ODLUKA VRHOVNOG SUDA U PREDMETU PROTIV OKR. TOMISLAVA MERČEPA

Žalbeno vijeće Vrhovnog suda Republike Hrvatske, odlučujući o žalbenim razlozima stranaka kaznenog postupka, u premetu okr. Tomislava Merčepa, donijelo je odluku kojom je preinačilo nepravomoćnu presudu u dijelu odluke o kaznenoj sankciji. Svojom odlukom Vijeće je okr. Tomislava Merčepa osudilo na kaznu zatvora u trajanju od 7 godina.