Međunarodni sud pravde Den Haag (Hrvatska – Srbija)

Dana 03. veljače 2015. godine, u 10,00 sati, Međunarodni sud pravde u Den Haagu, objavit će presudu u predmetu tužbe Republike Hrvatske protiv Republike Srbije i protutužbe Republike Srbije protiv Republike Hrvatske, obje za genocid.

Objave će se moći pratiti i putem video streaminga.

Više na: http://www.icj-cij.org/docket/files/118/18418.pdf