NOVOSTI IZ RADA MKSJ (od 19. do 28. siječnja 2015. godine)

NOVOSTI IZ RADA MKSJ ( od 19. do 28. siječnja 2015. godine)
Žalbeno vijeće MKSJ dana 30. siječnja 2015. godine, u 10.00 sati, izreći će presudu u predmetu Popović i dr .

(Raspravno vijeće MKSJ izreklo je prvostupanjsku presudu dana 10. lipnja 2010. godine. Okr. Vujadin Popović i okr. Ljubiša Beara osuđeni su na doživotne kazne zatvora. Okr. Drago Nikolić je osuđen na 35 godina zatvora. Okr Radivoje Miletić je osuđen na 19 godina zatvora. Okr. Vinko Pandurević je osuđen na 13 godina zatvora.
Okr. Ljubomir Borovčanin je osuđen na 17 godina zatvora, na presudu nije uložena žalba, te je presuda postala pravomoćna.
Okr. Milan Gvero je osuđen na 5 godina zatvora, a Žalbeno vijeće je 7. ožujka 2013. prvostepenu presudu proglasilo pravomoćnom nakon što je okrivljenik umro).

U žalbenom postupku odlučivalo se o žalbama petorice visokih oficira Vojske bosanskih Srba, koji su, u lipnju 2010. godine, osuđeni za niz zločina počinjenih 1995. godine u enklavama Srebrenica i Žepa, u istočnoj Bosni i Hercegovini. Između ostalih zločina za koje su osuđeni, okr. Vujadin Popović i okr. Ljubiša Beara proglašeni su krivima za djelo genocida, a okr. Drago Nikolić za pomaganje i podržavanje genocida.

U predmetu Prlić i dr, Tužiteljstvo MKSJ je dana 21. siječnja 2015. godine podnijelo javnu redigiranu verziju žalbenog podneska, predstavljajući četiri žalbene osnove protiv okrivljenika. Tužiteljstvo je zatražilo povećanje kazne na po 40 godina zatvora za okr. Jadranka Prlića, okr. Brunu Stojića, okr. Slobodana Praljka i okr. Milivoja Petkovića. Sve strane u postupku su podnijele svoje žalbene podneske na povjerljivoj osnovi dana 12. siječnja 2015. godine.

U tjednu od 19. do 23. siječnja 2015. godine, u postupku protiv okr. Gorana Hadžića, podnesena je javna redigirana verzija Odluke Raspravnog vijeća od 16. siječnja 2015. godine o zdravstvenom pregledu okr. Gorana Hadžića. Vijeće je djelomično odobrilo zahtjev Tužiteljstva MKSJ i naložilo Tajništvu imenovanje dva medicinska vještaka, koji će dostaviti izvještaje o zdravstvenom stanju okr. Gorana Hadžića do 13. veljače 2015. godine. Rasprave u ovom predmetu otkazane su do 9. veljače 2015. godine.