Objavljen priručnik “Volonteri u izgradnji mira i zajednice”

Ana Raffai, Igor Đorđević, Katarina Kruhonja
Volonteri u izgradnji mira i zajednice,
Edukacijska kuća,
Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek,
2004.,
br. str. 104

Priručnik Volonteri u izgradnji mira i zajednice predstavlja prikaz programa sa primjerima radionica i radnim materijalom namijenjen trenerima i trenericama. Program je zasnovan na bogatom iskustvu autorskog tima i predstavlja vrijedan doprinos postavljanju temelja za mirovni rad volontera. Kreativno osmišljeni ključni elementi koji su temelj procesa osnaživanja za izgradnju mira predstavljeni su kroz elemente: treninga, praktikuma u zajednici i mentoriranja. Stručnim, a u isto vrijeme i razumljivim jezikom pisana publikacija sa pravom pretendira postati nezaobilazni vodič aktivistima koje će ovo djelo nadahnuti za još aktivniji i promišljeniji mirovni angažman u lokalnoj zajednici. Važno je naglasiti kako je publikacija pisana uz poštivanje svih metodoloških pravila rada, korištenjem deskriptivnog pristupa, sa logički i sadržajno povezanim dijelovima studije.

U Uvodniku se postavljaju osnovne smjernice teksta koji je pred nama. Pristup određenja mira označava se pojmovima osnaživanja za izgradnju mira, održivi mir, odnosno održivi razvoj zajednice. Publikacija je po riječima autora “naša priča” ispričana onima koji grade “svoju priču”, a kao poticaj svim graditeljima mira i zajednice.

Sljedeći dio teksta, pod nazivom Program, na pregledan način nas upoznaje sa svrhom, ciljevima, sadržajem, metodologijom, kao i pojmovima koji će se koristiti u budućim cjelinama.

Sljedeća cjelina, Trening, zauzima centralno mjesto, i posvećeno joj je najviše pažnje. Prikazano je kako nastaje jedan program treninga uz određenja vrijednosnih pretpostavki što je dovelo do koncipiranja bogatog materijala koji budi mnoštvo ideja u čitaocu. Energija i kreativnost radionica koje su predstavljene kao da prelaze na čitaoca i time otvaraju  prostor novih i neslućenih mogućnosti.

Cjelina pod nazivom Iz radionice u zajednicu se pored praktikuma – aktivnost u zajednici, sastoji od jako važnih i vrlo instruktivnih dijelova: Mentoriranje, Evaluacija, Proslava, Ostati povezani, Kako dalje – osobni plan razvoja, Kako dalje – izlazak iz zajednice i dogovaranje buduće suradnje. Ovom cjelinom kao da privodimo kraju iscrtavanje kruga neophodnih aktivnosti u izgradnji održivog mira, kako bi u idućem i završnom dijelu publikacije: Znakovi na putu – naučili smo, krug odjednom postao osobna krivulja koja ima svoj vlastiti razvoj, a taj razvoj upravo mi iscrtavano.

Uz predstavljenu publikaciju nalaze se i prilozi koji su osmišljeni kao koristan materijal za trenere i trenerice. Za koncipiranje djela korištena je relevantna literatura.

Na samom kraju, željeli bismo naglasiti kako je nesumnjivi doprinos Prikaza programa s primjerima radionica i radnim materijalom za trenere i trenerice upravo u iskustvenoj zasnovanosti i kreativnoj iskričavosti teksta koji preporučujemo.

Jasmina Marković

Društvo za unapređenje obrazovanja

Beograd