Besplatna pravna pomoć

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek (Centar za mir) od svog osnutka 1992. godine do danas pruža informacije, savjete i direktnu pravnu pomoć građanima, aktivno je zagovarao zakonodavno uređenje nacionalnog sustava besplatne pravne pomoći, pratio provedbu Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (ZBPP), izradio dva izvješća s nalazima i preporukama za unapređenje tog sustava (dostupna na našoj stranici – izvješće 1 i izvješće 2), te konačno aktivno sudjelovao u izradi novog ZBPP (Narodne novine broj: 143/13) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2014. godine.

Centar za mir je još od 2009. godine upisan u Registar pružatelja primarne pravne pomoći koji vodi Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske kao ovlaštena udruga za pružanje primarne pravne pomoći http://www.mprh.hr/ovludruge-pravne-klinike01.

Centar za mir od kolovoza 2014. godine provodi projekt ”Besplatna pravna pomoć za građane Osječko-baranjske županije”, financiran iz sredstava Državnog proračuna za 2014. godinu, a temeljem ugovora zaključenog s Ministarstvom pravosuđa.

Cilj projekta je poboljšanje teritorijalne dostupnosti i osiguranje pružanja primarne pravne pomoći osjetljivim društvenim skupinama na tri lokacije u Osječko-baranjskoj županiji: Osijek, Beli Manastir i Darda.

Izravni korisnici projekta su pripadnici nacionalnih manjina – posebice Romi s područja Baranje, žrtve obiteljskog nasilja, osobe s invaliditetom i ostale osjetljive društvene skupine kao što su nezaposleni, umirovljenici, korisnici prava iz sustava socijalne skrbi…

Obratiti nam se možete na slijedećim lokacijama:
Centar za mir – Osijek, Trg A. Šenoe 1, svakog radnog dana od 9.00-13.00 sati
Mirovna grupa Oaza, Beli Manastir, J. Antala 3, srijedom od 9.00-12.00 sati
Crveni križ Darda, Sv. I. Krstitelja 116a, srijedom od 12.00-14.00 sati

Informacije i savjete možete dobiti i putem telefona 031/206 886 i na e-mail: centar-za-mir@centar-za-mir.hr.

OSNOVNE INFORMACIJE O PRAVNOJ POMOĆI

Koja je svrha pravne pomoći?
Svrha pravne pomoći je ostvarenje jednakosti svih pred zakonom, osiguranje građanima Republike Hrvatske i drugim osobama djelotvorno ostvarenje pravne zaštite te pristup sudu i drugim javnopravnim tijelima pod jednakim uvjetima.

Koje su vrste pravne pomoći?
Vrste pravne pomoći su primarna pravna pomoć i sekundarna pravna pomoć.

Tko pruža pravnu pomoć?
Primarnu pravnu pomoć pružaju uredi, ovlaštene udruge i pravne klinike, a sekundarnu pravnu pomoć pružaju odvjetnici.

Što obuhvaća primarna pravna pomoć?
Opću pravnu informaciju – opća i načelna uputa o pravnom uređenju pojedinog područja;
Pravni savjet – cjelovita uputa o načinu i mogućnostima rješavanja ostvarenja i/ili zaštite određenog prava korisnika;
Sastavljanje podnesaka pred javnopravnim tijelima, Europskim sudom za ljudska prava i međunarodnim organizacijama;
Zastupanje u postupcima pred javnopravnim tijelima i
Pravnu pomoć u izvansudskom mirnom rješenju spora.

Primarna pravna pomoć može se pružiti u svakoj pravnoj stvari uz uvjet da su ispunjene zakonom propisane pretpostavke.

Što obuhvaća sekundarna pravna pomoć?
Sekundarna pravna pomoć obuhvaća pravni savjet, sastavljanje podnesaka u sudskim postupcima i u postupku zaštite prava radnika pred poslodavcem, zastupanje u sudskim postupcima i pravnu pomoć u mirnom rješenju spora. Pored toga obuhvaća i oslobađanje od plaćanja troškova sudskog postupka i oslobađanje od plaćanja sudskih pristojbi.

Tko su korisnici pravne pomoći prema ZBPP?
Korisnici pravne pomoći su hrvatski državljani, stranci uz ispunjavanje uvjeta propisanih zakonom, tražitelji azila, azilanti i stranci pod supsidijarnom zaštitom i članovi njihovih obitelji, ukoliko im pravna pomoć nije osigurana posebnim zakonom i dijete koje nema hrvatsko državljanstvo i zatečeno je u RH bez pratnje odrasle osobe odgovorne prema zakonu.

Na koji način ostvariti primarnu pravnu pomoć?
Postupak za ostvarivanje primarne pravne pomoći pokreće se izravnim obraćanjem našoj udruzi.

Koje pretpostavke treba ispuniti kako bi se mogla ostvariti primarna pravna pomoć?
– podnositelj ne raspolaže dovoljnim znanjem i sposobnošću,
– pravna pomoć nije osigurana na temelju posebnih propisa,
– podneseni zahtjev nije očito neosnovan,
– ako su materijalne prilike podnositelja takve da bi plaćanje stručne pravne pomoći moglo ugroziti uzdržavanje podnositelja zahtjeva i članove njegova kućanstva.

Što treba ponijeti?
Vrlo je važno da sa sobom imate svu dokumentaciju vezanu uz vaš predmet, osobne isprave i neki od dokumenata kojim ćete dokazati svoje materijalne prilike (npr. rješenje o korištenju nekog od prava iz sustava socijalne skrbi, nezaposleni – potvrdu da ste prijavljeni na zavodu za zapošljavanje, umirovljenici- odrezak od mirovine itd.)

Na koji način ostvariti sekundarnu pravnu pomoć?
Za odobravanje sekundarne pravne pomoći morate podnijeti zahtjev na propisanom obrascu nadležnom uredu koji je dužan odlučiti o zahtjevu u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Ukoliko trebate pomoć za popunjavanje obrasca slobodno nam se obratite.