Pokrenut projekt podrške razvoja Vijeća za prevenciju

Centar za mir je u siječnju 2010. godine započeo projekt “Građani, policija i lokalna uprava zajedno prema participatornoj demokraciji – izgradnja kapaciteta zajednice za konsenzus” uz podršku sredstava Europskog programa za demokraciju i ljudska prava (EIDHR). Projekt ima za cilj razvoj kapaciteta zajednice za prevenciju nasilja putem razvoja suradničkih tijela – Vijeća za prevenciju u 3 grada. Projekt se provodi u suradnji s lokalnom upravom gradova Osijek, Vukovar i Beli Manastir te njihovim policijskim upravama. Volonterski centar Osijek je partner u provedbi projekta.