Predstavljanje CARDS 2004 projekta “Škola i obitelj zajedno”

U petak 21. 09. 2007., na Međunarodni dan mira, s početkom u 11.00 sati u prostorijama Centra za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek, Županijska 7, održat će se konferencija za meidje. Konferencija se održava povodom predstavljanja projekta Škola i obitelj zajednoza čiju su provedbu osigurana sredstva iz programa CARDS 2004 Europske Unije.

Na konferenciji za medije će govoriti Nikoleta Poljak, programska direktorica Centra za mir – Osijek, Sonja Stanić, voditeljica projekta i Željko Rački, psiholog u OŠ Fran Krsto Frankopan.

Ovaj dvogodišnji projekt Centar za mir – Osijek provodi u partnerstvu s dvije osnovne škole iz Osijeka – OŠ Frana Krsto Frankopan i OŠ Retfala, i s Dječjim domom SOS dječje selo Ladimirevci, a novinarima će biti predstavljene ključne aktivnosti i očekivani rezultati projekta.