In memoriam Dragica Koceva, rođ. Bucić; 1947.-2011. godine

Svojim prijateljima i suradnicima javljamo da je 07. veljače 2011. godine preminula članica Centra za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek, Dragica Koceva. Iscrpila ju je dugotrajna teška bolest. Tugom koju iskazujemo, ujedno slavimo život koji je Dragica živjela i njime, svakoga od nas na poseban način, dotaknula. Iskazujemo joj svoju ljubav i poštovanje!

Dragica Koceva, rođ. Bucić, rodila se 1947. godine u Branjini gdje je provela djetinjstvo i djevojaštvo. Školu je završila u Belom Manastiru. Najduži dio svog radnog vijeka provela je u Muzeju Slavonije gdje je svojim posvećenim radom i kompetencijama doprinosila radu te važne institucije. Dragica je bila članica Centra za mir – Osijek od samog osnivanja 1992. godine. Upravo je ona zalužna za organizacijski temelj i djelovanje. Naime, Dragica je preuzela obvezu registrirati našu udrugu u vrijeme kada se o organizacijama civilnog društva gotovo ništa nije znalo. Njenim radom dobili smo prvi pečat organizacije, besplatan prostor na korištenje u dvorišnoj zgradi Muzeja Slavonije i stručno vođeno knjigovodstvo. U vremenu kada je postavljanje demokracijskih procesa, institucija i djelovanja civilnog društva tek počelo, to je bio pravi pionirski rad.

No, Dragici je to bio već drugi korak. Prvi je bio onaj kada se uspravila i rekla ne nasilju, nepravdi i prijetnjama. Stala je u odbranu svoga dostojanstva i prava na dom za svoju obitelj. Hrabro i ustrajno borila se argumentima ukazujući na odgovornost institucija. I uspjela je! Dragica se nije borila samo za sebe, već je u isto vrijeme, iskazivala solidarnost sa onima koji su bili u sličnoj situaciji. Podršku im je pružala i privatno i javno.

Svojim osobnim primjerom potaknula je mnoge od nas da činimo isto. Samo neki od nas članova i članica Centra za mir su: Lidija, Brankica, Tanja, Vesa, Biserka, Cica, Spasa, Nena, Jelena, Katarina, Marin, Estera…

Za taj poticaj smo ti Dragice naša svim srcem zahvalni.