11. TRAVNJA 2017. GODINE U OSIJEKU ĆE SE ODRŽATI RADIONICA O ZAKONSKIM IZMJENAMA U ODNOSU NA ŽRTAVE KAZNENIH DJELA

Dana 11. travnja 2017. godine u Osijeku održat će se radionica o zakonskim izmjenama i usklađivanjima s Direktivama EU u odnosu na žrtve kaznenih djela.

Projekt: „Prava, podrška, zaštita i kompenzacija žrtava kaznenih djela“

Program treninga za predstavnike OCD-ova

Osijek, 11. travnja 2017. godine, „Esseker centar“, I kat, Ribarska 4 – 6

Od 9,30 – 16,00 sati

 

PROGRAM:

9,30 – 9,40 Pozdravna riječ

Veselinka Kastratović i Natalija Havelka, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek

9,40 – 10,25 Direktive 2012/29/EU i 2004/80/EC

Mia Božić Mihanović i Klaudia Buljan, Bijeli Krug Hrvatske Split

10,25 – 10,50 Zakon o kaznenom postupku – prava žrtava

Veselinka Kastratović, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek

10,50 – 11,15 Sustav besplatne pravne pomoći u Republici Hrvatskoj

Natalija Havelka, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek

11,15 – 12,00 Metodologija istraživanja (upitnik)

Nives Jozić, Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću Zagreb

12,00 – 13,00 Pauza za ručak i kavu

13,00 – 13,45 Rad sa žrtvama kaznenih djela i prekršaja (s primjerima iz prakse)

Kornelija Peašinović, Odjel za podršku žrtvama i svjedocima Županijski sud Osijek

13,45 – 14,30 Predrasude  i očekivanja u radu sa žrtvama

Ana Šeničnjak, koordinatorica Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja

14,30 – 15,15 Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela

Miren Špek, izvršni direktor Udruge za pomoć i podršku žrtvama i svjedocima

15,15 – 16,00 Diskusija

 

Moderatorice: Veselinka Kastratović i Natalija Havelka