Danas upoznajemo: Bosra, Sirija #INTEGRA

Stari grad smješten na jugu Sirije, prvi puta ga spominje egipatski faraon u 14. st.pr.K. Osvajali su ga različite vojskovođe, od Aleksandra Velikog, Selukida, Nabatejaca, preko Rima i Bizanta, kada je Bosra postala važno središte kršćanstva. Najpoznatiji spomenik je rimsko kazalište (na fotografiji), pretpostavlja se da je izgrađeno za vrijeme cara Trajana.