Prezentacija: Medijacija u školi i zajednici

Medijacijski centar Osijek
Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek

Vas poziva na prezentaciju

Medijacija u zajednici i školi
metoda dogovornog rješavanja sukoba
uz pomoć treće neutralne strane

koja će se održati u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana mira u četvrtak, 21. rujna 2006. u 18 sati u prostorijama Klub galerije « Magis « Europske avenije 6, 31000 Osijek

Na prezentaciji ćete saznati što je medijacija, koje su njezine prednosti, koji su sukobi pogodni za medijaciju, tko sve može postati medijator/ica i na koji način.

Medijaciju će predstaviti članovi/ce i medijatori Centra za  mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek i učenici i nastavnici OŠ Jagode Truhelke.

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek od 24. siječnja ove godine nudi besplatnu uslugu medijacije građanima u Medijacijskom centru Osijek, koji je nastao kao rezultat dugogodišnjega učenja i rada na prevenciji i preobrazbi sukoba, te dvogodišnje edukacije stotinjak medijatora, policajaca, sudaca i sutkinja iz Osijeka, Belog Manastira i Vukovara.

Osnovna škola Jagode Truhelke već četvrtu godinu provodi program edukacije učenika za medijatore te vodi Klub medijatora u kojem učenici medijatori pomažu svojim vršnjacima rješavati sukobe medijacijom.

Dođite i pogledajte kako medijaciju provode odrasli, a kako djeca četvrtog do šestog razreda Osnovne škole Jagode Truhelke!

Radujemo se Vašem dolasku.