Trening “Izrada projektnog prijedloga prema EU standardima”

Trening Izrada projektnog prijedloga prema EU standardima održati će se u Osijeku (RH), u razdoblju od 10.11.2010. – 14.11.2010. godine. Trening se provodi u okviru projekta „Eduka – podrška razvoju civilnog društva“. Svrha ovoga projekta je pridonijeti razvoju suradnje i jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva u regiji kroz prijenos znanja i višegodišnjeg iskustva Centra za mir, nenasilje i ljudska prava, Osijek. Potporu projektu osigurala je Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva iz Hrvatske.

Trening je namijenjen predstavnicima civilnog sektora i lokalne samouprave s područja Bosne i Hercegovine i Srbije.

Prednost će imati organizacije i pojedinci iz lokalne samouprave koje svojom misijom i djelovanjem pridonose jačanju demokracije i civilnog društva odnosno organizacije koje svojim radom i rezultatima planski, sustavno i kontinuirano pridonose društvenoj promjeni u svojim lokalnim zajednicama.

 

Ciljevi treninga:

  1. Unaprijediti znanja i vještine potrebne za izradu projektnog prijedloga prema EU standardima putem upoznavanja sljedećih elemenata:

–          važnost partnerstva; faktori uspješnosti projekta; pristup i struktura logičke matrice;

–          kroz praktične vježbe poboljšati vještine neophodne za izradu kvalitetnog projekta.

  1. Osigurati razmjenu znanja i iskustva u području javnog zagovaranja za promjenu javnih politika
  2. Stvoriti prostor za međusobno upoznavanje i povezivanje predstavnika organizacija civilnog društva iz Bosne, Srbije i Hrvatske te prostor za razvoj partnerskih inicijativa i projekata na regionalnoj razini.

 

Teme:

1. Izrada projektnog prijedloga prema EU standardima (3 dana)

§         Važnosti i mogućnosti projektnog djelovanja

§         Međusektorska suradnja i partnerstva

§         Faze projektnog ciklusa

§         Logički ustroj projekta (logička matrica)

–          Analiza problema i dionika

–          Procjena potreba

–          Definiranje logike intervencije

–          Pretpostavke i rizici

–          Identifikacija indikatora/pokazatelja uspjeha

§         Plan aktivnosti

§         Proračun

§         Organizacija i upravljanje projektnim ciklusom

§         Administrativni propisi EU

 

2. Prijenos iskustava u zagovaranju javnih politika (1 dan)

§         Izrada strategije uvođenja medijacije u obrazovni sustav RH

§         Praćenje suđenja za ratne zločine

§         Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći

 

Trajanje: 10.11.2010. – 14.11.2010. (4 dana)

Voditelji:

  1. tema: Nikoleta Poljak, Nena Arvaj
  2. tema: Sonja Kersten, Katarina Kruhonja, LJjijana Božić Krstanović

Mjesto: Osijek, Hrvatska

 

Nakon završetka treninga, treneri Centra za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek osigurat će svim sudionicima podršku putem savjetovanja što  omogućava kontinuitet učenja kroz primjenu znanja u praksi te razmjenu s trenerom. Podrška će biti osigurana putem: on-line i telefonskog savjetovanja (skype, e-mail, telefon).

 

Projekt međunarodne razvojne pomoći “Eduka – podrška razvoju civilnog društva u Bosni i Hercegovini i Srbiji” provodi se uz potporu Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, Hrvatska.

 

logo_hrv_color(1)