Novi projekt: Holokaust na Balkanu –istraživanje, edukacija, sjećanja


Centar za mir je 1. prosinca 2017. godine započeo provedbu projekta „Holokaust na Balkanu –istraživanje, edukacija, sjećanja ”, koji su-financira Europska komisija kroz program Europa za građane, Komponenta 1 – Europska sjećanja .

Opći cilj projekta je sjećanje na holokaust, posebno istražujući sličnosti u pogledu na holokaust u Europi (uzimajući kao polazište Balkan) te poticanje rasprave o aktualnim izazovima u Europi kojima se definiraju vrijednosti raznolikosti, tolerancije i poštivanje ljudskih prava.

Specifični ciljevi projekta:

-upoznati sudionike s povijesnim aspektima i iskustva s naglaskom na različitim etničkim skupinama žrtvama holokausta čiji se život radikalno promijenila pod nacistima na Balkanu;
– prikupljanje i pružanje informacija o židovskoj naciji i religiji, drugim vjerskim i etničkim skupinama progonjenim pod nacističkim režimom, osobe s invaliditetom i osoba drugačije seksualne orijentacije;
– senzibiliziranje europskih građana u spomen na holokaust;
– razmjena dobrih praksi, strategija i obrazovnih metoda koje se koriste u obrazovanju o holokaustu i genocidu nad Židovima i Romima pod nacističkim režimom.

Kroz niz javnih događaja u Rumunjskoj, Srbiji, Bugarskoj, Makedoniji, Hrvatskoj i Grčkoj, međunarodni stručnjaci predstavit će i raspravljati o zajedničkim pitanjima holokausta u Europi, istraživanjima, komemoracijama, edukaciji o povijesnim događajima i europskim izazovima s kojima se suočavaju u borbu protiv netolerancije, antisemitizma, ksenofobije itd.
Osim toga, aktivnosti projekta imaju za cilj stvaranje obrazovnih materijala i online prezentacija, materijala koji će se besplatno distribuirati tijekom projektnih aktivnosti.

Projekt traje od prosinca 2017 do veljače 2019 u suradnji sa sljedećim organizacijama: Mod of Life Rumunjska, Youth and Civil Initiatives in the Rose Valley” Bugarska, Inicijativa mladih „Hoću! Mogu!“ Srbija, N.G.O. CIVIS PLUS Grčka, Organizacija za socijalne inicijative „ARNO“ Makedonija i Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek. Organizacija Mod of Life je glavni koordinator projekta.