Poziv na sudjelovanje na susretima mladih

Ako imate između 15 i 29 godina, želite se upoznati i družiti s mladim osobama različitih nacionalnosti pozivamo vas da se prijavite za sudjelovanje na susretima mladih „Upoznajmo se da bi nam život bio ljepši“!

Ova aktivnost provodi se u sklopu Foruma „Most prijateljstva“ čiji je idejni začetnik Društvo za toleranciju Bačka Palanka. Svrha je upoznavanje i povezivanje mladih osoba radi izgradnje povjerenja kao osnove za izgradnju mira.

Aktivnosti će se provoditi u gradovima Osijeku, Jajcu (BIH) i Leskovcu (R Srbija) tijekom lipnja i srpnja 2017. godine ( u svakom od gradova domaćina jedan vikend – subota – nedjelja). U gradu domaćinu bile bi sljedeće aktivnosti:

  • Održavanje radionice međusobnog upoznavanja;
  • Predstavljanje grada domaćina;
  • Zajednički obilazak znamenitosti grada domaćina;
  • Prezentacija Foruma „Mosta prijateljstva“…

Troškove puta i smještaja plaćaju organizatori.

Ako želite sudjelovati, jednostavno popunite prijavnicu u prilogu te je dostavite mail-om na centar-za-mir@centar-za-mir.hr ili poštom ili osobnim dolaskom na adresu: Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek, Trg A. Šenoe 1,  31000 Osijek. Prijave se primaju do 03. svibnja 2017.

PRIJAVNICA