Javna tribina u Belom Manastiru

18.05.2017. (četvrtak)

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek u suradnji s Vijećima romske nacionalne manjine organizira i

poziva vas na

J A V N U   T R I B I N U

koja će se održati u Belom Manastiru u prostoru Društvenog doma J. Antala 3 s početkom u 13,00 sati

 

T E M E   T R I B I N E

 

Što sve treba znati o reguliranju boravka u Hrvatskoj?

  1. Mario Zelić, Policijska postaja Beli Manastir

 

Diskriminacija, kako je prepoznati i zatražiti zaštitu?

  1. Mladen Stojanović, Područni ured pučke pravobraniteljice Osijek

Tribina se organizira u sklopu provedbe projekta „Pomoć u rješavanju apatridije“  koji financira UNHCR.