Održana radionica “Praćenje i vrednovanje javnih politika”

RADIONICA

” Praćenje i vrednovanje javnih politika”

 

U Donjoj Stubici od 7. do 9. rujna 2011.godine u organizaciji Centra za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek i partnerskih organizacija Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć Vukovar i Srpski demokratski forum održana je radionica «Praćenje i vrednovanje javnih politika» u sklopu IPA projekta 2008 «Inicijativa organizacija civilnoga društva za promjene u antidiskriminacijskoj politici».

Radionicu je vodila trenerica Maja Horvat, mag.str.politologije.

jezercica_001_LR

Svrha radionice bila je povećati znanja i vještine za praćenje javnih politika, analizu prikupljenih podataka i izvještavanje – formiranje nalaza i preporuka za promjenu politika.

Edukacija je bila namijenjena organizacijama civilnog društva koje već rade ili žele raditina promjenama javnih politika u području suzbijanja diskriminacije i besplatne pravne pomoći (udruge registrirane za pružanje besplatne pravne pomoći).

Na radionici je sudjelovalo 13 udruga s ukupno 19 sudionika.

Tijekom radionice sudionici su stekli specifična znanja o načelima javne politike, fazama policy ciklusa, akterima i instrumentima javnih politika, metodološkom postupku za evaluaciju i praćenje provedbe, kriterijima za vrednovanje, različitim izvorima i metodama prikupljanja i analize podataka, odabiru izvora podataka i istraživačkih metoda, analizi dokumenata, elementima izvještavanja, strukturi izvještaja, izradi sažetka izvještaja s preporukama za djelovanje, te prezentaciji izvještaja.

Na primjeru Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći sudionici su utvrdili kriterije za vrednovanje i ključna pitanja na koja tražimo odgovor, indikatore praćenja, izvore podataka, različite metode prikupljanja podataka, te definirali zajedničke obveze i rokove.

Stjecanjem specifičnih znanja i vještina vezano za praćenje i vrednovanje javnih politika, organizacije sudionice osnažile su svoje analitičke kapacitete koji će im omogućiti izradu profiliranih izvještaja na kojima će temeljiti buduće zagovaračke aktivnosti.

jezercica__LRjezercica_003_LR