OBJAVA PRESUDE ZA RADOVANA KARADŽIĆA

Raspravno vijeće Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju (u daljem tekstu MKSJ), objavit će presudu u kaznenom predmetu, koji se vodi protiv opt. Radovana Karadžića, dana 24. ožujka 2016. godine, u 14,00 sati.

Radovan Karad žić je bivši predsjednik Republike Srpske, vođa Srpske demokratske stranke (SDS) i vrhovni komandant Vojske Republike Srpske, jedan je od najviše rangiranih dužnosnika kojima se sudilo ili sudi pred MKSJ.

Optužnicom Tužiteljstva MKSJ opt. Radovanu Karadžiću se stavlja na teret sudjelovanje u  četiri udružena zločinačka pothvata. Tužilaštvo navodi da je, najkasnije od listopada 1991.  godine do 30. studenoga 1995. godine, sudjelovao u cjelokupnom udruženom zločinačkom pothvatu (u daljem tekstu UZP), koji je imao za cilj trajno uklanjanje bosanskih Muslimana i bosanskih Hrvata s područja u Bosni i Hercegovini. Pripadnici vojnih i policijskih snaga  bosanskih Srba, čineći kazneno djelo genocida, progona, istrebljenja, ubojstva, deportacije i prisilnog premještanja, namjeravali su ostvariti taj cilj.

Tužiteljstvo MKSJ, dalje navodi da je od travnja 1992. godine do studenoga 1995. godine, optuženik sudjelovao u UZP-una način pokretanjai provedbe kampanja snajperskog djelovanja i granatiranja civilnog stanovništva Sarajeva, čiji je primarni cilj bio širenje terora među njim.

Radovan Karadžić se, također, tereti da je od dana koji su neposredno prethodili 11. srpnjuj 1995. godine, pa sve do 1. stidempg 1995. godine, sudjelovao u UZP, čiji je cilj eliminiranje bosanskih Muslimana u Srebrenici, i to ubijanjem muškaraca i dječaka,  prisilnim odvo đenjem žena, djece i starijih muškaraca iz Srebrenice. Tužiteljstvo navodi da je ova namjera predstavljala ili uključivala počinjenje djela genocida, progona, istrebljenja, ubojstva, deportacije i prisilno premještanje.

Naposljetku, navodi se da je optuženik tijekom svibnja i lipnja 1995. godine sudjelovao u UZP uzimanja pripadnika UN kao taoca, kako bi se NATO prisilio da se suzdrži od zračnih napada na vojne ciljeve bosanskih Srba.

U ovom kazneom postupku Raspravno vijeće MKSJ izvedeno je 11.500 dokaza. Saslušano je ukupno 586 svjedoka: 337 svjedoka Tužiteljstva MKSJ, 248 svjedoka obrane opt. Radovana Karadžića. Raspravno vijeće MKSJ je zasjedalo 497 dana.

Tužiteljstvo MKSJ je podiglo optužnic eprotiv 161 osobe zbog teških povreda humanitarnog prava počinjenih na prostoru bivše Jugoslavije od 1991. godine do 2001. godine. Postupci protiv 149 optuženika su pravomoćno završeni. Trenutno su u tijeku postupci protiv 12 optuženika, od čega za četvoricu pred raspravnim vijećima, za 8 pred Žalbenim vijećima.