MOTIVACIJSKI SASTANAK S OCD-eima – BELI MANASTIR 09.03.2016.

U srijedu, 09. ožujka 2016. godine, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek održao je u belomanastirskom Društvenom centru motivacijski sastanak s predstavnicama P.G.D.I.-ja Mirelom Alagić i Erikom JasnićMirovne grupe “Oaza“ Anom Jeličić te Udrugom romskog prijateljstva „Luna“ Duškom Kostićem. Navedene organizacije civilnog društva suradnici su na projektu IPA 2011 “Civilno društvo za odgovorno upravljanje”.

Sadržaj motivacijskog sastanaka bio je dogovor oko budućih aktivnosti na neovisnom monitoringu koje provode navedene organizacije: P.G.D.I. prati učinkovitost provedbe mjere “Garancija za mlade”, Mirovna grupa Oaza prati učinkovitost provedbe mjere 7. “Osigurati trajno i privremeno stambeno zbrinjavanje žrtava nasilja u obitelji sukladno raspoloživim stambenim prostorima” iz “Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2011. do 2016. godine” dok Udruga Romskog prijateljstva prati provedbu mjere 2.4.3 Organizirati programe javnih radova i uključiti dugotrajno nezaposlene osobe pripadnike romske nacionalne manjine iz Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013-2015. godine.

Projekt Građanske Demokratske Inicijative – P.G.D.I iz Belog Manastira i koordinatorica projekta utvrdili su da je slab odaziv mladih za sudjelovanjem u anketi o učinkovitosti mjera „Garancija za mlade“. Zbog navedenog, koordinatorica projekta je poslala zamolbe na adrese nekoliko općina i gradova naše županije sa zamolbom da anketu proslijede mladima koji u njihovim tijelima koriste ili su koristili neku od mjera „Garancije za mlade“. Ista zamolba upućena je Savjetu mladih Općine Kneževi Vinogradi.

Udruga Romskog prijateljstva „Luna“ iz Belog Manastira nastavlja s distribucijom anketnih upitnika prema pripadnicima romske nacionalne manjine – korisnicima javnih radova. Koordinatorica projekta zaprimila je dopis Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ispostava Beli Manastir o broju uključenih pripadnika romske nacionalne manjine u programe javnih radova tijekom 2015. godine. Prema njihovim evidencijama tijekom 2015. godine na području Baranje ukupno je bilo uključeno 137 pripadnika/ca romske nacionalne manjine.

Predstavnica Mirovne grupa „OAZA“ iz Belog Manastira dostavila je ispunjene anketne upitnike od strane grada Belog Manastira i Centra za socijalnu skrb Beli Manastir, sunositelja mjere 7. – osiguranje trajnog ili privremenog stambenog zbrinjavanja žrtava nasilja u obitelji iz Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2011. do 2016. godine. Niti jedan od navedenih sunositelja nije evidentirao niti jedan zahtjev za stambeno zbrinjavanje žrtava nasilja u obitelji tijekom 2015. godine.