Poziv na trening: Vještine nenasilne komunikacije

Komunikacija nas povezuje s drugim ljudima i zbog toga predstavlja važan dio našeg života. Utječe na naše odnose, timski rad, pridonosi pojavi i razvoju sukoba, ali i njegovom rješavanju. Razgovor u kojem se međusobno uvažavamo, slušamo i iskreno suosjećamo može pomoći u razumijevanju svojih i tuđih potreba, te traženju zajedničkog rješenja problema.

Učenje komunikacijskih vještina na osnovu međusobne interakcije u grupi namijenjeno je onima koji žele poboljšati svoju komunikaciju i imati kvalitetnije odnose na poslu, u obitelji, u svakodnevnim životnim situacijama.

Ciljevi radionice
Upoznati glavne elemente nenasilne komunikacije. Osvijestiti vlastiti stil komuniciranja. Unaprijediti znanja i vještine komunikacije utemeljene na iskrenosti, empatiji i nenasilju.

Teme
Uvod u nenasilnu komunikaciju. Verbalna i neverbalna komunikacija. Aktivno slušanje i slušanje bez prosuđivanja. Opažanje. Prepoznavanje i izražavanje osjećanja i potreba. Moć empatije. Davanje i primanje povratne informacije.

Metodologija rada
Primjenjujemo interaktivan pristup rada koji osigurava učenje kroz iskustvo i aktivnu razmjenu znanja između sudionika/sudionica. Metode i tehnike rada: prezentacija,  grupni rad, rad u paru, vođena diskusija, igre uloga, različite kreativne tehnike…

Voditeljice
Snježana Kovačević, teologinja i odgajateljica, završila sustavno obrazovanje iz nenasilnog djelovanja i izgradnje mira (2001. do 2003.) Provodi treninge iz nenasilnog djelovanja s posebnim osvrtom na nenasilnu komunikaciju i transformaciju sukoba.

Nikoleta Poljak, magistar andragogije, specijalizantica edukacija za geštalt psihoterapiju. Od 2002. godine vodi treninge, seminare i radionice na sljedeće teme: interkulturalno obrazovanje, komunikacija, upravljanje sukobom, odgovorno roditeljstvo.

Datum i vrijeme
24. 11. 2007. (subota) od 10.00 do16.00 sati

Mjesto održavanja
Prostorije Centra za mir, nenasilje i ljudska prava, Osijek
Županijska 7, Osijek

Cijena
200.00 HRK
U cijenu su uračunati sljedeći troškovi: pribor za rad, radni materijali, osvježenje.

Način prijave

Popunjenu prijavnicu (prijavnica u prilogu) poslati do 21. studenog 2007. na e-mail:eduka@centar-za-mir.hr ili na fax broj 031 206 886 / 22.

Kontakt
Sve dodatne informacije o treningu možete dobiti u Centru za mir, nenasilje i ljudska prava, Osijek.
Adresa: Županijska 7, 3100 Osijek
Tel/fax: 031 206 886 / 206 889
E-mail: eduka@centar-za-mir.hr
Kontakt osoba: Snježana Kovačević