Novi projekt “Intergra”

Projekt INTEGRA nastoji poboljšati proces dugoročne integracije državljana trećih zemalja u 5 država EU (BG, HR, CZ, IT, SK), kroz razmjenu iskustava i znanja između gradova.
Projekt će poticati dublje međusobno razumijevanje između migrantskih zajednica i zemlje domaćina, protiv sve većeg političkog diskursa sekuritizacije, koji imigrante i izbjeglice vide kao glavnu sigurnosnu prijetnju u Europi.
Partneri u projektu identificirat će trenutne i buduće izazove integracije te će razviti konkretne aktivnosti za rješavanje problema lokalne integracije.
Glavni rezultati projekta INTGRA uključuju uspostavu lokalnih i prekograničnih mreža, metodologija i alata koje dionici na lokalnoj razini mogu koristiti kako bi uključili državljane trećih zemalja u građanske inicijative. Provodit će se revizije gradova, uključujući procjene politika i vježbe mapiranja, kako bi se identificirala uska grla i mogućnosti za integraciju državljana trećih zemalja (poseban naglasak će se staviti na urbanu sigurnost i kulturno/društveno sudjelovanje). Raditi će se na razvoju agende integracije u gradovima s budućim scenarijima za svaki grad, putem gradskih integracijskih laboratorija. Aktivnosti jačanja svijesti i zagovaranja provodit će se u svakoj zemlji na temelju usvojenih agendi. Preko 80 predstavnika lokalnih vlasti će sudjelovat u projektnim aktivnostima; više od 160 migranata biti će uključeno u konzultacije i donošenje odluka u zajednici, a više od 4200 osoba će bit obuhvaćeno projektnim materijalima i mrežnim resursima. Konferencija o zagovaračkim aktivnostima i podizanju svijesti u Bruxellesu okupiti će nacionalne, regionalne i stručnjake na razini EU te javne dužnosnike koji rade u polju migracija i integracija.

INTEGRA project has received funding from the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund under grant agreement № 776047