Konferencija : CIVILNE ŽRTVE RATA U HRVATSKOJ – ZAGREB 9.11.

Pozivamo Vas na završnu konferenciju pod nazivom “Civilne žrtve rata u Hrvatskoj” koja će se održati;

u Zagrebu, Novinarski dom, Perkovčeva 2, u petak 9.  studenoga s početkom u 10:00h.

Završna konferencija održava se u sklopu projekta “Zajedno za prava svih žrtava – Osnaživanje organizacija civilnog društva za istraživanje činjenica i zagovaranje obeštećenja” koje na svom području provode organizacije civilnog društva poput Delfian iz Pakraca, Pravde iz Bjelovara, Miramide iz Grožnjana, Centra za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, te nositelj projekta Documenta – Zagreb.

Projekt financira Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva RH.

Na konferenciji će se govoriti o pravu na obeštećenje te društvenoj solidarnosti i odgovornosti prema civilnim žrtvama rata, prezentacija istraživačkog izvještaja Civilne žrtve rata u Hrvatskoj te o otpisu parničnih troškova i potrebama civilnih žrtava rata – socijalna prava i reparacije.

Nacrt programa (podložan izmjenama) možete preuzeti                2012_10_Konferencija_Program_Draft

Više o projektu vidi ovdje. 

Više o projektu na stranicama Documente – Zagreb.

Više o kampanji za prava civilnih stradalnika

….http://www.civilnezrtve.hr/