Arhiva vijesti

Podrška Nezavisnoj studentskoj inicijativi: TO JE I NAŠA STVAR

Organizacije civilnoga društva: to je i naša stvar!

Sveučilištu
Medijima

TO JE I NAŠA STVAR

Kako će se razvijati situacija oko studenskih prosvjeda je i naša stvar!

OTVORITI  VRATA – DIJALOG JE MOGUĆ 

Pratimo sa zebnjom rast napetosti i pojavu zastrašivanja i fizičkih obračuna prema studentima i studenticama koje održavaju blokadu na Zadarskom Sveučilištu.
Zaključavanje fakulteta svojim studentima i angažiranje zaštitarskih službi je primjena sredstava prisile.

Po čemu se zaključavanje vrata učilišta  razlikuje od blokade?

Po cilju djelovanja: dok blokada služi cilju rješavanja sukoba vezano uz komercijalizaciju znanja, zaključavanje Sveučilišta razumijemo kao pokoravanje neposlušnih studenata i ne prepoznajemo želju  za komunikacijom s drugom stranom.

Po načinu ponašanja: za razliku od „Ne može“  rektora/dekana Hrvatskih studija, Zadarskog učilišta, studenti u blokadi imaju OBRAZLOŽEN I RAZUMLJIV STAV koji objašnjava njihovo djelovanje putem blokade. Zaštitare vidimo kao REPRESIJU PROTIV DRUGOG MIŠLJENJA. Nenasilno djelovanje Nezavisne studentske inicijativa prepozanajemo kao doprinost da visoka učilišta budu prva mjesta u našem društvu koja njeguju kulturu diskusije, dijaloga i poštivanja različitih mišljenja.

Po posljedici: zaključavanje vrata je USKRAĆIVANJE AUTONOMNOG PROSTORA SVEUČILIŠTA koji studenti imaju pravo koristiti za pozivanje na društveni dijalog. Nije fakultet privatni posjed svoje uprave, već je uprava dužna poštivati misiju sveučilišta kao autonomnog prostora na kojem ni policija ne može intervenirati.

NENASILNA DRUŠTVENA PROMJENA

Mi građani i građanke te organizacije civilnoga društva koje potpisuju ovu izjavu podržavamo NAČIN na koji je taj sukob iznesen u javnosti. Način blokade učilišta je NENASILNA  AKCIJa. Ponosni smo što već 28 dana u našem društvu ona traje i ohrabrujući je primjer nenasilnog društvenog djelovanja u cijeloj regiji.

Zar nije spasonosno za suvremeno krizno vrijeme da postoje modeli rješavanja društvenih sukoba bez upotrebe nasilja prema protivniku? Zar ne ulijeva nadu u građane/ke ove zemlje činjenica da bez obzira na iscrpljujuće uvjete održavanja blokade gotovo mjesec dana studenti/ce i profesori/ce još uvijek na blogu slobodni filozofski pozivaju na kodeks ponašanja u skladu s nenasilnom, uključujućom komunikacijom.

Naši studenti i studentice već 28. dan donose odluke na DIREKTAN DEMOKRATSKI način i odbijaju tako isticanje karizmatskih studentskih vođa.
Na nizu video zapisa, svakodnevnim izjavama za tisak dokazuju kako je moguće staloženo, odlučno i ARGUMENTIRANO obrazlagati svoje djelovanje. To su tekstovi umu ugodni, a duhu nadahnjujući.

Smatramo da nenasilna društvena akcija Nezavisne studentske inicijative stvara u našoj zajednici novo iskustvo i pridonosi novoj – priželjkivanoj KULTURI NENASILNE DRUŠTVENE PROMJENE.

ZEMLJA ZNANJA ZA SVE

Mi građani i građanke te organizacije civilnoga društva koje potpisuju ovu izjavu:
–  podržavamo glas zajednice studenata i profesora protiv komercijalizacije znanja
–  važno nam i stalo nam je da Hrvatska svoj razvoj doista usmjeri prema zemlji znanja
– važno nam je i stalo nam je da svi mladi ljudi koji to žele, bez obzira na imovno stanje, imaju mogućnost obrazovati se i doprinositi zemlji znanja.

POZIV VLADI REPUBLIKE HRVATSKE

Podržavamo Nezavisnu studentsku inicijativu jer je ukazala na problem koji nosi komercijalizacija obrazovanja. Učinila je to usredotočeno na analizu, s voljom da ulazi u dijalog i koristeći nenasilne metode društvenog djelovanja.

Šutnju od strane Vlade Republike Hrvatske i resornih ministara shvaćamo kao da studenti/ce i profesori/ce nisu važni/e. No, pored besplatnih udžbenika nama treba ravnopravnost i poštivanje od strane vlasti kojoj građanstvo daje legitimitet

Stalo nam je da Vlada Republike Hrvatske sa relevantnim resornim ministarstvima uđe upregovore oko minimalnih studentskih zahtjeva.

Stalo nam je da Vlada Republike Hrvatske sa relevantnim resornim ministarstvima, i uz uključivanje predstavnika studenata i sveučilišta, pokrene proceduru za izmjenu postojećih pravila, zakona i prakse u smjeru nekomercijalizacije obrazovanja.

UČINITE KNJIGU VIDLJIVIM ZNAKOM SVOJE PODRŠKE 

Pozivamo građane i građanke koji se slažu sa ciljevima i metodama nenasilne borbe za nekomercijalizaciju obrazovanja da svoju podršku učine vidljivom.

Ponesite knjigu u javni prostor – na tržnicu, u tramvaj, na posao, u kafić, u park!                                                       Pokažite svakoj političkoj opciji da dajete svoj glas za viziju: zemlja znanja za sve.

Čitajte blog slododnifilozofski i šaljite molbe ministarstvu, potpišite peticiju!
Razgovarajte sa svojom djecom i pitajte što biste još mogli učiniti, zatrubite za obrazovanje, Razmišljajte kako biste još mogli podržati ovaj napor za dobrobit svih nas.
Javite što vam je palo na pamet. Svaki vaš doprinos je važan.

POZIVAMO NOVINARE I NOVINARKE
Vaša je podrška nenasilnom otporu komercijalizaciji obrazovanja važna!

Potpisuju:

Organizacije civilnog društva:

Agencija lokane demokracije, Osijek
Autonomni kulturni centa Attack
Centar za mir, nenasilje i ljudska prava, Osijek
Centar za mirovne studije
B.A.B.E:
BRICC –  Baranjski civini centar
CESI
Documenta – centar za suočavanje s prošlošću, Zagreb
Građanski odbor za ljudska prava, Zagreb
Kuća ljudskih prava, Zagreb
Kvarak
Luč za dijalog i nenasilje, Beark
Luna, udruga romskog prijateljstva
Mreža mladih Hrvatske
Nansen dijalog centar, Osijek
Organizacija za građanske inicijative, Osijek
RAND
Supkultura
Pobjeda, građanska inicijativa za pomoć napuštem psima
Proni – centar za socijalno podučavanje, Osijek
Udruga za demokratsko društvo
Udruženje za mir Baranja
Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek
Volonterski centar Osijek
Ženska akcija Rijeka

Pojedinci/pojedinke:

Amalija Krstanović
Branka Kaselj
Lidija Obad
Spasenija Moro
Potpisivanje je još u tijeku

21. svibnja 2009.

JOŠ JEDNOM PODRŽIMO ZAHTJEVE GRAĐANSKOG OTPORA STUDENATA!

Obrazovanje je javno dobro, a ne roba, i kao takvo mora biti dostupno svima, pod jednakim uvjetima. Stoga tražimo i podržavamo pravo na besplatno obrazovanje kroz zakonsko osiguranje potpunog javnog financiranja obrazovanja na svim razinama visokog obrazovanja; bez smanjenja upisnih kvota.

Tražimo i podržavamo strategijsku prenamjenu sredstava državnog proračuna u sektor obrazovanja vođenu načelima društvene solidarnosti i socijalne osjetljivosti, te idejom da je obrazovanje javno dobro.

Tražimo i podržavamo transparentnost financiranja cjelokupnog sustava znanosti i obrazovanja.

Također zahtijevamo i podržavamo da se svi zakoni koji se odnose na znanost i visoko obrazovanje prije upućivanja u saborsku proceduru daju na očitovanje svim znanstvenim i visoko obrazovnim institucijama.

Natječaj za radno mjesto IZVRŠNI/A DIREKTOR/ICA

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava, Osijek raspisuje natječaj za radno mjestoizvršni/a direktor/ica.
Centar za mir- Osijek je jedna od prvih organizacija civilnog društva na području Slavonije i Baranje osnovana 1992. godine. Kroz 18-godišnje djelovanje stekla je veliki ugled na domaćoj i međunarodnoj sceni. Stoga od kandidata očekujemo zalaganje za misiju organizacije i posvećenost promociji i njegovanju vrijednosti kao što su – mir, nenasilje, demokracija, ljudska prava, multikulturalnosti.

Opis posla:

–    zastupanje i predstavljanje organizacije u javnosti
–    upravljanje i odgovornost za cjelokupno financijsko poslovanje organizacije
–    planiranje i prikupljanje sredstava; izrada projektnih, programskih i godišnjih proračuna organizacije
–    upravljanje i razvoj ljudskim resursima
–    upravljanje imovinom i materijalnim resursima
–    sudjelovanje u programskom razvoju
–    komunikacija s donatorima, partnerima, predstavnicima javnog, poslovnog i civilnog sektora
–    ostali poslovi u skladu s pravilnicima organizacije i odlukama Skupštine i Upravnog odbora

Izvršni direktor/ica odgovoran/na je Skupštini i Upravnom odboru za cjelokupno financijsko i programsko poslovanje organizacije.

Potrebne kvalifikacije:

–    VSS društvenog smjera s najmanje jednom godinom iskustva, VŠS društvenog smjera s najmanje tri godine iskustva ili SSS s najmanje pet godina iskustva vezanog uz menadžment NVO-a ili projektni menadžment
–    znanje engleskog jezika (pisano i govorno)
–    informatička pismenost
–    izvrsne menadžerske i organizacijske sposobnosti
–    poznavanje civilnog sektora

Ostale sposobnosti:

postavljanje prioriteta i donošenja odluka; dobra političke procjena i analiza društvenog konteksta; prikupljanje sredstava; samostalnost u radu; pokretanje inicijativa; rad u zahtjevnim situacijama; kreiranje kvalitetne radne atmosfere; otvorenost i komunikativnost; kreativnost i strateško razmišljanje; spremnost na učenje i razvoj.

Nudimo:
–    ugovor o radu na tri godine uz probni rad do 6 mjeseci
–    okruženje poticajno za profesionalni i osobni rast i razvoj
–    kreativnu, ugodnu i dinamičnu atmosferu za rad

Svoje ponude pošaljite najkasnije do 27.05. 2009. godine na adresu Trg A. Šenoe 1 ili
na e-mail: centar-za-mir@centar-za-mir.hr

Poziv na konferenciju za medije radi podrške Nezavisnoj studentskoj inicijativi

PODRŠKA NEZAVISNOJ STUDENTSKOJ INICIJATIVI

Poštovani i dragi/e

Prosljeđujem Vam poziv na konferenciju za medije koju
održavamo kako bi podržali Nezavisnu studentsku 
inicijativu. 

Peti tjedan studentskih prosvjeda a bez početka pregovora
potaknuli su niz organizacije civilnoga društva u Zagrebu,
Osijeku i Rijeci da i javno iskažemo podršku nekomercija-
lizaciji obrazovanja i načinu na koji Nezavisna studentska
inicijativa provodi nenasilnu akciju za društvenu promjenu
od važnosti za sve građane i građanke. 

 

Ustav Republike Hrvatske u čl. 65. st. 2. propisuje: “Svakomu je dostupno, pod jednakim uvjetima, srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje u skladu s njegovim sposobnostima”. Uvođenjem sustava naplate studiranja ova ustavna garancija se pretvara u sarkastični cinizam, gdje jednaki uvjeti dostupnosti znače da plaćati moraju i bogati i siromašni.

Kako će se razvijati situacija oko studenskih prosvjeda je i naša stvar!

Na konferenciji za medije koju ćemo održati u četvrtak 21.05.2009. g. u 12 sati na Trgu Slobode, kod „šetača“ govorit će predstavnici/ce udruga koje potpisuju izjavu podrškeTO JE I NAŠA STVAR .


Također, organizacije i pojedinci/ke koji žele podržati 
izjavu mogu to učiniti do sutra, 21. svibnja 2009. g. 
na ovu adresu, na adresu Centra za mir 
(centar-za-mir@centar-za-mir.hr, na fax 031 206 886 
ili telefonom 0989288772.
S poštovanjem
Katarina Kruhonja
Osijek, 20. svibnja 2009.

Natječaj za radno mjesto stručni/a suradnik/ca – prevoditelj/ica za engleski jezik

N A T J E Č A J

Centar za mir objavljuje poziv za radno mjesto stručni suradnik/ca za prevođenje tekstova na engleski jezik,  prema ugovoru o radu na određeno vrijeme, najmanje godinu dana, pola radnog vremena, od 1. lipnja 2009. godine, probni rok 3 mjeseca

Uvjeti:
Stupanj i smjer stručne spreme:    – VSS ili SSS, ali s radnim iskustvom na istim poslovima
Drugi posebni uvjeti: rad na računalu.
Radno iskustvo: 2 godine na prevoditeljskim poslovima

Natječaj je otvoren 15 dana od dana objave na web stranici Centra za mir

Uz prijavu kandidati/kinje trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta.

Prijave se dostavljaju na adresu Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek, Osijek, Šenoin trg 1, s naznakom «za natječaj», ili e-mail: centar-za-mir@centar-za-mir.hr

Sve informacije u vezi s natječajem možete dobiti na tel. 031/206886.

 

EU_zastava_malaNatječaj je vezan uz provedbu projekta financiranog sredstvima Europske komisije kroz program EIDHR.
Osijek, 13. svibnja 2009.

Prenosimo: IZJAVA ZA JAVNOST POVODOM USVAJANJA ZAKONA O POTVRĐIVANJU SJEVEROATLANSKOG UGOVORA

Hrvatski sabor usvojio je danas Zakon o potvrđivanju Sjevernoatlanskog ugovora te je time i formalno donesena  konačna odluka o pristupanju RH NATO-u. Centar za mirovne studije sa žaljenjem još jednom konstatira kako je proces donošenja ove odluke u potpunosti isključio građane RH. Štoviše, propuštena je važna prilika da se RH na međunarodnoj razini profilira kao zemlja izgradnje mira. Naime, sada je više nego očito da vlastito ratno iskustvo nismo transformirali u smjeru izgradnje mira, već su se političari/ke odlučili nastaviti njegovati vojno razumjevanje sigurnosti građana. Podsjećamo političare i političarke da sigurnost građana RH, ali i svih drugih ljudi nikada ne ovisi o vojnim kapacitetima pojedine zemlje, već prvenstveno o kulturi mira i nenasilja među ljudima. Sigurnost nekog društva ne može se ostvariti vojnim sredstvima, već primarno principima transparentnosti, poštivanjem ljudskih prava, povjerenja i nenasilja.

CMS vjeruje kako je RH imala izuzetnu priliku pozicionirati se kao država koja se i na unutarnjem i vanjskom planu zalaže za promociju politika izgradnje mira i koja svoju sigurnosnu politiku temelji na konceptu ljudske sigurnosti, te je kao takva predvodnica procesa pomirenja i procesa  integracija u regiji ali i u svijetu.

Posebno smo tu priliku vidjeli nakon ulaska RH u Vijeće sigurnosti gdje smo očekivali veći angažman i inicijativu Hrvatske u mirovnim procesima i dijeljenju iskustava poslijeratnog razvoja i obnove. Ulaskom RH u NATO te mogućnosti su nam ograničene.

Današnja saborska odluka o ulasku RH u NATO ima i „krnji“ legitimet jer je ignorirana volja 125.000 birača koji su potpisali peticuju za referendum o NATO-u, te je i u konačnici donesena u proceduri koja čak nije zahtjevala ni 2/3 većinu zastupničkih glasova.

Skorim ulaskom RH u NATO, Centar za mirovne studije nastaviti će pomno pratiti aktivnosti RH u NATO-u te ćemo se zalagati za veću transparentost  NATO-a i transformaciju NATO-a iz primarno vojnog u primarno razvojnu organizaciju. U tom smislu očekujemo da će i Strategija nacionalne sigurnosti RH (koja je trenutno u izradi) pozicionirati ulogu RH u NATO-u više kroz razvojne, nego li kroz vojne aktivnosti. Zato ovim putem pozivamo i Vladu RH da nakon formalnog ulaska RH u NATO, povuče vojnike Hrvatske vojske iz Afganistana i vojnu misiju u Afganistanu zamjeni razvojnom misijom.

Za Centar za mirovne studije

Gordan Bosanac

Poziv za iskazivanje interesa – natječaj za pravnika-pripravnika

Republika Hrvatska

Projekt socijalnog i gospodarskog oporavka –

Potkomponenta socija­lna uključenost

„Ostvarivanjem prava do bolje socijalne uključenosti“

Pripravnik – 2 izvršitelja

Svjetska banka – zajam br. 7283 HR

Darovni ugovor br. 06-D-SU2-21111/08-14

Iskaz interesa

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek je dobio financijska sredstva od Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva na ime troškova Projekta socijalnog i gospodarskog oporavka – Potkomponenta socijalna uključenost, naziv projekta „Ostvarivanjem prava do bolje socijalne uključenosti“ i namjerava dio sredstava plasirati za aktivnost osposobljavanja pripravnika za samostalan rad. Pravnici pripravnici koji se žele javiti za rad na ovom projektu moraju ispunjavati slijedeće uvjete:

–         stručna sprema: VSS, pravni fakultet

–         prijavljeno prebivalište na području posebne državne skrbi

–         poznavanje rada na računalu.

Prednost imaju kandidati s volonterskim iskustvom u civilnom sektoru te osobe motivirane za rad sa socijalno osjetljivim skupinama.

Pozivamo kvalificirane osobe koje ispunjavaju naprijed navedene uvijete da iskažu interes za izvršavanjem ove aktivnosti. Prijave se primaju do 24.02.2008.god.

Pravnici pripravnici će biti odabrani u skladu s postupcima datim u publikaciji Svjetske banke: Smjernice: Izbor i upošljavanje savjetnika od strane korisnika sredstava Svjetske banke (najnovije izdanje).

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Centru za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek, I.F. Gundulića 34/I, Osijek, tel/fax: 031/206-887.

Potpisana Povelja o suradnji s PU osječko-baranjskom

Medijacijski centar Centra za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek i Policijska uprava osječko – baranjska, nakon višegodišnje uspješne suradnje, potpisale su 15. siječnja 2009. godine Povelju o suradnji.
Suradnju policije i Medijacijskog centra Osijek vidimo kao priliku za trajni doprinos razvoju kulture dijaloga i nenasilnog rješavanja sukoba, koji bi medijaciju i medijacijske usluge učinio građanima vidljivijima i dostupnijima, a policiji dao dodatne mogućnosti rješavanja problema u zajednici.

Suradnja uključuje poticanje građana, djece i mladih na rješavanje sukoba medijacijom i dijalogom. PU osječko-baranjska, posebno kontakt policajci, informirat će građane koji imaju sporove ili sukobe o mogućnosti da ih riješe uz pomoć medijatora, te gdje i na koji način to mogu ostvariti. Medijacijski centar Osijek besplatno pomaže građanima u rješavanju sukoba (npr. međususjedski, obiteljski, na radnom mjestu, oko imovine i naknade štete, oko javnog reda, među vršnjacima i sl.).

PU i Medijacijski centar Osijek također će intenzivnije surađivati na rješavanju problema koji se tiču veće skupine građana, odnosno manjih zajednica grada Osijeka (npr. problem na razini gradske četvrti) ili grada u cjelini.

Jedno od važnih područja suradnje je i jačanje kapaciteta medijatora i policijskih djelatnika kroz edukaciju iz područja komunikacije, razumijevanja i ophođenja sa sukobom, te medijacije kao jedne od nenasilnih metoda rješavanja sukoba.

Zajedno nastojimo i razvijati suradnju kontakt policajaca i osnovnih škola u kojima Medijacijski centar Osijek podržava osnivanje i rad klubova medijatora u kojima djeca medijatori pomažu svojim vršnjacima riješiti sukobe medijacijom.

Prenosimo: Objavljen natječaj za radna mjesta

NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA

Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću i Građanski odbor za ljudska prava tražepravnike ili pravnice za poslove praćenja sudskih procesa za ratne zločine.

PRAVNIK/ICA ZA PRAĆENJE SUĐENJA ZA RATNE ZLOČINE

Uvjeti: Stručna sprema: VSS, pravni fakultet

Najmanje dvije godine radnog iskustva na kaznenim predmetima

Položen pravosudni ispit

Potrebne dodatne vještine: poznavanje rada na računalu, sposobnost analize i sažimanja, sposobnost samostalnog i timskog rada, vozačka dozvola B kategorije; prednost aktivno znanje engleskog jezika;

Praćenje suđenja zahtjeva rad na terenu, na županijskim sudovima u Republici Hrvatskoj

Molbe

Molbe se primaju do 15. siječnja 2008. godine.

E-poštom na document@zamir.net

Poštom: Documenta, Odranska 1, 10000 Zagreb

Potrebno priložiti: Životopis, motivacijsko pismo te potvrde o završenom formalnom i neformalnom školovanju uz reference koje možemo provjeriti.

Testovi i razgovori s kandidatima i kandidatkinjama koji uđu u uži izbor obaviti će se od 19. do 23. siječnja 2009. godine. Radni odnos se zasniva od 01. veljače 2009. godine.

Preporučamo zainteresiranim kandidatima i kandidatkinjama posjetiti web stranicu Documente: www.documenta.hr

Kontakt osoba: Vesna Teršelič

Documenta Centar za suočavanje sa prošlošću

Odranska 1 HR-10000 Zagreb

Tel. +385.1.457.23.98

Fax. +385.1.54.99.744

document@zamir.net

Zagreb, 1. siječnja 2009. godine

Okrugli stol: Provedba Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek organizira Okrugli stol Poteškoće u provedbi Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji i mogu li se premostiti, koji će se održati 09. prosinca 2008.g. u Hotelu Osijek,  Šamačka 4 u Osijeku, s početkom u 10.00 sati

Okrugli stol je jedna od aktivnosti projekta Osvijestimo se, nasilje u obitelji je naša stvarnost koji je financiran od strane Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i traje do 31. prosinca 2008. godine. Jedna od glavnih aktivnosti spomenutog projekta je pridonijeti poboljšanju primjene Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji i Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji kroz povezivanje i dijalog nadležnih institucija, organizacija civilnog društva i drugih relevantnih dionika. Okrugli stol organiziramo u sklopu „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ te istim obilježavamo Dan ljudskih prava.

Na okruglom stolu će izlagati predstavnici:
•    Policije
•    Prekršajnog suda
•    Centra za socijalnu skrb Osijek
•    Skloništa za žrtve obiteljskog nasilja
•    Udruge „Izvor“.

Pozivi su upućeni: Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Povjerenstvu za ravnopravnost spolova Grada Osijeka, koordinatorici za ravnopravnost spolova, Županijskom povjerenstvu za ravnopravnost spolova Osječko- baranjske županije, Uredu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Uredu pravobraniteljice za djecu Osijek te medijima.

Za sve upite i detalje vezane za Okrugli stol, molimo Vas kontaktirajte voditeljicu projekta Melaniju Kopić na tel/fax: 031/206-887 ili e-mail: ljudska-prava@centar-za-mir.hr

Obilježen Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Dana 25. studenog 2008. godine Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek obilježio je  Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Tom prigodom, na Trgu Slobode u Osijeku, postavljen je štand na kojem su zainteresirani građani informirani/educirani o tomu što je nasilje u obitelji, koja su prava žrtava nasilja u obitelji, kako ih mogu realizirati te koje su najčešće poteškoće s kojima se suočavaju u realizaciji svojih prava. Dijeljeni su i promotivni materijali s navedenim informacijama.

Štand je postavljen u sklopu „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“, a u okviru projekta „Osvijestimo se nasilje u obitelji je naša stvarnost!“ koji je financiran od strane Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.