Potpisana Povelja o suradnji s PU osječko-baranjskom

Medijacijski centar Centra za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek i Policijska uprava osječko – baranjska, nakon višegodišnje uspješne suradnje, potpisale su 15. siječnja 2009. godine Povelju o suradnji.
Suradnju policije i Medijacijskog centra Osijek vidimo kao priliku za trajni doprinos razvoju kulture dijaloga i nenasilnog rješavanja sukoba, koji bi medijaciju i medijacijske usluge učinio građanima vidljivijima i dostupnijima, a policiji dao dodatne mogućnosti rješavanja problema u zajednici.

Suradnja uključuje poticanje građana, djece i mladih na rješavanje sukoba medijacijom i dijalogom. PU osječko-baranjska, posebno kontakt policajci, informirat će građane koji imaju sporove ili sukobe o mogućnosti da ih riješe uz pomoć medijatora, te gdje i na koji način to mogu ostvariti. Medijacijski centar Osijek besplatno pomaže građanima u rješavanju sukoba (npr. međususjedski, obiteljski, na radnom mjestu, oko imovine i naknade štete, oko javnog reda, među vršnjacima i sl.).

PU i Medijacijski centar Osijek također će intenzivnije surađivati na rješavanju problema koji se tiču veće skupine građana, odnosno manjih zajednica grada Osijeka (npr. problem na razini gradske četvrti) ili grada u cjelini.

Jedno od važnih područja suradnje je i jačanje kapaciteta medijatora i policijskih djelatnika kroz edukaciju iz područja komunikacije, razumijevanja i ophođenja sa sukobom, te medijacije kao jedne od nenasilnih metoda rješavanja sukoba.

Zajedno nastojimo i razvijati suradnju kontakt policajaca i osnovnih škola u kojima Medijacijski centar Osijek podržava osnivanje i rad klubova medijatora u kojima djeca medijatori pomažu svojim vršnjacima riješiti sukobe medijacijom.