske s pripadnicima HV. Utvrđeno je da su ispitivanja, odvajanja ljudi (trijažu) radili pripadnici sigurnosnog tima bivše JNA, koji su na područje Vukovara i okolice došli u vrijeme pada Vukovara. Iz iskaza jednog pripadnika TO Borovo Selo, a to je jedan u nizu izvedenih dokaza, utvrđeno je da su uz Radenka Alavanju u školi u Borovu Selu, gdje se uglavnom događa zločin, ispitivanje, selekcija, odvođenje na ubijanje, bili visoki oficiri bivše JNA, koji su zabranili spašavanje civila i ratnih zarobljenika, koje su pojedini mještani Borova Sela pokušali spasiti (svoje prijatelje, radne kolege, tazbinske srodnike…).

Stoga je Vijeće donijelo oslobađajuću presudu, a troškovi postupka pali su na račun  proračunskih sredstava.