MEĐUNARODNI DAN PRIGOVARAČA SAVJESTI

15. svibnja obilježava se kao Međunarodni dan prigovarača savjesti. Osobe, koje poradi svojih vjerskih ili moralnih, svjetonazorskih razloga, nisu pripravne ili ne žele poduzeti neku radnju, ne žele sudjelovati u nekom događaju, ne žele primjenjivati nasilje, imaju pravo na ulaganje prigovora savjesti.

Člankom 47. Ustava Republike Hrvatske propisano je pravo na prigovor savjesti vojnoj službi.

O uloženom pismenom prigovoru savjesti  odlučuje Povjerenstvo za civilnu slubžu. Pri odlučivanju Povjrenenstvo ne može raspravljati s razlozima koje prigovarač navede, već odlučuje o osnovanosti zahtjeva.

Prigovaračima savjeti, čiji zahtjev je usvojen, mora se omogućiti civilno služenje vojnog roka, i to u ustanovama izvan vojske (npr. humanitarnim, organizacijama civilnog društva, domovima za starije i nemoćne, domovima za djecu, organima upravu, …). Prava i obveze obveznika civilne službe, duljini civilnog roka, dobnoj granici do kada je muškarac obveznih civilne službe,… propisano je Zakonom o civilnoj službi (Narodne novine br. 25/03).