KONFERENCIJA “OBILJEŽVANJE EUROPSKOG DANA ŽRTAVA KAZNENIH DJELA “

Konferencija “Obilježavanje Europskog dana žrtava kaznenih djela”

Uoči sutrašnjeg Europskog dana žrtava kaznenih djela (22. veljače), Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava iz Osijeka, Bijeli krug Hrvatska iz Splita i Udruga za podršku žrtvama i svjedocima iz Vukovara organiziraju Konferenciju za obilježavanje Europskog dana žrtava kaznenih djela koja će se održati 22. veljače 2017. godine u Novinarskom domu, Zagreb, Perkovčeva 2 s početkom u 11:00 sati. Važnost ovog javnog događaja je prepoznalo i Ministarstvo pravosuđa RH kao pokrovitelj ove konferencije što je ujedno i pokazatelj stajališta državne politike vezan uz brigu za svoje građane, kao i građane EU koji su na području RH postali žrtve kaznenih djela, kao i prilika predstavljanja strateških dokumenata RH, osobito Nacionalne strategije razvoja sustava podrške žrtvama i svjedocima u RH z razdoblje od 2016-2020.

Ključna nova pravila o minimalnim pravima žrtava diljem EU-a donesena su 25. listopada 2012. (Direktiva 2012/29/EU), a uključuju odgovarajuću potporu, informiranje i zaštitu koje da bi se uspješno osigurale traže blisku suradnju policije, tijela kaznenog progona, pravosudnih tijela, socijalne službe i službe za potporu. Država posebnim fondom iz naplaćenih novčanih kazni i oduzete imovinske koristi stečene kaznenim djelom jamči naknadu štete žrvama teških kaznenih djela nasilja. Radi pravnog uređenja tog novog instituta donesen je Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela, koji je stupio na snagu na dan prijema Republike Hrvatske u Europsku Uniju. Učinkovit sustav podrške žrtvama kaznenih djela predstavlja ključan element za djelotvoran progon počinitelja kaznenih djela, ali i za puno ostvarenje prava žrtava, koja im pripadaju neovisno o potrebama samog kaznenog pravosuđa.

Osnovni cilj Konferencije je podsjetiti javnost na ostvarivanje cijelog niza temeljnih prava žrtava kaznenih djela (da se sa žrtvama postupa s poštovanjem te da policija, državni odvjetnici i suci budu prikladno osposobljeni za rad sa žrtvama; da se žrtvama pruže razumljive informacije o njihovim pravima i slučaju; da se žrtvama jamči potpora u svim državama članicama EU, da žrtve mogu sudjelovati u postupku ako to žele te da im se pruži pomoć za sudjelovanje na suđenju; da se ranjive žrtve, kao što su djeca, žrtve silovanja ili žrtve s invaliditetom, identificiraju i na odgovarajući način zaštite; da su žrtve tijekom policijskih istraga i sudskih postupaka zaštićene); kao i razvijanje povjerenja u pravosudni sustav.

PROGRAM KONFERENCIJE:

Projekt “Prava, podrška, zaštita i kompenzacija žrtava kaznenih dijela”

partneri: Documenta – centar za suočavanje s prošlošću iz Zagreba, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, Udruga za pomoć žrtvama kaznenih djela “Bijeli krug Hrvatske” 

Konferencija
obilježavanje Europskog dana žrtava kaznenih djela
22. veljače 2017.

11 – 12 Pozdravne riječi
Vesna Teršelič, voditeljica Documente
Vedrana Šimundža-Nikolić, Ministarstvo pravosuđa RH
Branka Žigante Živković, Visoki prekršajni sud RH

12 – 12.15 Pauza

12.15 – 13.30 Uvodna izlaganja
Anita Matijević i Marija Goatti, MUPRH
Prava žrtava kaznenih djela i situacija u praksi
Maja Bukovac Puvača, Pravni fakultet u Rijeci

Državne naknade žrtvama kaznenih djela u RH
Marijana Senjak, Ženski sud

Psihološki aspekti reparacija
Lora Vidović, Pučka pravobraniteljica RH
Dvostruka viktimizacija – žrtve kaznenih djela, ali i sustava

13.30 – 14 Diskusija
Moderatorica: Milena Čalić-Jelić

Projekt je financiran u sklopu Justice programa Europske unije

Konferenciju se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva pravosuđa RH